منو
 صفحه های تصادفی
چگونه وسواس خود را درمان کنیم؟
تکنیک های تولید نسخه پشتیبان
تالاموس
تابع دیریکله
امام زمان «ع»
توصیه خیرخواهانه امام جواد علیه السلام به یکی از یاران
آزمایش تشخیص کربوهیدراتها
آزمایش پراش توریها و تعیین طول موج نور
تانتالیت
ابوالمعالی صاعدی اسعد بن صاعد
 کاربر Online
862 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11204  آناتومی  پنج شنبه 05 آبان 1384 [11:59 ]  3296  سمیه فارابی اصل  6195 
7367  SubDaneshnamehPic367  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:34 ]  3296  admin  5495 
10476  SubDaneshnamehPic2308  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:51 ]  3296  admin  40417 
7683  SubDaneshnamehPic525  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:42 ]  3295  admin  54584 
7187  SubDaneshnamehPic277  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:29 ]  3295  admin  12519 
16418  PEIVASTEGISH1.JPG  جمعه 29 اردیبهشت 1385 [08:07 ]  3295  فاطمه نقوی  9091 
8755  SubDaneshnamehPic587  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  14147 
4916  SubDaneshnamehPic136  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:51 ]  3295  admin  6685 
1593  sysPicSub1452  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3295  admin  7885 
1859  sysPicSub1718  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3295  admin  59911 
7238  SubDaneshnamehPic845  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:30 ]  3295  admin  6398 
5710  SubDaneshnamehPic7  سه شنبه 12 مهر 1384 [12:20 ]  3295  admin  5695 
4946  SubDaneshnamehPic151  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:52 ]  3295  admin  7321 
6489  SubDaneshnamehPic399  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:06 ]  3295  admin  8971 
8799  SubDaneshnamehPic631  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  31096 
8299  SubDaneshnamehPic131  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  12710 
12916  solanaceae.JPG  جمعه 16 دی 1384 [21:45 ]  3295  نیر فارابی اصل  9431 
2685  sysPicSub2544  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3295  admin  13613 
9086  SubDaneshnamehPic918  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  21040 
5763  SubDaneshnamehPic134  سه شنبه 12 مهر 1384 [12:22 ]  3295  admin  61074 
9620  SubDaneshnamehPic1452  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  51807 
11418  جریان الکتریکی  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:32 ]  3295  مجید آقاپور  10634 
8861  SubDaneshnamehPic693  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  55284 
1950  sysPicSub1809  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3295  admin  127530 
7593  SubDaneshnamehPic480  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:40 ]  3295  admin  12074 
1706  sysPicSub1565  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3295  admin  8535 
1963  sysPicSub1822  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3295  admin 
4267  sysPicSub4126  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3295  admin  11553 
8375  SubDaneshnamehPic207  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  21806 
4028  sysPicSub3887  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3295  admin  26547 
3529  sysPicSub3388  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3295  admin  67740 
3804  sysPicSub3663  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3295  admin  50085 
12525  pinus2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  3295  سمیه فارابی اصل  15143 
3576  sysPicSub3435  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3295  admin  47294 
8447  SubDaneshnamehPic279  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3295  admin  11583 
8462  SubDaneshnamehPic294  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3294  admin  8402 
7951  SubDaneshnamehPic659  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:49 ]  3294  admin  26258 
2589  sysPicSub2448  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3294  admin  3221 
10794  SubDaneshnamehPic2626  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:51 ]  3294  admin  17387 
8749  SubDaneshnamehPic581  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3294  admin  12051 
13142  epiderm1.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [15:17 ]  3294  سمیه فارابی اصل  15473 
10584  SubDaneshnamehPic2416  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:51 ]  3294  admin  263054 
2399  sysPicSub2258  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3294  admin  78199 
6504  SubDaneshnamehPic414  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:07 ]  3294  admin  3906 
12907  lymphosit2.JPG  جمعه 16 دی 1384 [09:03 ]  3294  سمیه فارابی اصل  13078 
4217  sysPicSub4076  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3294  admin  14333 
2938  sysPicSub2797  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3294  admin  239730 
9359  SubDaneshnamehPic1191  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3294  admin  22320 
5521  SubDaneshnamehPic129  سه شنبه 12 مهر 1384 [12:08 ]  3294  admin  14695 
5532  SubDaneshnamehPic140  سه شنبه 12 مهر 1384 [12:08 ]  3294  admin  4063 
3755  sysPicSub3614  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3294  admin  33550 
3247  sysPicSub3106  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3294  admin  62812 
4530  sysPicSub4389  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:32 ]  3294  admin  5737 
7606  SubDaneshnamehPic1029  سه شنبه 12 مهر 1384 [13:40 ]  3294  admin  11386 
8904  SubDaneshnamehPic736  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3294  admin  101086 
10449  SubDaneshnamehPic2281  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:51 ]  3294  admin  6963 
6355  SubDaneshnamehPic265  سه شنبه 12 مهر 1384 [12:58 ]  3294  admin  20999 
5588  SubDaneshnamehPic196  سه شنبه 12 مهر 1384 [12:09 ]  3294  admin  26461 
9694  SubDaneshnamehPic1526  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3294  admin  27490 
8694  SubDaneshnamehPic526  دوشنبه 18 مهر 1384 [07:50 ]  3294  admin  14690