منو
 صفحه های تصادفی
نفت و جهانی سازی
سرخس نر
کرمزیت
فرقه جهمیه
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت
دگرگونی اصابتی
الکترون گیری
مربی بهداشت مدارس
سیدجمال‌الدین اسدآبادی
مقاومت های متغیر وابسته
 کاربر Online
704 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
32476  57368586  جمعه 30 مهر 1395 [15:16 ]  7536  دبیر گروه فیزیک  13580 
32475  57368586  جمعه 30 مهر 1395 [15:12 ]  2203  دبیر گروه فیزیک  13580 
32474  57368586  جمعه 30 مهر 1395 [15:11 ]  748  دبیر گروه فیزیک  13580 
32473  eyetest  پنج شنبه 29 مهر 1395 [12:49 ]  512  دبیر گروه پزشکی  68782 
32472  eyetest  پنج شنبه 29 مهر 1395 [12:46 ]  405  دبیر گروه پزشکی  68782 
32471  gx  چهارشنبه 31 شهریور 1395 [17:03 ]  1521  دبیر گروه فیزیک  27686 
32470  ph1  جمعه 22 مرداد 1395 [19:01 ]  987  دبیر گروه فیزیک  1499395 
32469  ph1  جمعه 22 مرداد 1395 [18:58 ]  354  دبیر گروه فیزیک  36112 
32468  ph1  جمعه 22 مرداد 1395 [18:57 ]  331  دبیر گروه فیزیک  36112 
32467  phy10-1395.jpg  پنج شنبه 24 تیر 1395 [13:56 ]  492  دبیر گروه فیزیک  36112 
32466  fv  پنج شنبه 17 تیر 1395 [15:58 ]  343  دبیر گروه فیزیک  41469 
32465  wt12  دوشنبه 24 خرداد 1395 [18:17 ]  677  دبیر گروه فیزیک  30731 
32464  wt21  دوشنبه 24 خرداد 1395 [18:17 ]  347  دبیر گروه فیزیک  30731 
32463  aa16  یکشنبه 23 خرداد 1395 [20:02 ]  292  دبیر گروه نجوم  66567 
32462  345  چهارشنبه 05 خرداد 1395 [05:40 ]  708  دبیر گروه فیزیک  28822 
32461  234  چهارشنبه 05 خرداد 1395 [05:39 ]  329  دبیر گروه فیزیک  28822 
32460  4satate  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:07 ]  386  دبیر گروه فیزیک  52025 
32459  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [18:02 ]  297  دبیر گروه فیزیک  376520 
32458  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [17:58 ]  291  دبیر گروه فیزیک  52025 
32457  4stat  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [17:45 ]  292  دبیر گروه فیزیک  52025 
32456  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [17:40 ]  307  دبیر گروه فیزیک  52025 
32455  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [17:38 ]  319  دبیر گروه فیزیک  89176 
32454  4state  جمعه 31 اردیبهشت 1395 [17:37 ]  286  دبیر گروه فیزیک  89176 
32453  chap1-10  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [13:16 ]  433  دبیر گروه فیزیک  117313 
32452  chap1-10  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [13:16 ]  342  دبیر گروه فیزیک  117313 
32451  chap1-10  جمعه 24 اردیبهشت 1395 [13:14 ]  298  دبیر گروه فیزیک  117313 
32450  202021  پنج شنبه 02 اردیبهشت 1395 [10:09 ]  589  دبیر گروه نجوم  189211 
32449  b1143  سه شنبه 17 فروردین 1395 [17:54 ]  626  دبیر گروه نجوم  91568 
32448  s33z3  سه شنبه 17 فروردین 1395 [04:43 ]  574  دبیر گروه پزشکی  35821 
32447  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [04:29 ]  333  دبیر گروه پزشکی  23334 
32446  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [04:29 ]  585  دبیر گروه پزشکی  23334 
32445  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [04:29 ]  331  دبیر گروه پزشکی  23334 
32444  s333  سه شنبه 17 فروردین 1395 [04:28 ]  301  دبیر گروه پزشکی  23334 
32443  b1142  پنج شنبه 12 فروردین 1395 [14:00 ]  351  دبیر گروه نجوم  26846 
32442  b1140  یکشنبه 08 فروردین 1395 [20:04 ]  356  دبیر گروه نجوم  100565 
32441  b1140  یکشنبه 08 فروردین 1395 [20:02 ]  305  دبیر گروه نجوم  100565 
32440  b1139  چهارشنبه 26 اسفند 1394 [20:03 ]  435  دبیر گروه نجوم  35300 
32439  b1139  چهارشنبه 26 اسفند 1394 [20:02 ]  354  دبیر گروه نجوم  35300 
32438  b1129  چهارشنبه 26 اسفند 1394 [19:38 ]  299  دبیر گروه نجوم  5012 
32437  b1128  سه شنبه 25 اسفند 1394 [19:21 ]  365  دبیر گروه نجوم  27729 
32436  b1126  یکشنبه 23 اسفند 1394 [19:55 ]  395  دبیر گروه نجوم  140986 
32435  b1125  یکشنبه 23 اسفند 1394 [19:39 ]  306  دبیر گروه نجوم  548721 
32434  nojum1  یکشنبه 23 اسفند 1394 [19:31 ]  298  دبیر گروه نجوم  755170 
32433  b1123  یکشنبه 23 اسفند 1394 [17:43 ]  281  دبیر گروه نجوم  37993 
32432  b1122  جمعه 21 اسفند 1394 [17:53 ]  344  دبیر گروه نجوم  27622 
32431  b1121  جمعه 21 اسفند 1394 [17:52 ]  292  دبیر گروه نجوم  103068 
32430  zzx  دوشنبه 17 اسفند 1394 [09:26 ]  312  دبیر گروه فیزیک  29145 
32429  zss  دوشنبه 17 اسفند 1394 [09:23 ]  284  دبیر گروه فیزیک  5659 
32428  brain  دوشنبه 17 اسفند 1394 [09:09 ]  330  دبیر گروه فیزیک  63512 
32427  b1121  جمعه 07 اسفند 1394 [02:37 ]  373  دبیر گروه نجوم  20785 
32426  q12ffd  سه شنبه 04 اسفند 1394 [11:55 ]  350  دبیر گروه فیزیک  43595 
32425  b1120  دوشنبه 03 اسفند 1394 [19:07 ]  329  دبیر گروه نجوم  14244 
32424  b1119  دوشنبه 03 اسفند 1394 [19:07 ]  293  دبیر گروه نجوم  7123 
32423  b1117  دوشنبه 03 اسفند 1394 [19:06 ]  293  دبیر گروه نجوم  42849 
32422  b1118  دوشنبه 03 اسفند 1394 [19:06 ]  284  دبیر گروه نجوم  45189 
32421  b1116  جمعه 30 بهمن 1394 [18:28 ]  350  دبیر گروه نجوم  23251 
32420  b1115  جمعه 30 بهمن 1394 [17:51 ]  284  دبیر گروه نجوم  5457 
32419  b1114  جمعه 30 بهمن 1394 [17:37 ]  287  دبیر گروه نجوم  37570 
32418  b1113  جمعه 30 بهمن 1394 [17:32 ]  297  دبیر گروه نجوم  91306 
32417  b1112  جمعه 30 بهمن 1394 [17:32 ]  381  دبیر گروه نجوم  469224