منو
 کاربر Online
2329 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
12905  lymphosit1.JPG  جمعه 16 دی 1384 [09:02 ]  3390  سمیه فارابی اصل  17784 
12904  drafttissue1.JPG  جمعه 16 دی 1384 [09:01 ]  3009  سمیه فارابی اصل  6286 
12903  cycleovulation.JPG  جمعه 16 دی 1384 [09:01 ]  3029  سمیه فارابی اصل  20731 
12902  Cichorium.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [16:35 ]  3035  سمیه فارابی اصل  20673 
12901  vaccination3.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:41 ]  3138  سمیه فارابی اصل  6720 
12900  vaccination2.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:39 ]  3290  سمیه فارابی اصل  8137 
12899  vaccination1.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:38 ]  3777  سمیه فارابی اصل  9502 
12898  talasemi2.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:38 ]  3385  سمیه فارابی اصل  11578 
12897  talasemi1.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:38 ]  3408  سمیه فارابی اصل  5223 
12896  sport3.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:37 ]  3097  سمیه فارابی اصل  6362 
12895  sport2.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:31 ]  3347  سمیه فارابی اصل  17647 
12894  sport1.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:30 ]  3345  سمیه فارابی اصل  18810 
12893  audiometry3.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:29 ]  3362  سمیه فارابی اصل  8086 
12892  audiometry2.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:28 ]  3384  سمیه فارابی اصل  9085 
12891  audiometry1.JPG  پنج شنبه 15 دی 1384 [15:28 ]  3694  سمیه فارابی اصل  7468 
12810  hookemicrosmall.gif  دوشنبه 12 دی 1384 [21:59 ]  3137  سمیه فارابی اصل  11166 
12760  golub.gif  جمعه 09 دی 1384 [21:03 ]  3639  نیر فارابی اصل  38556 
12748  Spider%20Web,%20Glitter.jpg  پنج شنبه 08 دی 1384 [21:04 ]  2939  سمیه فارابی اصل  77836 
12747  spider-web.gif  پنج شنبه 08 دی 1384 [21:00 ]  3078  سمیه فارابی اصل  7361 
12746  charlie_fishing_with_grandson.gif  چهارشنبه 07 دی 1384 [19:28 ]  3898  نیر فارابی اصل  19006 
12745  circus_girl_standing_horse.gif  چهارشنبه 07 دی 1384 [19:28 ]  4064  نیر فارابی اصل  20774 
12710  nowin1.JPG  سه شنبه 06 دی 1384 [06:55 ]  3072  مجید آقاپور  20331 
12709  nowin.JPG  سه شنبه 06 دی 1384 [06:55 ]  3204  مجید آقاپور  18768 
12708  PLANETLO.GIF  دوشنبه 05 دی 1384 [22:04 ]  3281  نیر فارابی اصل  171335 
12693  ant_bicep_curls.gif  یکشنبه 04 دی 1384 [22:23 ]  8259  نیر فارابی اصل  16094 
12679  sun.gif  شنبه 03 دی 1384 [19:40 ]  3306  نیر فارابی اصل  6779 
12571  verruca3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:15 ]  3007  سمیه فارابی اصل  6640 
12570  verruca2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3107  سمیه فارابی اصل  13576 
12569  verruca1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3124  سمیه فارابی اصل  12096 
12568  uninarysystem3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3224  سمیه فارابی اصل  10965 
12567  uninarysystem2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3067  سمیه فارابی اصل  12850 
12566  uninarysystem1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3249  سمیه فارابی اصل  9127 
12565  tympanicmembrance2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:13 ]  3520  سمیه فارابی اصل  12571 
12564  tympanicmembrance1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:13 ]  3202  سمیه فارابی اصل  8254 
12563  tuberclusis3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:09 ]  3143  سمیه فارابی اصل  17987 
12562  tuberclusis2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  2999  سمیه فارابی اصل  8161 
12561  tuberclusis1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3152  سمیه فارابی اصل  10596 
12560  transcription2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3700  سمیه فارابی اصل  11763 
12559  transcription1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3637  سمیه فارابی اصل  15081 
12558  tokhmdanplant.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  2970  سمیه فارابی اصل  9018 
12557  tiamin.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3251  سمیه فارابی اصل  8429 
12556  tetany3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:06 ]  3081  سمیه فارابی اصل  5476 
12555  tetany2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3226  سمیه فارابی اصل  7570 
12554  tetany1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3017  سمیه فارابی اصل  7717 
12553  tamaioscell1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3120  سمیه فارابی اصل  11684 
12552  stamen1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3037  سمیه فارابی اصل  10010 
12551  spiralcolumn5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3054  سمیه فارابی اصل  14214 
12550  spiralcolumn2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:58 ]  3007  سمیه فارابی اصل  22934 
12549  spiralcolumn1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:58 ]  2935  سمیه فارابی اصل  21260 
12548  spiralcolumn4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:54 ]  3341  سمیه فارابی اصل  13048 
12547  spiralcolumn3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:53 ]  2975  سمیه فارابی اصل  19527 
12546  sneeze4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  2962  سمیه فارابی اصل  5151 
12545  sneeze3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3335  سمیه فارابی اصل  9067 
12544  sneeze1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3083  سمیه فارابی اصل  15434 
12543  sieve3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3054  سمیه فارابی اصل  23272 
12542  sieve2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:51 ]  3105  سمیه فارابی اصل  10058 
12541  sieve1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:36 ]  2987  سمیه فارابی اصل  9365 
12540  riboflavin1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3031  سمیه فارابی اصل  5948 
12539  redalgae3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3153  سمیه فارابی اصل  10795 
12537  redalgae2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3372  سمیه فارابی اصل  16568