منو
 کاربر Online
529 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
32476  57368586  جمعه 30 مهر 1395 [16:16 ]  7960  دبیر گروه فیزیک  13580 
32475  57368586  جمعه 30 مهر 1395 [16:12 ]  2440  دبیر گروه فیزیک  13580 
32474  57368586  جمعه 30 مهر 1395 [16:11 ]  847  دبیر گروه فیزیک  13580 
32473  eyetest  پنج شنبه 29 مهر 1395 [13:49 ]  586  دبیر گروه پزشکی  68782 
32472  eyetest  پنج شنبه 29 مهر 1395 [13:46 ]  489  دبیر گروه پزشکی  68782 
32471  gx  چهارشنبه 31 شهریور 1395 [18:03 ]  1606  دبیر گروه فیزیک  27686 
32470  ph1  جمعه 22 مرداد 1395 [20:01 ]  1112  دبیر گروه فیزیک  1499395 
32469  ph1  جمعه 22 مرداد 1395 [19:58 ]  424  دبیر گروه فیزیک  36112 
32468  ph1  جمعه 22 مرداد 1395 [19:57 ]  402  دبیر گروه فیزیک  36112 
32467  phy10-1395.jpg  پنج شنبه 24 تیر 1395 [14:56 ]  633  دبیر گروه فیزیک  36112 
32466  fv  پنج شنبه 17 تیر 1395 [16:58 ]  431  دبیر گروه فیزیک  41469 
32465  wt12  دوشنبه 24 خرداد 1395 [19:17 ]  845  دبیر گروه فیزیک  30731 
32464  wt21  دوشنبه 24 خرداد 1395 [19:17 ]  426  دبیر گروه فیزیک  30731 
32463  aa16  یکشنبه 23 خرداد 1395 [21:02 ]  371  دبیر گروه نجوم  66567 
32462  345  چهارشنبه 05 خرداد 1395 [06:40 ]  862  دبیر گروه فیزیک  28822 
32461  234  چهارشنبه 05 خرداد 1395 [06:39 ]  408  دبیر گروه فیزیک  28822 
32460  4satate  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [19:07 ]  483  دبیر گروه فیزیک  52025 
32459  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [19:02 ]  383  دبیر گروه فیزیک  376520 
32458  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:58 ]  359  دبیر گروه فیزیک  52025 
32457  4stat  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:45 ]  386  دبیر گروه فیزیک  52025 
32456  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:40 ]  385  دبیر گروه فیزیک  52025 
32455  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:38 ]  389  دبیر گروه فیزیک  89176 
32454  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:37 ]  356  دبیر گروه فیزیک  89176 
32453  chap1-10  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [14:16 ]  607  دبیر گروه فیزیک  117313 
32452  chap1-10  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [14:16 ]  424  دبیر گروه فیزیک  117313 
32451  chap1-10  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [14:14 ]  417  دبیر گروه فیزیک  117313 
32450  202021  پنج شنبه 02 اردیبهشت 1395 [11:09 ]  790  دبیر گروه نجوم  189211 
32449  b1143  سه شنبه 17 فروردین 1395 [18:54 ]  759  دبیر گروه نجوم  91568 
32448  s33z3  سه شنبه 17 فروردین 1395 [05:43 ]  688  دبیر گروه پزشکی  35821 
32447  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [05:29 ]  416  دبیر گروه پزشکی  23334 
32446  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [05:29 ]  676  دبیر گروه پزشکی  23334 
32445  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [05:29 ]  391  دبیر گروه پزشکی  23334 
32444  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [05:28 ]  354  دبیر گروه پزشکی  23334 
32443  b1142  پنج شنبه 12 فروردین 1395 [15:00 ]  478  دبیر گروه نجوم  26846 
32442  b1140  یکشنبه 08 فروردین 1395 [21:04 ]  505  دبیر گروه نجوم  100565 
32441  b1140  یکشنبه 08 فروردین 1395 [21:02 ]  386  دبیر گروه نجوم  100565 
32440  b1139  چهارشنبه 26 اسفند 1394 [21:03 ]  606  دبیر گروه نجوم  35300 
32439  b1139  چهارشنبه 26 اسفند 1394 [21:02 ]  447  دبیر گروه نجوم  35300 
32438  b1129  چهارشنبه 26 اسفند 1394 [20:38 ]  361  دبیر گروه نجوم  5012 
32437  b1128  سه شنبه 25 اسفند 1394 [20:21 ]  455  دبیر گروه نجوم  27729 
32436  b1126  یکشنبه 23 اسفند 1394 [20:55 ]  500  دبیر گروه نجوم  140986 
32435  b1125  یکشنبه 23 اسفند 1394 [20:39 ]  406  دبیر گروه نجوم  548721 
32434  nojum1  یکشنبه 23 اسفند 1394 [20:31 ]  381  دبیر گروه نجوم  755170 
32433  b1123  یکشنبه 23 اسفند 1394 [18:43 ]  359  دبیر گروه نجوم  37993 
32432  b1122  جمعه 21 اسفند 1394 [18:53 ]  410  دبیر گروه نجوم  27622 
32431  b1121  جمعه 21 اسفند 1394 [18:52 ]  369  دبیر گروه نجوم  103068 
32430  zzx  دوشنبه 17 اسفند 1394 [10:26 ]  409  دبیر گروه فیزیک  29145 
32429  zss  دوشنبه 17 اسفند 1394 [10:23 ]  350  دبیر گروه فیزیک  5659 
32428  brain  دوشنبه 17 اسفند 1394 [10:09 ]  367  دبیر گروه فیزیک  63512 
32427  b1121  جمعه 07 اسفند 1394 [03:37 ]  475  دبیر گروه نجوم  20785 
32426  q12ffd  سه شنبه 04 اسفند 1394 [12:55 ]  460  دبیر گروه فیزیک  43595 
32425  b1120  دوشنبه 03 اسفند 1394 [20:07 ]  363  دبیر گروه نجوم  14244 
32424  b1119  دوشنبه 03 اسفند 1394 [20:07 ]  345  دبیر گروه نجوم  7123 
32423  b1117  دوشنبه 03 اسفند 1394 [20:06 ]  367  دبیر گروه نجوم  42849 
32422  b1118  دوشنبه 03 اسفند 1394 [20:06 ]  362  دبیر گروه نجوم  45189 
32421  b1116  جمعه 30 بهمن 1394 [19:28 ]  405  دبیر گروه نجوم  23251 
32420  b1115  جمعه 30 بهمن 1394 [18:51 ]  377  دبیر گروه نجوم  5457 
32419  b1114  جمعه 30 بهمن 1394 [18:37 ]  366  دبیر گروه نجوم  37570 
32418  b1113  جمعه 30 بهمن 1394 [18:32 ]  362  دبیر گروه نجوم  91306 
32417  b1112  جمعه 30 بهمن 1394 [18:32 ]  431  دبیر گروه نجوم  469224