منو
 کاربر Online
1668 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11538  روده بزرگ.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  4363  سمیه فارابی اصل  12748 
11537  روبوت در نانوتکنولوژی.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  4491  سمیه فارابی اصل  11928 
11536  چرخه مواد در گیاه.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  5774  سمیه فارابی اصل  16671 
11535  برگ.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  3730  سمیه فارابی اصل  9772 
11534  برگ .2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:12 ]  3881  سمیه فارابی اصل  12511 
11533  برگ.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:12 ]  4013  سمیه فارابی اصل  20241 
11532  برش عرضی برگ.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:08 ]  5358  سمیه فارابی اصل  13563 
11531  برش پوست درخت.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  4453  سمیه فارابی اصل  13162 
11530  باکتری ایکولای.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  4755  سمیه فارابی اصل  14973 
11529  باکتری .1  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  4155  سمیه فارابی اصل  12172 
11528  آوند چوبی.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:07 ]  6021  سمیه فارابی اصل  9088 
11527  آندوسیتوز.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:06 ]  3796  سمیه فارابی اصل  14905 
11526  انتشار تسهیل شده.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:06 ]  4064  سمیه فارابی اصل  12758 
11525  انتشار.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:05 ]  3616  سمیه فارابی اصل  13145 
11524  انتشار.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:05 ]  3650  سمیه فارابی اصل  19103 
11523  anim3007.gif  جمعه 13 آبان 1384 [04:38 ]  4785  نیر فارابی اصل  80287 
11522  daneshjue.gif  جمعه 13 آبان 1384 [04:37 ]  6568  نیر فارابی اصل  6333 
11420  شکاف زمین  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:34 ]  3567  مجید آقاپور  31993 
11419  جریان الکتریکی  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:33 ]  3633  مجید آقاپور  1811 
11418  جریان الکتریکی  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:32 ]  3804  مجید آقاپور  10634 
11417  لایه های جو زمین  سه شنبه 10 آبان 1384 [09:30 ]  4271  مجید آقاپور  10685 
11416  hemoglobin.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [08:04 ]  3662  سمیه فارابی اصل  26501 
11415  vabaa.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [08:03 ]  3580  سمیه فارابی اصل  3631 
11414  vabaa.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [08:03 ]  3393  سمیه فارابی اصل  6514 
11413  شبکه آندوپلاسمی.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:58 ]  3978  سمیه فارابی اصل  19391 
11412  دستگاه گلژی.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:58 ]  4015  سمیه فارابی اصل  24320 
11411  کبد.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:57 ]  8411  سمیه فارابی اصل  22650 
11410  برش عرضی کبد.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:57 ]  4741  سمیه فارابی اصل  17257 
11409  برش عرضی کبد.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:56 ]  4646  سمیه فارابی اصل  22335 
11408  genom.3.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [04:21 ]  3487  سمیه فارابی اصل  14090 
11407  genom.4.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [04:20 ]  3625  سمیه فارابی اصل  16256 
11406  میتوکندری 3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  4107  سمیه فارابی اصل  4276 
11405  میتوکندری 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  4049  سمیه فارابی اصل  6063 
11404  گیاه دولپه.2.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  5135  سمیه فارابی اصل  28056 
11403  میتوکندری 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4190  سمیه فارابی اصل  3090 
11402  گیاه دولپه.1.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  5540  سمیه فارابی اصل  25931 
11401  عروس دریایی.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:00 ]  3589  سمیه فارابی اصل  12080 
11400  پروتئین 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:00 ]  3463  سمیه فارابی اصل  11248 
11399  پروتئین 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:58 ]  4066  سمیه فارابی اصل  15294 
11398  الکتروفورز.2.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:57 ]  4140  سمیه فارابی اصل  14349 
11397  آنتی ژن.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:57 ]  3711  سمیه فارابی اصل  14054 
11396  simple_diffusion.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3953  سمیه فارابی اصل  20733 
11395  zist.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3407  سمیه فارابی اصل  8361 
11394  اکسین.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  4103  سمیه فارابی اصل  8569 
11393  Tri18-infant.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:54 ]  3729  سمیه فارابی اصل  20336 
11392  wide_leaf_plant.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:53 ]  3598  سمیه فارابی اصل  11182 
11391  science.5.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3887  سمیه فارابی اصل  10668 
11390  science.4.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  3725  سمیه فارابی اصل  6750 
11389  science.3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:48 ]  4009  سمیه فارابی اصل  9801 
11388  science.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:47 ]  4350  سمیه فارابی اصل  18211 
11387  root.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:47 ]  3528  سمیه فارابی اصل  14571 
11386  pollen.3.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:42 ]  3637  سمیه فارابی اصل  13842 
11385  pollen.1.JPG  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:42 ]  3600  سمیه فارابی اصل  16224 
11384  PH_MOHIT_Z01.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3449  سمیه فارابی اصل  24383 
11383  pollen.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3635  سمیه فارابی اصل  15082 
11382  Parenchyma.2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3830  سمیه فارابی اصل  7066 
11381  parasite2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:38 ]  3756  سمیه فارابی اصل  4081 
11380  paranshyma.3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:37 ]  4004  سمیه فارابی اصل  10634 
11379  Mimosa.pudica.1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  3474  سمیه فارابی اصل  11118 
11378  membrain.gif  سه شنبه 10 آبان 1384 [01:33 ]  3499  سمیه فارابی اصل  20489