منو
 کاربر Online
348 کاربر online
تاریخچه ی: آب میوه گیری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-59Lines: 1-63
 !دیدکلی !دیدکلی
-امروزه دستگاههای آب میوه گیری در طرح ها و مدلهای متنوع به بازار عرضه می گردد. از آنجایی که هر نمونه از این دستگاهها از کمیت و کیفیت خاص برخوردار است. جا دارد به شرح و اجزای ساختمانی این دستگاه اشاره ای داشته باشیم
صفحه مشخصات فنی دستگاه:
صفحه مشخصات فنی دستگاه ، اطلاعات مربوط به دستگاه و برق تغذیه آن را به ما می دهد.
*قدرت ورودی: 240- 220 ولت با فرکانس 50 هرتز.
*دور نامی: 12700 دور در دقیقه
*کنترل کلید: قطع و وصل
*300/5 کیلوگرم
نام قطعات آب میوه گیری:
*اهرم فشارنده درپوش یا مخزن صافی یا توری ظرف یا مخزن در پوش دهانه کلاهک صفحه برنده صفحه برنده کلاهک لاستیکی محفظه موتور گیره B و A صفحه کلید کلید دیود زغال کربنی خازن پیچ موتور پایینی سیم رابط صفحه پایینی دستگاه صفحع مشخصات برس تمیز کننده ظرف شیشه ای یا بلوری تیغه برنده حلقه بالا رونده متصل کننده بالایی و پیچ مهره و واشر.
طریقه باز کردن دستگاه آب میوه گیری:
*بازکردن صفحه تیغه برنده: در پوش تیغه را بردارید. با پیچ گوشتی نگه دارنده تیغه را بردارید. />تیغه ا صفحه را با بالا کشیدن آن از جای خودش خارج کنید.
*طریقه باز کردن صفحه زیر دستگاه: صفحه زیر دستگاه با باز کردن سه عدد پیچ باز می شود. سر درپوش لاستیکی را بردارید و سه پیچ زیر آن را باز کنید. ترمینالهای متصل به موتور را بردارید و سپس موتور را جدا کنید.
*طریقه باز کردن کلید و صفحه کلید: برای باز کردن صفحه کلید و کلید ، اول صفحه زیر دستگاه را بردارید. دو پیچ را باز کنید. اتصال ترمینالهای کلید را بکشید. برای برداشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید را جلو بکشید و آن را از بدنه جدا سازید.
*باز کردن زغال کربنی: موتور را بردارید. ترمینالهای زغالها را از نگه دارنده آن جدا کنید.
*طریقه تعویض سیم رابط: صفحه زیر را باز کنید. سیم رابط را از محفظه موتور باز کرده و آن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
*طریقه باز کردن گیره B و A: صفحه زیر را باز کنید. خار (E) هر دو گیره را بردارید. گیره ها جدا خواهند شد. گیره های B و A علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آنها اشتباه نکنید.
*طریقه باز کردن تیغه و ظرف شیشه مخلوط کن: در پوش را بردارید. سپس نگه دارنده شیشه را به طرف بالا بکشید. با دقت حلقه درپوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه های ساعت بیرون بیاورید. تیغه را با یک پارچه پیچیده و به دقت در گوشه ای بگذارید. اتصال بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید و نگه دارنده تیغه را خارج کنید.
نکات ایمنی آب میوه گیری:
*قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
+امروزه دستگاههای آب میوه گیری در طرح ها و مدلهای متنوع به بازار عرضه می گردد. از آنجایی که هر نمونه از این دستگاهها از کمیت و کیفیت خاص برخوردار است. جا دارد به شرح و اجزای ساختمانی این دستگاه اشاره ای داشته باشیم.
!صفحه مشخصات فنی دستگاه
صفحه مشخصات فنی دستگاه ، اطلاعات مربوط به دستگاه و برق تغذیه آن را به ما می دهد.


*__قدرت ورودی: __240- 220 ولت با فرکانس 50 هرتز.
*__دور نامی: __12700 دور در دقیقه
*__کنترل کلید: __قطع و وصل
*5.300 کیلوگرم
!قطعات آب میوه گیری
اهرم فشارنده ، درپوش یا مخزن ، صافی یا توری ، ظرف یا مخزن ، در پوش دهانه ، کلاهک صفحه برنده ، صفحه برنده ، کلاهک لاستیکی ، محفظه موتور ، گیره B و A ، صفحه کلید ، کلید ، ((دیود)) ، زغال کربنی خازن ، پیچ موتور پایینی ، سیم رابط ، صفحه پایینی دستگاه ، صفحع مشخصات ، برس تمیز کننده ، ظرف شیشهای یا بلوری ، تیغه برنده ، حلقه بالا رونده ، متصل کننده بالایی ، پیچ و مهره و واشر.
!طریقه باز کردن دستگاه آب میوه گیری
*__بازکردن صفحه تیغه برنده: __در پوش تیغه را بردارید. با ((پیچ گوشتی)) نگه دارنده تیغه را بردارید. تیغه هماه صفحه را با بالا کشیدن آن از جای خودش خارج کنید.
*__طریقه باز کردن صفحه زیر دستگاه: __صفحه زیر دستگاه با باز کردن سه عدد پیچ باز می شود. سر درپوش لاستیکی را بردارید و سه پیچ زیر آن را باز کنید. ترمینالهای متصل به موتور را بردارید و سپس موتور را جدا کنید.
*__طریقه باز کردن کلید و صفحه کلید: __برای باز کردن صفحه کلید و کلید ، اول صفحه زیر دستگاه را بردارید. دو پیچ را باز کنید. اتصال ترمینالهای کلید را بکشید. برای برداشتن کلید ابتدا با دست صفحه کلید را جلو بکشید و آن را از بدنه جدا سازید.
*__باز کردن زغال کربنی: __موتور را بردارید. ترمینالهای زغالها را از نگه دارنده آن جدا کنید.
*__طریقه تعویض سیم رابط: __صفحه زیر را باز کنید. سیم رابط را از محفظه موتور باز کرده و آن را با سیم رابط نو تعویض کنید.
*__طریقه باز کردن گیره B و A: __صفحه زیر را باز کنید. خار (E) هر دو گیره را بردارید. گیره ها جدا خواهند شد. گیره های B و A علامت گذاری کنید تا موقع مونتاژ یا جا زدن آنها اشتباه نکنید.
*__طریقه باز کردن تیغه و ظرف شیشه مخلوط کن: __در پوش را بردارید. سپس نگه دارنده شیشه را به طرف بالا بکشید. با دقت حلقه درپوش را با پیچاندن در جهت خلاف عقربه های ساعت بیرون بیاورید. تیغه را با یک پارچه پیچیده و به دقت در گوشهای بگذارید. اتصال بالایی آن را توسط ابزار مخصوص بچرخانید و نگه دارنده تیغه را خارج کنید.
!نکات ایمنی آب میوه گیری
*قبل از وصل کردن دوشاخه به ((پریز)) مطمئن شوید که کلید دستگاه قطع است.
 * محفظه موتور را هرگز داخل آب نکنید. * محفظه موتور را هرگز داخل آب نکنید.
 *قبل از استفاده از آب میوه گیری دوشاخه و سیم رابط آن را چک کنید. *قبل از استفاده از آب میوه گیری دوشاخه و سیم رابط آن را چک کنید.
 * آب میوه گیری را روی مکان صاف بگذارید. * آب میوه گیری را روی مکان صاف بگذارید.
 *قبل از توقف کامل ماشین دستگاه را باز نکنید. *قبل از توقف کامل ماشین دستگاه را باز نکنید.
-*هرگز موقع کار دستگاه انگشت ، قاشق ، چنگال و غیره داخل محفظه آب میوه گیری نکنید.
عیب یابی:
موتور حرکت نمی کند.
*کلید خراب است : کلید را تعویض کنید.
*سیم رابط قطع است یا وصل نیست: سیم رابط را تعمیر یا تعویض کنید.
موتور صدا می کند اما نمی چرخد (فورا موتور را خاموش کنید)
*بلبرینگ یا بوش خراب است: موتور را باز کرده ، بلبرینگ را گریس کاری کرده و بوش را روغن کاری کنید. در صورت خراب بودن آنها را تعویض کنید.
*اجسام سخت بین گردنده و تیغه گیر کرده است: آن را در بیاورید.
موتور زیاد گرم می کند
*ولتاژ زیاد است. آن را کم کنید.
*موتور نیم سوز است: سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض کنید.
*محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است: قطعه را تعویض کنید.
*موتور بدون بار کار می کند: مطمئن باشید که قبل از شروع به کار دستگاه ، میوه در داخل ظرف وجود دارد.
*بار زیاد است یا اجسام سخت در داخل محفظه قرار گرفته است: به دستورالعمل کار مراجعه شود.
بوی نامطبوع به مشام می رسد.
*موتور گرم کرده است: به بخشی که گرم شدن موتور را شرح می دهد مراجعه و رفع عیب کنید.
*مایع داخل موتور نشت کرده است: دستگاه را توسط واشر آب بندی کنید.
*موتور رطوبت مواد را جذب می کند: موتور را خشک کنید و مانع از رطوبت هوا به داخل موتور شوید.
دستگاه لرزش و صدا دارد.
+*هرگز موقع کار دستگاه ، ((انگشت)) ، ((قاشق)) ، ((چنگال)) و غیره داخل محفظه آب میوه گیری نکنید.
!عیب یابی
__موتور حرکت نمی کند.__


*__کلید خراب است : __کلید را تعویض کنید.
*__سیم رابط قطع است یا وصل نیست: __سیم رابط را تعمیر یا تعویض کنید.
موتور صدا می کند اما نمی چرخد (فورا موتور را خاموش کنید).
*__بلبرینگ یا بوش خراب است: __موتور را باز کرده ، ((بلبرینگ)) را ((گریس کاری)) کرده و بوش را ((روغن کاری)) کنید. در صورت خراب بودن آنها را تعویض کنید.
*__اجسام سخت بین گردنده و تیغه گیر کرده است: __آن را در بیاورید.


__موتور زیاد گرم می کند.__


*((ولتاژ)) زیاد است. آن را کم کنید.
*__موتور نیم سوز است: __سیم پیچی موتور را تجدید یا تعویض کنید.
*__محور شفت اصلی از جای خود خارج شده است: __قطعه را تعویض کنید.
*__موتور بدون بار کار می کند: __مطمئن باشید که قبل از شروع به کار دستگاه ، میوه در داخل ظرف وجود دارد.
*__بار زیاد است یا اجسام سخت در داخل محفظه قرار گرفته است: __به دستورالعمل کار مراجعه شود.


__بوی نامطبوع به مشام می رسد.__


*__موتور گرم کرده است: __به بخشی که گرم شدن موتور را شرح می دهد مراجعه و رفع عیب کنید.
*__مایع داخل موتور نشت کرده است: __دستگاه را توسط ((واشر)) آب بندی کنید.
*__موتور رطوبت مواد را جذب می کند: __موتور را خشک کنید و مانع از رطوبت هوا به داخل موتور شوید.


__دستگاه لرزش و صدا دارد.__

 *تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است. *تفاله به صورت ناهموار داخل ظرف جمع شده است.
-*صافی از حالت نرمال خود خارج شده است: صافی را تعویض کنید. +*__صافی از حالت نرمال خود خارج شده است: __صافی را تعویض کنید.
 *گیره ها کاملا متصل نشده اند: کاملا ببندید. *گیره ها کاملا متصل نشده اند: کاملا ببندید.
-*دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است: از یک سطح تراز استفاده کنید.
نصب و جا به جایی صافی مشکل است.
*اجسام خارجی بین پایه تیغه و پایه صافی جمع شده است: آنها را بیرون بیاورید.
آب میوه کاملا گرفته نمی شود.
تیغه خراب است: تیغه را تعویض یا تیز کنید.
*فاصله بین صفحه زیر تیغه و تیغه زیاد است: 2 و یا 3 واشر تنظیم کننده روی سفت مور قرار دهید
+*__دستگاه در محل صحیح قرار نگرفته است: __از یک سطح تراز استفاده کنید.


__نصب و جا به جایی صافی مشکل است.__


*__اجسام خارجی بین پایه تیغه و پایه صافی جمع شده است: __آنها را بیرون بیاورید.


__آب میوه کاملا گرفته نمی شود.__


*__تیغه خراب است: __تیغه را تعویض یا تیز کنید.
*__فاصله بین صفحه زیر تیغه و تیغه زیاد است: __2 و یا 3 واشر تنظیم کننده روی سفت موتور قرار دهید
 آب میوه از دستگاه نشت می کند. آب میوه از دستگاه نشت می کند.
-*ظرف شکسته است: در پوش یا ظرف زیر در پوش را تعویض کنید.
*لرزش دستگاه زیاد است: صافی را تمیز کنید.
*آب بندی دستگاه خوب نیست: توسط واشر دستگاه را آب بندی کنید.
+*__ظرف شکسته است: __در پوش یا ظرف زیر در پوش را تعویض کنید.
*__لرزش دستگاه زیاد است: __((صافی)) را تمیز کنید.
*__آب بندی دستگاه خوب نیست: __توسط واشر دستگاه را آب بندی کنید.
!همچنین ببینید
*((آب بندی وسایل خانگی))
*((مخلوط‌کن برقی))
*((همزن الکتریکی خودکار))
*((همزن الکتریکی دستی))
*((وسایل خانگی برقی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:07 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [05:56 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..