منو
 کاربر Online
1485 کاربر online
تاریخچه ی: آبله مرغان

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-80Lines: 1-107
- V{maketoc}
!تویح کلی‌
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان پوست و مو))
__مقالات مرتبط__
*((آبله))
*((انواع جوش بدن))
*((انواع خال بدن))
*((برص یا ویتیلیگو))
*((بهداشت مو))
*((بیماری اگزما))
*((بیماری سرخچه))
*((زونا))
*((زگیل))
*((مقالات جدید پزشکی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای پوست و مو))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[h
ttp://community.iransalamat.com/|پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت]
**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|زیبایی پوست و مو]
**[http://www.bpums.com/bimariha/ofooni/ablemorgh.htm|
بله مرغان]
**[http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=7727|آبله مرغان]
**[http://www.kums.ac.ir/HATAMI.MD.LIB/BIOTERRORISM/SMALLPOX2/SMALLPOX2.htm|ب
یوتروریسم]
**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پوست (ویکی پدیا)]
**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بهداشت پوست]
**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پیک تندرستی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|اطلس پزشکی من
حصر به فرد بیماریها پوست]
**[http://www.aad.org/default.htm|سایت آ
کامی درماتولوژی امریکا]
**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|مرکز بین المللی پوست]
**[http://matrix.ucdavis.edu/|مطالب پایه
ا درماتولوژی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|بیماریهای پوستی در سایت مدلاین]
**[http://www.iranderma.com/|نکاتی راجع به محافظت از پوست]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-آبله‌ مرغان‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ خفیف‌ و بسیار مسری‌ که‌ توسط‌ ویروس‌ هرپس‌ زوستر ایجاد می‌شود. این‌ بیماری‌ می‌تواند در سنی‌ رخ‌ دهد اما در کودکان‌ شایع‌تر است‌. +body=
-!علایم‌ شایع‌ +|~|
{DYNAMICMENU}
__آبله مرغان Chicken pox__


||آبله مرغان یک عفونت شدیدا مسری است که علامت و مشخصه آن ضایعات پوستی (بثورات وزیکولی varicella zouster) می‌باشد.||

{picture=Chicken pox 001.jpg}

!شرح بیماری
آبله‌مرغان توسط ویروس واریسلا زوستر که از خانواده هرپس ویروس است، ایجاد می‌شود. این ویروس ب
عد از ایجاد آبله‌مرغان ، در همه افراد به صورت نهفته ، در مسیر ((شبکه اعصاب انسان|رشته‌های عصبی)) که از نخاع خارج میشوند جایگزین می‌شود و فعالیت مجدد آن منجر به بیماری زونا یا هرپس زوستر Herpes zoster می‌گردد. این‌ ویروس‌ از راه‌ قطره‌های‌ ریز در هوا یا تماس‌ با ضایعاتپوستی ‌، از فرد بیمار انتقال‌ می‌یابد.
-ای ی مول ککان فی، ام برالان شدی ند: />*(()) />*درد شکمی‌ یا اسا او عومی‌ ک‌ 2-1 رز و می‌کد.
*
بات وی‌ ه تیا در ا می‌تواند پدی د م روی ((پوس)) سر ل اسی‌، دا‌ دهان ((ینی)) لو یا . تالها ممکن‌ تر نوی بسیار یی‌ وت گرده‌ باش، ما در و پا کم ار می‌شوند. تاها د 24 ا می‌رکند و در مل ا لمه تشکی می‌ش. هر 4-3 و وهیی از تاول‌های دید ه وود یید. />*در بزرگالا یک ی علایم‌ بیه‌ ((نفلوزا)) د ا.
+سا نه مز ویس ه‌مغان است. ک یر شدیدا مری ت بوری ه میان ابتلای آن د اد حساس اقل 90 درصد می‌باشد. عمدتا در اوخر زمستان و وال با در نوحی معتد بروز می‌کد. بیشتری گو سن متعد اب 9-5 ساله هستند بقه ود اغلب به ی یر 15 سا است. در حد 10% الای 15 را درگر می‌کند. د نوحی مدل مما 95-90% افراد ویروس واریسل زوستر ا ران کودکی کسب ی‌کند. اتاده از داروهایو ک((دستگا ایمنین))طر برو ین بیماری را اای می‌ه. />!عم له‌مغ
بی ممولا 17-14 روز از تم (ره کمون یا فته) با فرد متلا ه لهمرغان یا ونا وع می‌ود. />!!لام می
این لایم که شبی علائم ((بیری نفلوا|آفلوزا)) هت عبارتند از تب ، بیحالی ، بیاشتهای ((سردرد)) و گه وقات درد خیف ک که 2-1 روز قبل از برو ضایعات وست رخ می‌ه. این علایم بیشتر در بچههی بزرگتر دیده میوند و ا 5-4 رز باقی ی‌مند.
!!
ایت پوستی

{picture=3110090570.jpg} />
-!علل‌ +ضایعات پوستی که علامت اصلی بیماری هستند، ابتدا روی پوست صورت و سینه ظاهر می‌شوند و بعد سایر قسمتهای بدن نیز مبتلا می‌شوند. ضایعات اولیه شامل ماکولوپاپولهای قرمز (شبیه جوش) شدیدا خارش‌دار است که در نهایت به وزیکولهای حاوی مایع روشن تبدیل می‌شوند سپس این ضایعات دلمه بسته و بهبود می‌یابند. و در یک زمان انواع مختلف این ضایعات روی پوست دیده می‌شوند. ضایعات را می‌توان روی مخاط حلق یا دستگاه تناسلی نیز پیدا کرد.
!انتقال یا سرایت بیماری
*محتمل‌ترین راه سرایت بیماری از طریق سیستم تنفسی و ترشحات تنفسی است. راه دیگر انتقال تماس مستقیم با ضای
عات پوستی بیمار مبتلا به آبلهمرغان یا زونا است. میزان انتقال در تماس‌های خانوادگی 90-80% است.
*دوره سرایت آبله‌مرغان از 48-24 ساعت قبل از ظهور ضایعات پوستی شروع می‌شود و تا وقتی است که تمام وزیکولها ضایعات پوستی دلمه بسته و خشک شوند و ضایعات آبدار وجود نداشته باشد.
*دوره نهفته (کمون) بیماری بین 21-10 روز است اما معمولا 17-14 روز طول می‌کشد.
!عوارض آبله‌مرغان
*__عفونت پوست:__ شایعترین عارضه عفونی آبله‌مرغان ، اضافه شدن عفونت ثانویه باکتریال بر روی ضایعات پوستی است. علت این عفونت خراشیدگی آنها بدنبال خاراندن می‌باشد. همچنین برخی اوقات جای‌ تاول‌ در صورتی‌ که‌ تاول‌ عفونی‌ شود، باقی می‌ماند.
-*عفونت با ((ویروس)) ((هرپس زوست))ر. این‌ ویروس‌ از راه قطره‌های‌ ریز در هو یا تماس با ضایعات‌ پوستی‌، از فرد بیمار انتقال‌ می‌یابد. دوره‌ نهفته‌ پیش‌ از آغاز علایم‌ بیماری‌ 21-7 وز است‌.
*اگر مادر یک‌ نوزاد قبلاً یا در حین‌ حاملگی‌ آبل
ه‌ مرغان‌ گرفته‌ باشد، کودک‌ وی‌ تا چندین‌ ماه‌ در برابر آبله‌ مرغان ایمنی‌ دارد. اما این‌ ایمنی‌ در عرض‌ 12-4 ماه‌ پسز تولد کاه‌ می‌یابد.

!عوام
ل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر

استفاده‌ از داروهای‌ سرکو
ب‌کننده‌ دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌

!پیشگیری‌

در ح
الاضر نمی‌توان از آن‌ پیشگیری‌ به‌ عمل‌ آورد. سرم‌ حاوی‌ پاتن‌ علیه‌ این‌ ویروس‌ برای‌ افرادی‌ که‌ خطر ایجاد بیماری‌ خطرناک‌ در آنها زیاد است‌ (مثل‌ کسانی‌ که‌ داروهای‌ ضدسرطان‌ یا سرکوب‌کننده‌ ایمنی‌ دریافت‌ می‌کنند) استفاده‌ می‌شود. اخیراً یک‌ واکسن‌ جدید برای‌ این‌ بیماری‌ مورد تأیید قرار گرفته‌ است‌.

!عواقب‌ مورد انتظار

*بهبود خود به‌ خودی‌. کودکان‌
معمولاً در عرض‌ 10-7 روز بهود می‌یابند، در بزرگسالان‌ این‌ مدت‌ بیشتر است‌ و احتمال‌ بروز عوارض‌ در آنها بیشتر است‌.
*
س‌ از بهبود، فرد برا مام‌ عر در مقابل آبله‌ مرغان‌ یمنی‌ دارد.
*
گاه س ز طی‌ شدن سیر بیاری‌ آبله‌ مرغان‌، ویروس‌ در بدن‌ به‌ حالت‌ خفته‌ باقی‌ می‌ماند (احتمالاً در ریشه‌ اعصاب‌ نزدیک‌ ((نخاع))). ینیروس خته‌ ممکن‌ است‌ سال‌ها بعد وباره‌ بیدار شود و بیماری‌ ونا را ایجاد کند.

وارض‌ احتمای‌

*عفونت‌ با
کتریایی‌ ثانویه‌ برروی‌ تاول‌های‌ آبله‌ مرغان‌
*عفونت‌ ویرو
سی‌ چشم‌
*ندر
تاً ((آنسفالیت)) (التهاب‌ یا عفون ((مغز)) )
*احتمال‌ بروز زو
نا سال‌ها بعد در دوران‌ بزرگسالی
*ندرتاً باق
‌ماندن‌ جای تاول‌، در صورتی‌ که‌ تاول‌ عفونی‌ شود
*میوکاردیت‌ (التهاب‌ عضله‌ قلب‌)
*((آرتریت)) (التهاب‌ م
فل‌) به‌ طور گذرا
*((ذات الر
یه))
شاگان‌ رای‌

!
درمان‌
+*__عفونت ریه:__ ویم‌ترین عاره آبله‌مرغان اس و الب بالین را رفتار می‌کند. معمولا 5-2 روز بد از شروع بیاری ا عام ((نگی فس)) ، ((سره)) و تند شدن نس تب اهر می‌ود و مکن است باع نارسایی تنفی شد.
   
-!اول‌ کلی‌ +*__بیمای زونا:__ گاهی‌ پس‌ از طی‌ شدن‌ سیر بیماری‌ آبلهمرغان ‌، ویروس‌ در بدن‌ به‌ حالت‌ خفته‌ باقی‌ می‌ماند (احتمالاً در ریشه‌ اعصاب‌ نزدیک‌ ((نخاع)) ‌). این‌ ویروس‌ خفته‌ ممکن‌ است‌ سال‌ها بعد دوباره‌ بیدار شود و ((بیماری‌ زونا)) را ایجاد کند.این بیماری ناشی از فعال شدن دوباره ویروس واریسلا زوستر در رشته عصبی نخاعی است که با __درد شدید__ و ضایعات پوستی مشخص می‌شود.
-*خی معمولاً با و ال‌ها و ده و و ارین اا زی وی‌ دار.
*رمان ب دتخی‌ علای می‌گید. />*برایکاشرش پاچه حله ی کپر‌ آب رد استدهکنی.
*
بی ا امکانرام‌ نک‌ نگهدارید. گرما و عری‌ باعثبرو خارش‌ می‌وند.
ا را کوا دارید تا بمار نواند خد ر براند.
*
راندن ول‌ا می‌وند باع فوت ویه‌ و. />
ار

اروها یر ممکنات خارش ا م کند: ‌کنن موضعی‌ و ((ی هیای)) ا موی‌. این اروه موجب فی اش‌ به‌ سر و د کوتاه‌ م شوند. محصولاتی‌ که وی‌ ((یوکایین))‌ و ((راوکسین)) هتد کمرین‌ ل بروز واکن‌هی‌ آژی‌ را دارند. یونهای حای‌ ((نل)) ((منول)) و ((کافور)) ل‌ لوی((کای)) ) نیز ی ویه ش. ستر اویی‌ در مور ولات فوق‌ عایت‌ کید.
*
اگر ((تب)) وجود دارد، از ((استامینوفن)) استفاه‌ کنید. به‌ هیچ‌ عنوان‌ از ((آسپیرین)) استفاده‌ نکنید زیرا این‌ دارو ممکن‌ است‌ در بروز نان‌ رای‌ (یک‌ نوع‌ ((آنسفالیت)) ) در کودکانی‌ که‌ دچار ((عفونت)) ویروسی‌ هستند نقش‌ داشته‌ باشد.
مکن دار ((سیکیر)) وی ود. />
!
ایت

*
استات‌ در خخا روینیست. یا می‌وان الیت‌ ر ر یک‌ محط نک‌ داشته باشد. ر هو خو ا کدک‌ می‌تواند یرون‌ ا انه‌ و در یه بازی‌ کند.
ا زانی‌ که‌ تمام‌ اولا دلمه نبه‌ بان تا دی کیل‌ نو، کدک‌ اید از ایرین ا اد مره‌ ی نباید رد.
/>!یمایی‌ />
ی یتیه‌ نمی‌شود.

!
در این‌ شریط‌ ب پک و مراه‌ نمیید

*
اگ ما یا کودک لای آبله‌ مرغان ا دارید.
*
اگر بی‌حای‌ سردرد، یا سایت به نو ش رد.
*
ار ت الای‌ 3/38 ه انیراد وجود داته‌ باشد.
*اگر ایعات‌ آبل مرغان، رفه نیز عای افه و.


نع: www.irteb.com
+*__ی عوارض:__ عبارتند ز عون مز یا یرد‌های ی ویله یو وریسا وستر ، ((اهاب لب)) نیه ، مفل و ک ((پانکرس)).
!یر بیمار />بهود خد ب‌ خدی کدکانمعمولا در عرض 10-7 بود می‌یبند، در بزرگسالان‌ ایمیتر ات و احتال‌ روز عار در آنها بتر است‌. ز بو ف ایمام‌ ع در مقاآبلهمرانایمنی‌ ارد.
!هرغان در الگ />در موارد نادر ، آبلهمران ادر منر به نرم ماداد لهرغان می‌گد که با علم کوک (یکوفالی) ، نااری ر یک اندام ، نقا شم ای تی موقع تولد مشخص می‌شود. نی که مر در فاص زانی 5 رو قل از زایمان ا 2رو بعد زایان متلا ه آبله‌مرن شود نوزاد مبتلا به آبله‌مان یشرونده می‌‌و و یان مرگ و یر بااست.
!درما
ن
ه درمن آبلهم لوگیر از بروز عوا آ ست. برای این ور گرفتن ناخنها حما رزان ا ب ولرم و ((داروهای ضد خارش)) وی یشود. را با آسیکوور نیز بیمنی که کر ز 24 ساعت از بیاری نها گشته، توصیه میشود صوص در بیمار لا 15 ا. اگر تب وجود دارد، از ((استامینوفن)) استفاه‌ کنید. به‌ هیچ‌ عنوان‌ از ((آسپیرین)) استفاده‌ نکنید، زیرا این‌ دارو ممکن‌ است‌ در بروز سند‌ رای‌ (یک‌ نوع‌ آنسفالیت) در کودکانی‌ که‌ دچار ((عفونت ویروسی‌)) هستند، نقش‌ داشته‌ باشد.
!پیشگیری

*__واکن:__ اخیر نوی واکس زد ضعیف ه واریل مورد تایید ار گرته است. ین واکن در کوکی که ا نر یمنی سالم هستند ستاه می‌ود.
*__
ایمنووولین وریا وستر (VZIG):__ VZIG حاوی ((نتی‌بادی)) ویرو ورلا ک در موارد یر افاده میشود (در وتی که این اراد تماس ا بار داشته بند.):
**بچ
هها با سیستم ای
**
فراد طبیی سن لو ک ساس هستند (از نر ایمن) />**نمهای امله
**نو
ادانی ک در مر آبله‌غان مادر قار گرتند.
**نوزادان ا سن م از 28 هفی ک یمارستا ستری شده‌اند.
در موار باا VZIG د عرض 96 سا عد ا ماس تزریق شود. صرت بتلا ب آبله‌مرغان ممولا ایمنی برای تمام عمر بای می‌مند و دو با اتلا به مر نار است ول حتمال ال به ون ر این فرد وجود داد.
!مباحث مرتبط ا عنوان />*((آنفلانزا مرغ))
*((
مر آنفلوزا)) />*((گ فس))
*((سرط
ان ری)) />*((فه)) />*((ایعات پوتی))
*((عطسه))
*((عفونت ریه))
*((عون ویروسی))
*((نارساییهای تنفسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 31 فروردین 1386 [19:31 ]   8   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:40 ]   7   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 14 بهمن 1384 [20:01 ]   6   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 15 اسفند 1383 [05:09 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:31 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:27 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:25 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [08:18 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..