منو
 کاربر Online
1525 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11662  یک واحد از روبات تکثیر شونده  دوشنبه 23 آبان 1384 [06:06 ]  22690  بابک خسروشاهی  26591 
13613  یقلثسققشلل  شنبه 08 بهمن 1384 [08:40 ]  4373  علی هادی  2295 
11536  چرخه مواد در گیاه.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:13 ]  5513  سمیه فارابی اصل  16671 
11119  ژن درمانی  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:40 ]  4298  سمیه فارابی اصل  93654 
11118  ژن درمانی  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:40 ]  4276  سمیه فارابی اصل  18051 
11117  ژن درمانی  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:39 ]  5250  سمیه فارابی اصل  51687 
10907  ژن  پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:22 ]  4308  سمیه فارابی اصل  21532 
10902  ژن  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:44 ]  4673  سمیه فارابی اصل  9585 
10901  ژن  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:44 ]  4845  سمیه فارابی اصل  17020 
11404  گیاه دولپه.2.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4922  سمیه فارابی اصل  28056 
11402  گیاه دولپه.1.bmp  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  5199  سمیه فارابی اصل  25931 
11224  گلوکز  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:20 ]  5382  سمیه فارابی اصل  1630998 
11198  گل  پنج شنبه 05 آبان 1384 [11:53 ]  4711  سمیه فارابی اصل  3834 
11197  گل  پنج شنبه 05 آبان 1384 [11:52 ]  4572  سمیه فارابی اصل  3942 
11196  گل  پنج شنبه 05 آبان 1384 [11:52 ]  4645  سمیه فارابی اصل  7202 
11244  گزیلم  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:40 ]  4098  سمیه فارابی اصل  230454 
11193  گزیلم  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:10 ]  4529  سمیه فارابی اصل  26939 
16858  گراف همبند  پنج شنبه 04 خرداد 1385 [17:50 ]  4146  مرادی فر  5722 
15600  گارنت1  یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [22:41 ]  14047  اصغر نامور  38255 
16268  کیمبرلیت.JPG  یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:39 ]  3384  اصغر نامور  16530 
16113  کیمبرلیت.JPG  سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [04:20 ]  3117  اصغر نامور  16530 
14436  کلید تائید لغو انتساب  دوشنبه 08 اسفند 1384 [14:35 ]  4052  بابک خسروشاهی  8509 
14201  کلید ایجاد کاربر  شنبه 06 اسفند 1384 [05:18 ]  3705  بابک خسروشاهی  2158 
11183  کلروپلاست  پنج شنبه 05 آبان 1384 [03:02 ]  3244  سمیه فارابی اصل  14386 
11147  کلروپلاست  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:43 ]  3345  سمیه فارابی اصل  14989 
11146  کلروپلاست  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:43 ]  3632  سمیه فارابی اصل  28930 
11137  کلروپلاست  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:33 ]  3421  سمیه فارابی اصل  24474 
11208  کلروفیل  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:03 ]  3424  سمیه فارابی اصل  295734 
11207  کلروفیل  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:02 ]  3403  سمیه فارابی اصل  13229 
11145  کلروفیل  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:39 ]  3592  سمیه فارابی اصل  12472 
11237  کره زمین  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:36 ]  4679  سمیه فارابی اصل  71145 
11411  کبد.1  سه شنبه 10 آبان 1384 [07:57 ]  8217  سمیه فارابی اصل  22650 
12959  کارولین هرشل  یکشنبه 18 دی 1384 [11:13 ]  3530  مهناز نظری  2546 
11763  کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5659  سمیه فارابی اصل  7834 
11762  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  4885  سمیه فارابی اصل  14623 
11761  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.1.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  5820  سمیه فارابی اصل  13364 
14192  کاربر پیدا شد  جمعه 05 اسفند 1384 [21:22 ]  4347  بابک خسروشاهی  72337 
11760  کاربد نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  7479  سمیه فارابی اصل  7832 
11235  کاج  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:31 ]  4286  سمیه فارابی اصل  60298 
11234  کاج  پنج شنبه 05 آبان 1384 [12:30 ]  5297  سمیه فارابی اصل  9221 
15311  کابل هم محور  شنبه 19 فروردین 1385 [08:01 ]  3523  مجید آقاپور  1878 
10900  میوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:43 ]  4071  سمیه فارابی اصل  77490 
10899  میوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:43 ]  5533  سمیه فارابی اصل  8687 
11406  میتوکندری 3.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  3963  سمیه فارابی اصل  4276 
11405  میتوکندری 2.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:04 ]  3793  سمیه فارابی اصل  6063 
11403  میتوکندری 1.jpg  سه شنبه 10 آبان 1384 [02:01 ]  4023  سمیه فارابی اصل  3090 
10897  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:39 ]  4087  سمیه فارابی اصل  30122 
10895  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:39 ]  4467  سمیه فارابی اصل  30122 
10894  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:38 ]  4258  سمیه فارابی اصل  12504 
10893  میتوز  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:36 ]  6439  سمیه فارابی اصل  54320 
11543  مهندسی بافت.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4201  سمیه فارابی اصل  25400 
10906  مویرگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:49 ]  3917  سمیه فارابی اصل  21101 
10905  مویرگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:48 ]  4014  سمیه فارابی اصل  12509 
10889  مورفولوژی برگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:34 ]  3416  سمیه فارابی اصل  103000 
10888  مورفولوژی برگ  چهارشنبه 20 مهر 1384 [23:31 ]  3594  سمیه فارابی اصل  39812 
10847  موج رادیویی  دوشنبه 18 مهر 1384 [16:16 ]  5585  مجید آقاپور  18593 
15571  مشاهده انجمن  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [05:46 ]  3432  بابک خسروشاهی  57648 
17040  مشارکت  شنبه 06 خرداد 1385 [11:53 ]  3414  بابک خسروشاهی  45558 
11140  مرجان  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:37 ]  3438  سمیه فارابی اصل  15258 
11139  مرجان  سه شنبه 03 آبان 1384 [03:37 ]  3382  سمیه فارابی اصل  17163