منو
 کاربر Online
215 کاربر online
تاریخچه ی: آبسه مغزی یا اپی دورال

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-75Lines: 1-77
 V{maketoc} V{maketoc}
 !توضیح‌ کلی‌  !توضیح‌ کلی‌
 آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ تجمع‌ چرک‌ ناشی‌ از یک‌ ((عفونت باکتریال)) در مغز یا خارجی‌ترین‌ لایه‌ از سه‌ لایه‌ غشایی‌ که‌ ((مغز)) و ((نخاع)) را می‌پوشانند.  آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ تجمع‌ چرک‌ ناشی‌ از یک‌ ((عفونت باکتریال)) در مغز یا خارجی‌ترین‌ لایه‌ از سه‌ لایه‌ غشایی‌ که‌ ((مغز)) و ((نخاع)) را می‌پوشانند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 علایم‌ زیر به‌ تدریج‌ در عرض‌ چند ساعت‌ ظاهر می‌شوند. این‌ علایم‌ شبیه‌ علایم‌ تومور یا سکته‌ مغزی‌ هستند:  علایم‌ زیر به‌ تدریج‌ در عرض‌ چند ساعت‌ ظاهر می‌شوند. این‌ علایم‌ شبیه‌ علایم‌ تومور یا سکته‌ مغزی‌ هستند:
-*درد در پشت‌ و کمر، در صورتی‌ که‌ عفونت در غشای‌ پوشاننده‌ نخاع‌ باشد +*درد در پشت‌ و کمر، در صورتی‌ که‌ ((عفونت)) در غشای‌ پوشاننده‌ نخاع‌ باشد
 *سردرد  *سردرد
 *تهوع‌ و استفراغ‌  *تهوع‌ و استفراغ‌
 *ضعف‌، بی‌حسی‌ یا فلج‌ در یک‌ طرف‌ بدن‌  *ضعف‌، بی‌حسی‌ یا فلج‌ در یک‌ طرف‌ بدن‌
 *راه‌ رفتن‌ نامنظم‌  *راه‌ رفتن‌ نامنظم‌
 *((تشنج))  *((تشنج))
 *((تب))  *((تب))
 *منگی‌، گیجی‌، یا حالت‌ هذیانی‌  *منگی‌، گیجی‌، یا حالت‌ هذیانی‌
 *مشکل‌ در صحبت‌ کردن‌  *مشکل‌ در صحبت‌ کردن‌
 !علل‌  !علل‌
 منشأ اولیه‌ عفونت‌ باکتریایی‌ که‌ موجب‌ بروز آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ می‌شود را اغلب‌ نمی‌توان‌ پیدا کرد. اما سه‌ منشأ زیر شایع‌ترین‌ هستند:  منشأ اولیه‌ عفونت‌ باکتریایی‌ که‌ موجب‌ بروز آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ می‌شود را اغلب‌ نمی‌توان‌ پیدا کرد. اما سه‌ منشأ زیر شایع‌ترین‌ هستند:
 *عفونتی‌ که‌ از جمجمه‌ به‌ درون‌ گسترش‌ می‌یابد، مثلاً استئومیلیت‌ (عفونت‌ استخوان‌ و ((مغز)) استخوان‌)، ماستوئیدیت‌ (عفونت‌ زایده‌ ماستوئید در پشت‌ ((گوش)) )، یا ((سینوزیت)) (عفونت‌ سینوس‌ها)  *عفونتی‌ که‌ از جمجمه‌ به‌ درون‌ گسترش‌ می‌یابد، مثلاً استئومیلیت‌ (عفونت‌ استخوان‌ و ((مغز)) استخوان‌)، ماستوئیدیت‌ (عفونت‌ زایده‌ ماستوئید در پشت‌ ((گوش)) )، یا ((سینوزیت)) (عفونت‌ سینوس‌ها)
 *عفونتی‌ که‌ به‌ دنبال‌ شکستگی‌ جمجمه‌ آغاز و گسترش‌ می‌یابد.  *عفونتی‌ که‌ به‌ دنبال‌ شکستگی‌ جمجمه‌ آغاز و گسترش‌ می‌یابد.
 *عفونتی‌ که‌ از سایر بخش‌های‌ بدن‌ که‌ دچار عفونت‌ شدند، مثلاً ((ریه)) ها، ((پوست))، یا دریچه‌های‌ قلب‌، از راه‌ ((خون)) گسترش‌ می‌یابد  *عفونتی‌ که‌ از سایر بخش‌های‌ بدن‌ که‌ دچار عفونت‌ شدند، مثلاً ((ریه)) ها، ((پوست))، یا دریچه‌های‌ قلب‌، از راه‌ ((خون)) گسترش‌ می‌یابد
 !عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر  !عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
 *صدمه‌ به‌ سر  *صدمه‌ به‌ سر
-*وجود یک‌ بیماری‌ که‌ مقاومت‌ بدن‌ را کاهش‌ داده‌ باشد، به‌ خصوص‌ دیابت
*بروز اخیر یک‌ عفونت‌، به‌ خصوص‌ در اطراف‌ بینی، چشمها و صورت‌
*بیماری‌ که‌ دستگاه‌ ایمنی‌اش‌ به‌ علت‌ بیماری‌ (مثلاً ایدز) یا داروها سرکوب‌ شده‌ است‌.
+*وجود یک‌ بیماری‌ که‌ مقاومت‌ بدن‌ را کاهش‌ داده‌ باشد، به‌ خصوص‌ ((دیابت))
*بروز اخیر یک‌ عفونت‌، به‌ خصوص‌ در اطراف‌ ((بینی))، ((چشم)) ها و صورت‌
*بیماری‌ که‌ دستگاه‌ ایمنی‌اش‌ به‌ علت‌ بیماری‌ (مثلاً ((ایدز)) ) یا داروها سرکوب‌ شده‌ است‌.
 *تزریق‌ وریدی‌ مواد مخدر  *تزریق‌ وریدی‌ مواد مخدر
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
-*در صورت‌ بروز هر گونه‌ عفونت‌ در بدن‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کنید، به‌ خصوص‌ اگر عفونت‌ در اطراف‌ بینی‌ یا صورت‌ باشد (مثلاً عفونت‌ گوش یا آبسه‌ دندان‌). با مراجعه‌ زود هنگام‌ می‌توان‌ از گسترش‌ عفونت‌ جلوگیری‌ کرد. +*در صورت‌ بروز هر گونه‌ عفونت‌ در بدن‌ به‌ پزشک‌ مراجعه‌ کنید، به‌ خصوص‌ اگر عفونت‌ در اطراف‌ بینی‌ یا صورت‌ باشد (مثلاً عفونت‌ ((گوش)) یا آبسه‌ دندان‌). با مراجعه‌ زود هنگام‌ می‌توان‌ از گسترش‌ عفونت‌ جلوگیری‌ کرد.
 *در هر گونه‌ فعالیتی‌ که‌ خطر صدمه‌ به‌ سر وجود دارد، از کلاه‌ ایمنی‌ و سایر وسایل‌ حفاظتی‌ استفاده‌ نمایید.  *در هر گونه‌ فعالیتی‌ که‌ خطر صدمه‌ به‌ سر وجود دارد، از کلاه‌ ایمنی‌ و سایر وسایل‌ حفاظتی‌ استفاده‌ نمایید.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 با تشخیص‌ و درمان‌ زودهنگام‌ معمولاً خوب‌ می‌شود.  با تشخیص‌ و درمان‌ زودهنگام‌ معمولاً خوب‌ می‌شود.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 *بروز حملات‌ تشنج‌، اغماء و مرگ‌، در صورتی‌ که‌ درمان‌ انجام‌ نشود.  *بروز حملات‌ تشنج‌، اغماء و مرگ‌، در صورتی‌ که‌ درمان‌ انجام‌ نشود.
 *آسیب‌ دایمی‌ به‌ مغز  *آسیب‌ دایمی‌ به‌ مغز
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
-*آزمایشات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشند: آزمایش‌ خون‌، آزمایش‌ مایع‌ نخاع‌، نوار مغز، سیتیاسکن، عکس‌برداری‌ از جمجمه‌
نیاز به‌ مراقبت‌ ویژه‌ وجود دارد.
*درمان‌ طبی‌ یا جراحی‌ بستگی‌ به‌ محل‌ آبسه‌ دارد. معمولاً احتیاج‌ به‌ دادن‌ آنتیبیوتیک و نیز جراحی‌ برای‌ تخلیه‌ آبسه‌ است‌. سایر درمان‌هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ لازم‌ شوند عبارتند از مایعات‌ داخل‌ وریدی‌ و تهویه مکانیکی
+*آزمایشات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشند: آزمایش‌ خون‌، آزمایش‌ مایع‌ نخاع‌، نوار مغز، ((سی تی اسکن))، عکس‌برداری‌ از جمجمه‌
*نیاز به‌ مراقبت‌ ویژه‌ وجود دارد.
*درمان‌ طبی‌ یا جراحی‌ بستگی‌ به‌ محل‌ آبسه‌ دارد. معمولاً احتیاج‌ به‌ دادن‌ ((آنتی بیوتیک)) و نیز جراحی‌ برای‌ تخلیه‌ آبسه‌ است‌. سایر درمان‌هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ لازم‌ شوند عبارتند از مایعات‌ داخل‌ وریدی‌ و ((تهویه مکانیکی))
 !داروها  !داروها
-*آنتیبیوتیک برای‌ 6-4 هفته‌ جهت‌ مبارزه‌ با عفونت +*((آنتی بیوتیک)) برای‌ 6-4 هفته‌ جهت‌ مبارزه‌ با ((عفونت))
 *داروهای‌ ضد تشنج‌ برای‌ پیشگیری‌ از بروز حملات‌ تشنجی‌  *داروهای‌ ضد تشنج‌ برای‌ پیشگیری‌ از بروز حملات‌ تشنجی‌
-*کورتیکواستروییدها برای‌ کاهش‌ تورم‌ مغزی‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌ +*((کورتیکواسترویید))ها برای‌ کاهش‌ تورم‌ مغزی‌ پس‌ از عمل‌ جراحی‌
 !فعالیت‌  !فعالیت‌
 هنگامی‌ که‌ در بیمارستان‌ هستید نیاز به‌ استراحت‌ در تخت‌ دارید. پس‌ از طی‌ دوران‌ نقاهت‌ 3-2 هفته‌ای‌، به‌ هر اندازه‌ که‌ قدرت‌ بدنی‌ و احساس‌ خوب‌ بودن‌ به‌ شما اجازه‌ می‌دهد، فعالیت‌ داشته‌ باشید.  هنگامی‌ که‌ در بیمارستان‌ هستید نیاز به‌ استراحت‌ در تخت‌ دارید. پس‌ از طی‌ دوران‌ نقاهت‌ 3-2 هفته‌ای‌، به‌ هر اندازه‌ که‌ قدرت‌ بدنی‌ و احساس‌ خوب‌ بودن‌ به‌ شما اجازه‌ می‌دهد، فعالیت‌ داشته‌ باشید.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 به‌ هنگام‌ بستری‌ در بیمارستان‌، امکان‌ دارد تزریق‌ مایعات‌ داخل‌ وریدی‌ ضروری‌ باشد. پس‌ از درمان‌، یک‌ رژیم‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید.  به‌ هنگام‌ بستری‌ در بیمارستان‌، امکان‌ دارد تزریق‌ مایعات‌ داخل‌ وریدی‌ ضروری‌ باشد. پس‌ از درمان‌، یک‌ رژیم‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید.
 !در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید:  !در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید:
 *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان یکی‌ از علایم‌ آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ را دارید.  *اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌ تان یکی‌ از علایم‌ آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ را دارید.
 *اگر تب‌ به‌ 3/38 درجه‌ سانتیگراد یا بیشتر افزایش‌ یابد.  *اگر تب‌ به‌ 3/38 درجه‌ سانتیگراد یا بیشتر افزایش‌ یابد.
 *اگر دچارعلایم‌ جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند  *اگر دچارعلایم‌ جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند
 +منبع: www.irteb.com

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 اسفند 1383 [04:08 ]   4   پریسا احمدی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:10 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [07:56 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [07:45 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..