منو
 کاربر Online
1737 کاربر online
در حال مرور گالری: متفرقه

گالری را مرور کن

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
14321  yjghjl  یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:43 ]  5370  کیانی  40667 
14577  gfghfmg  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:01 ]  5200  کیانی  29117 
14578  thftf  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:04 ]  5487  کیانی  22719 
14579  hgdjhdf  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:19 ]  5174  کیانی  27259 
14580  hdfsfsh  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:32 ]  5283  کیانی  34563 
14581  gtddh  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [11:54 ]  5263  کیانی  30732 
20725  ujkhioool  دوشنبه 23 مرداد 1385 [08:12 ]  5659  کیانی  12239 
14326  kjfhg  یکشنبه 07 اسفند 1384 [12:30 ]  5424  کیانی  34013 
20726  iklkohgyt  دوشنبه 23 مرداد 1385 [08:13 ]  5573  کیانی  11485 
13559  jgjhgffd  چهارشنبه 05 بهمن 1384 [06:32 ]  5455  کیانی  26111 
14327  kjhjkhg  یکشنبه 07 اسفند 1384 [12:33 ]  5378  کیانی  32221 
14583  hghjh  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [12:17 ]  5600  کیانی  30126 
14584  tfgfmkf  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [12:38 ]  5341  کیانی  7150 
14585  rdgfj  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [12:43 ]  5459  کیانی  27861 
13562  jhgjhfgdf  چهارشنبه 05 بهمن 1384 [07:36 ]  5308  کیانی  41262 
14330  ijkkjhjkh  یکشنبه 07 اسفند 1384 [12:39 ]  5433  کیانی  35850 
14586  hgdfg  چهارشنبه 10 اسفند 1384 [13:03 ]  5304  کیانی  34420 
13563  ilyut  چهارشنبه 05 بهمن 1384 [07:40 ]  5540  کیانی  6894 
14331  gjmhjg  یکشنبه 07 اسفند 1384 [12:53 ]  5561  کیانی  39241 
13308  jjffx  دوشنبه 26 دی 1384 [09:28 ]  5170  کیانی  58873 
13564  khkghgd  چهارشنبه 05 بهمن 1384 [08:15 ]  5241  کیانی  19396 
13565  jkggjff  چهارشنبه 05 بهمن 1384 [08:51 ]  5173  کیانی  6263 
14333  ugghjghfg  یکشنبه 07 اسفند 1384 [13:07 ]  5471  کیانی  34479 
14846  ghgffdery  شنبه 20 اسفند 1384 [05:03 ]  5548  کیانی  32524 
14847  sfsdf  شنبه 20 اسفند 1384 [05:45 ]  5610  کیانی  30447 
20735  ab  دوشنبه 23 مرداد 1385 [10:40 ]  5480  کیانی  4631 
20739  تدوین فیلم  دوشنبه 23 مرداد 1385 [14:23 ]  5167  مهناز نظری  4544 
20740  تدوین گر  دوشنبه 23 مرداد 1385 [14:30 ]  5199  مهناز نظری  15273 
20741  میز تدوین  دوشنبه 23 مرداد 1385 [15:14 ]  5486  مهناز نظری  21405 
20742  موویولا  دوشنبه 23 مرداد 1385 [15:17 ]  5751  مهناز نظری  20963 
20743  اسپلایسر با چسب نواری  دوشنبه 23 مرداد 1385 [15:20 ]  5220  مهناز نظری  5831 
20744  اسپلایسر با چسب مایع  دوشنبه 23 مرداد 1385 [15:22 ]  5411  مهناز نظری  36684 
21006  فیلم بردار و دوربینش  جمعه 27 مرداد 1385 [23:07 ]  5235  مهناز نظری  29748 
21007  فریم  جمعه 27 مرداد 1385 [23:44 ]  5161  مهناز نظری  2208 
21008  تصویر نگاتیو 1  جمعه 27 مرداد 1385 [23:59 ]  5606  مهناز نظری  4169 
21009  تصویر منفی2  شنبه 28 مرداد 1385 [00:00 ]  5325  مهناز نظری  2708 
21010  فیلم 35 میلیمتری  شنبه 28 مرداد 1385 [00:13 ]  5553  مهناز نظری  11052 
21011  فیلم 70 میلیمتری  شنبه 28 مرداد 1385 [00:32 ]  5245  مهناز نظری  378036 
21013  نویسنده  شنبه 28 مرداد 1385 [08:31 ]  5443  مهناز نظری  10430 
21014  مقاله نویسی  شنبه 28 مرداد 1385 [08:37 ]  5335  مهناز نظری  15086 
20525  فیلم » هفت سامورایی  سه شنبه 17 مرداد 1385 [09:06 ]  5638  مهناز نظری  74959 
20526  کپشن  سه شنبه 17 مرداد 1385 [09:26 ]  5455  مهناز نظری  7878 
20529  کپشن2  سه شنبه 17 مرداد 1385 [22:41 ]  5454  مهناز نظری  43817 
20544  فیلم برداری  پنج شنبه 19 مرداد 1385 [23:58 ]  5553  مهناز نظری  12037 
20545  فیلتر  جمعه 20 مرداد 1385 [00:26 ]  5583  مهناز نظری  4647 
20290  نور پردازی : نورپشتی  سه شنبه 10 مرداد 1385 [22:08 ]  5205  مهناز نظری  15992 
20546  شاتر  جمعه 20 مرداد 1385 [00:27 ]  5501  مهناز نظری  2641 
20291  نورپردازی  سه شنبه 10 مرداد 1385 [22:22 ]  5362  مهناز نظری  36809 
20547  فیلتر 2  جمعه 20 مرداد 1385 [00:41 ]  5265  مهناز نظری  7500 
20548  فیلتر شیشه ای  جمعه 20 مرداد 1385 [00:49 ]  5254  مهناز نظری  8177 
20293  ابزار نورپردازی  چهارشنبه 11 مرداد 1385 [07:45 ]  5235  مهناز نظری  11612 
20549  فیلتر ژلاتینی  جمعه 20 مرداد 1385 [00:51 ]  5458  مهناز نظری  3660 
20550  فیلم برداری بدون صافی جلوه سپیا  جمعه 20 مرداد 1385 [01:01 ]  5324  مهناز نظری  7558 
20039  عمارت زانادو در فیلم همشهری کین  پنج شنبه 05 مرداد 1385 [19:23 ]  5550  مهناز نظری  77116 
20551  فیلم برداری با استفاده از صافی جلوه سپیا  جمعه 20 مرداد 1385 [01:03 ]  5557  مهناز نظری  5148 
20296  دروازه برای کنترل نور  چهارشنبه 11 مرداد 1385 [08:05 ]  5264  مهناز نظری  7915 
20552  کاربرد صافی قطبی کننده در فیلم برداری  جمعه 20 مرداد 1385 [01:06 ]  5482  مهناز نظری  55401 
20297  کارگردان  چهارشنبه 11 مرداد 1385 [08:42 ]  5530  مهناز نظری  3935 
20553  نورسنج  جمعه 20 مرداد 1385 [01:45 ]  5525  مهناز نظری  49395 
20298  کارگردان فیلم  چهارشنبه 11 مرداد 1385 [09:42 ]  5185  مهناز نظری  43545 
[قبلی]  صفحه: 10/38  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38