منو
 صفحه های تصادفی
نام تجارتی
زمینه‌های ترس در کودکان
این ورزش‌ها برای همه سودمند است-قسمت اول
احمد بن بویه
استماتها
نیتروژن
ایمنی سطحی
اشکال دارویی
ذریه پیامبر
اختلال سلوک
 کاربر Online
330 کاربر online
تاریخچه ی: آتاکامیت

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-83Lines: 1-68
 +
<tdvalign=middle>
<center>
 +
 +
 
 
 
 
  
 
 
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Atacamite.jpg} +{picture=Atacamite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 آتاکامیت - بلور اسفروئیدی
سبز تیره تا 18 میلیمتر
 آتاکامیت - بلور اسفروئیدی
سبز تیره تا 18 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
-<table align=right>
/><tr>
+d>
rowspan=2>
 ||__::آتاکامیت(Atacamite)::__ ||__::آتاکامیت(Atacamite)::__
 ::Cu2(OH3)Cl:: ::Cu2(OH3)Cl::
-__::سیستم ((تبلور))::__|::((ارترومبیک))::
__::(( بی))::__|::((هالوژن))::
__::((ر))::__| ::/خوب - مطابق با سطح /010::
__::((ل))::__|::((شیشه)) ای - ((الماس|الماسی))::
__::((کتگی))::__|
__::((شففیت))::__|::((شفاف)) - نیمه شفاف::
__::((و سختی))::__|::((شکننده))::
__::((خاصیت مغناطیسی))::__|
__::اشکال ظاهری::__|::((بلور))ی - ورقه ای - ((اگرگات)) ((اسفالریت)) و ((الیاف))ی::
__::((یا))::__|::تقریباََ کمیاب ; ((شیلی)) ، ((مکزیک)) ، ((استرالیا)) و ((ایتالیا))::
__::((خاصی شیمیایی|خاص شیمیایی))::__|::به راحتی حل شونده در ((اسید|اسیدها))::
__::((تکی شیمیایی))::__ |::((مس|Cu))=59.51 ((کلر|Cl))=16.60% O=11.24% ((H2O))=12.65::
__::رنگ ((کی))::__|::سبز - سبز تیره - سبز مایل به سیاه::
__::رنگ اثر خط::__|::سبز (((سیب)))::
__::تفاوت با کانی های مشابه::__|
__::تشابه کانی شناسی::__|
__::((پاراژنز))::__|::((کویور))،((کوپریت))،((مالاکیت))،((لیمونیت))::
__::نشا ی::__|::((ثانوی)) - ((فومرولها))::
__::شکل ((لور))ها::__|::((منشور))ی - به ندرت ((پسودواکتائدریک ))- ((ایزومتریک))::
__::((کاربرد))::__|
__::محل پیدایش::__|::((شیلی))::
__::سایر مشخصات::__|
__::((ه میه))::__|::از ایالتی در شمال ((شیلی)) بنام Atacamo گره ه است.::||
+::((ارترومبیک))::|__::یت ((تبو))::__
::((هالوژن))::|__::((ره بندی))::__ />::/خوب - مطابق با سطح /010::|__::(())::__
::((شیشه)) ای - ((الماس|الماسی))::|__::((ل))::__
|__::((شکتگی))::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفیت))::__
::((شکننده))::|__::((نوع سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ورقه ای - ((اگرگات)) ((اسفالریت)) و ((الیاف))ی::|__::اش ظاری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((شیلی)) ، ((مکزیک)) ، ((استرالیا)) و ((ایتالیا))::|__::((ژیما))::__
::به راحتی حل شونده در ((اسید|اسیدها))::|__::((خاصیت یمیایی|واص شیمیایی))::__ />::((مس|Cu))=59.51 ((کلر|Cl))=16.60% O=11.24% ((H2O))=12.65::|__::((ترکی شییایی))::__
::سبز - سبز تیره - سبز مایل به سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::(سبز (((سیب))::|__::رنگ اثر خط::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
| __::تشابه کانی شناسی::__
::((کویور))،((کوپریت))،((مالاکیت))،((لیمونیت))::|__::((از))::__
::((ثانوی)) - ((فومرولها))::|__::منشا شکیل::__
::((منشور))ی - به ندرت ((پسودواکتائدریک ))- ((ایزومتریک))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((شیلی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::. گره ه استAtacamoاز ایالتی در شمال ((شیلی)) بنام ::|__::((ه میه))::__||
  
 
 
-</table>r />
<br> />>
<br>
>
+
 ||__::سختی::__|__::چگالی::__ ||__::سختی::__|__::چگالی::__
 حداقل|حداکثر|حداقل| حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل| حداکثر
 3|3.5|3.76|ــ|| 3|3.5|3.76|ــ||
-<br />r>
<br>
<br>
<br>
/><br>
>
+center>
</td>
</tr>
table>
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:58 ]   18   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [11:09 ]   17   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [05:49 ]   16   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [07:58 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:03 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [05:00 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:58 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [04:54 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [07:11 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [09:50 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 اردیبهشت 1384 [11:29 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:42 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:17 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [06:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [06:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [06:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:49 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..