منو
 کاربر Online
1169 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11237  کره زمین  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:36 ]  4764  سمیه فارابی اصل  71145 
11411  کبد.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:57 ]  8317  سمیه فارابی اصل  22650 
12959  کارولین هرشل  یکشنبه 18 دی 1384 [11:13 ]  3622  مهناز نظری  2546 
11763  کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5732  سمیه فارابی اصل  7834 
11762  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5044  سمیه فارابی اصل  14623 
11761  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.1.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  5887  سمیه فارابی اصل  13364 
14192  کاربر پیدا شد  جمعه 05 اسفند 1384 [21:22 ]  4434  بابک خسروشاهی  72337 
11760  کاربد نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  7608  سمیه فارابی اصل  7832 
11235  کاج  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:31 ]  4442  سمیه فارابی اصل  60298 
11234  کاج  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:30 ]  5382  سمیه فارابی اصل  9221 
15311  کابل هم محور  شنبه 19 فروردین 1385 [08:01 ]  3616  مجید آقاپور  1878 
10900  میوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:43 ]  4164  سمیه فارابی اصل  77490 
10899  میوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:43 ]  5574  سمیه فارابی اصل  8687 
11406  میتوکندری 3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  4020  سمیه فارابی اصل  4276 
11405  میتوکندری 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  3926  سمیه فارابی اصل  6063 
11403  میتوکندری 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4091  سمیه فارابی اصل  3090 
10897  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:39 ]  4173  سمیه فارابی اصل  30122 
10895  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:39 ]  4545  سمیه فارابی اصل  30122 
10894  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:38 ]  4298  سمیه فارابی اصل  12504 
10893  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:36 ]  6496  سمیه فارابی اصل  54320 
11543  مهندسی بافت.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4294  سمیه فارابی اصل  25400 
10906  مویرگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:49 ]  3969  سمیه فارابی اصل  21101 
10905  مویرگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:48 ]  4130  سمیه فارابی اصل  12509 
10889  مورفولوژی برگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:34 ]  3511  سمیه فارابی اصل  103000 
10888  مورفولوژی برگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:31 ]  3701  سمیه فارابی اصل  39812 
10847  موج رادیویی  دوشنبه 18 مهر 1384 [16:16 ]  5640  مجید آقاپور  18593 
15571  مشاهده انجمن  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [05:46 ]  3555  بابک خسروشاهی  57648 
17040  مشارکت  شنبه 06 خرداد 1385 [11:53 ]  3499  بابک خسروشاهی  45558 
11140  مرجان  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:37 ]  3583  سمیه فارابی اصل  15258 
11139  مرجان  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:37 ]  3506  سمیه فارابی اصل  17163 
11138  مرجان  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:33 ]  3518  سمیه فارابی اصل  21597 
14898  مدیریت آیکون 3  یکشنبه 21 اسفند 1384 [06:26 ]  3201  admin  1416 
11245  مخمر نان  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:43 ]  4006  سمیه فارابی اصل  7783 
11226  ماهیچه قلب  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:23 ]  6172  سمیه فارابی اصل  19584 
11238  ماهیچه  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:36 ]  4058  سمیه فارابی اصل  65412 
11230  ماهیچه  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:27 ]  4011  سمیه فارابی اصل  56846 
11229  ماهیچه  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:27 ]  3691  سمیه فارابی اصل  101981 
11225  هورمون هیپوفیز  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:21 ]  3738  سمیه فارابی اصل  23776 
11199  هورمون  پنج شنبه 05 آبان 1384 [11:53 ]  3436  سمیه فارابی اصل  8133 
15574  نقاشی سهراب  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [09:09 ]  3186  لیلا مهرمحمدی  16782 
11240  نشاسته  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:37 ]  3752  سمیه فارابی اصل  59894 
11149  نشاسته  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:44 ]  3789  سمیه فارابی اصل  10114 
11148  نشاسته  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:44 ]  3961  سمیه فارابی اصل  14157 
11548  نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:24 ]  4076  سمیه فارابی اصل  7834 
11546  نانوتکنولوژی در پزشکی.5.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4362  سمیه فارابی اصل  7832 
11547  نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:24 ]  4429  سمیه فارابی اصل  13364 
11544  نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4548  سمیه فارابی اصل  14623 
11545  نانوتکنولوژی در پزشکی.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4362  سمیه فارابی اصل  20863 
10861  نانو تکنولوژی  چهارشنبه 20 مهر 1384 [08:50 ]  3336  مجید آقاپور  9902 
10858  نانو تکنولوژی  چهارشنبه 20 مهر 1384 [08:40 ]  3321  مجید آقاپور  9902 
11194  لیلیوم  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:10 ]  3969  سمیه فارابی اصل  16863 
11417  لایه های جو زمین  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:30 ]  4163  مجید آقاپور  10685 
15606  قنات11  سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [06:56 ]  428966  اصغر نامور  23877 
15605  قنات1  سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [06:56 ]  3681  اصغر نامور  30276 
10844  قوانین کپلر  دوشنبه 18 مهر 1384 [16:09 ]  3581  مجید آقاپور  94340 
14133  قثفلصثقغا  دوشنبه 01 اسفند 1384 [08:39 ]  3102  علی هادی  689 
14167  قبغقفغدت7  چهارشنبه 03 اسفند 1384 [07:44 ]  3157  علی هادی  46393 
11221  قارچ  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:17 ]  3636  سمیه فارابی اصل  20501 
11220  قارچ  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:17 ]  3699  سمیه فارابی اصل  18176 
11219  قارچ  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:13 ]  3482  سمیه فارابی اصل  22078