منو
 کاربر Online
2071 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11275  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:16 ]  4766  سمیه فارابی اصل  13387 
11274  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:15 ]  5327  سمیه فارابی اصل  45883 
11273  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:15 ]  5772  سمیه فارابی اصل  14127 
11272  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:14 ]  6550  سمیه فارابی اصل  13272 
11271  شبیه سازی انسان  شنبه 07 آبان 1384 [04:14 ]  8601  سمیه فارابی اصل  11835 
11413  شبکه آندوپلاسمی.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:58 ]  3893  سمیه فارابی اصل  19391 
11180  شبکه آندوپلاسمی  پنج شنبه 05 آبان 1384 [02:57 ]  4317  سمیه فارابی اصل  29196 
11179  شبکه آندوپلاسمی  پنج شنبه 05 آبان 1384 [02:57 ]  5767  سمیه فارابی اصل  17532 
15376  سیشسزش  سه شنبه 22 فروردین 1385 [11:04 ]  3194  علی هادی  50366 
15457  سیستم بیسیم  شنبه 26 فروردین 1385 [15:41 ]  3620  مجید آقاپور  8650 
15100  سیبثصلب  یکشنبه 28 اسفند 1384 [09:24 ]  3350  علی هادی  50366 
11242  سیاهرگ  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:38 ]  3747  سمیه فارابی اصل  740406 
11241  سیاهرگ  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:38 ]  3115  سمیه فارابی اصل  45802 
11211  سرطان روده  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:07 ]  3915  سمیه فارابی اصل  29513 
10908  سرخرگ  پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:25 ]  3497  سمیه فارابی اصل  35898 
10904  سرخرگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:47 ]  3780  سمیه فارابی اصل  9803 
10903  سرخرگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:46 ]  3625  سمیه فارابی اصل  19916 
15603  زمین لغزش2  دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:07 ]  3472  اصغر نامور  14047 
11540  روده کوچک.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  4189  سمیه فارابی اصل  18285 
11542  روده کوچک.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:22 ]  4061  سمیه فارابی اصل  21081 
11541  روده کوچک.1.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:15 ]  3631  سمیه فارابی اصل  18030 
11538  روده بزرگ.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  4248  سمیه فارابی اصل  12748 
11539  روده بزرگ.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  3941  سمیه فارابی اصل  19953 
11233  روده  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:28 ]  4085  سمیه فارابی اصل  793206 
11228  روده  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:27 ]  3689  سمیه فارابی اصل  110764 
11537  روبوت در نانوتکنولوژی.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  4337  سمیه فارابی اصل  11928 
16919  رسوبشناسی.JPG  جمعه 05 خرداد 1385 [19:52 ]  3221  اصغر نامور  11340 
15345  راهنمای نمایه1  یکشنبه 20 فروردین 1385 [11:59 ]  3168  بابک خسروشاهی  14191 
15348  راهنمای نمایه 4  یکشنبه 20 فروردین 1385 [12:02 ]  3401  بابک خسروشاهی  11097 
15347  راهنمای نمایه 3  یکشنبه 20 فروردین 1385 [12:02 ]  3185  بابک خسروشاهی  15735 
15346  راهنمای نمایه 2  یکشنبه 20 فروردین 1385 [11:59 ]  3217  بابک خسروشاهی  8067 
13730  راهنمای تصویری انجمن  دوشنبه 17 بهمن 1384 [12:44 ]  4680  بابک خسروشاهی  102957 
11114  دیالیز  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:37 ]  4184  سمیه فارابی اصل  143949 
11113  دیالیز  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:37 ]  4108  سمیه فارابی اصل  171300 
11112  دیالیز  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:36 ]  4117  سمیه فارابی اصل  82983 
11110  دیالیز  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:11 ]  4125  سمیه فارابی اصل  143949 
11109  دیالیز  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:11 ]  4139  سمیه فارابی اصل  171300 
11107  دیالیز  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:10 ]  4595  سمیه فارابی اصل  82983 
13806  دکتر حسین فاطمی  پنج شنبه 20 بهمن 1384 [13:37 ]  3174  محمد رضا قدوسی  234579 
11412  دستگاه گلژی.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:58 ]  3871  سمیه فارابی اصل  24320 
11184  دستگاه گلژی  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:03 ]  4604  سمیه فارابی اصل  23730 
11182  دستگاه گلژی  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:02 ]  6439  سمیه فارابی اصل  12988 
15304  درخت فعالیتها  شنبه 19 فروردین 1385 [07:40 ]  3125  بابک خسروشاهی  23002 
15275  درخت طبقات  چهارشنبه 16 فروردین 1385 [08:24 ]  3357  بابک خسروشاهی  18293 
15638  دایناسور  سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [22:08 ]  3593  اصغر نامور  22075 
11243  دایناسور  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:40 ]  3421  سمیه فارابی اصل  19694 
15573  خواندن مطالب انجمن  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:58 ]  3390  بابک خسروشاهی  91099 
11136  خزه  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:32 ]  4165  سمیه فارابی اصل  10049 
11135  خزه  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:32 ]  3544  سمیه فارابی اصل  18004 
11134  خزه  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:31 ]  3778  سمیه فارابی اصل  24689 
14209  حذف کاربر  شنبه 06 اسفند 1384 [09:32 ]  4019  بابک خسروشاهی  961 
10846  جک 1  دوشنبه 18 مهر 1384 [16:14 ]  3732  مجید آقاپور  102939 
10845  جک  دوشنبه 18 مهر 1384 [16:11 ]  3859  مجید آقاپور  17322 
11191  جلبک  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:09 ]  4076  سمیه فارابی اصل  29872 
11190  جلبک  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:06 ]  3834  سمیه فارابی اصل  11906 
11189  جلبک  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:06 ]  3672  سمیه فارابی اصل  18432 
11188  جلبک  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:06 ]  3621  سمیه فارابی اصل  4620 
11187  جلبک  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:05 ]  4150  سمیه فارابی اصل  19828 
11181  جلبک  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:01 ]  5354  سمیه فارابی اصل  24146 
15601  جعبه ابزار شناور فعال  دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [06:55 ]  3153  بابک خسروشاهی  32810