منو
 کاربر Online
1170 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
26148  ophiolite1  پنج شنبه 23 فروردین 1386 [14:26 ]  3291  اصغر نامور  55453 
26118  ripplemark  چهارشنبه 22 فروردین 1386 [23:23 ]  4869  اصغر نامور  428234 
25963  gyser1  دوشنبه 13 فروردین 1386 [18:31 ]  3035  اصغر نامور  36451 
25798  diamond-2  یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:48 ]  3185  اصغر نامور  7077 
25797  earth-animation  یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:33 ]  3248  اصغر نامور  420885 
25698  hasharat8  جمعه 25 اسفند 1385 [21:35 ]  3279  اصغر نامور  49921 
25697  hasharat7  جمعه 25 اسفند 1385 [21:32 ]  3155  اصغر نامور  36111 
25695  hasharat6  جمعه 25 اسفند 1385 [21:24 ]  3166  اصغر نامور  82705 
25694  hasharat5  جمعه 25 اسفند 1385 [21:21 ]  3180  اصغر نامور  79142 
25693  hasharat4  جمعه 25 اسفند 1385 [21:17 ]  3175  اصغر نامور  70793 
25692  hasharat3  جمعه 25 اسفند 1385 [21:06 ]  3160  اصغر نامور  87886 
25691  hasharat2  جمعه 25 اسفند 1385 [20:55 ]  3174  اصغر نامور  68506 
25690  hasharat.1  جمعه 25 اسفند 1385 [20:53 ]  3170  اصغر نامور  82013 
25623  karon dam  یکشنبه 20 اسفند 1385 [23:49 ]  3206  اصغر نامور  10952 
25622  wegner  یکشنبه 20 اسفند 1385 [23:41 ]  3081  اصغر نامور  9379 
25621  wegner  یکشنبه 20 اسفند 1385 [23:29 ]  3167  اصغر نامور  9379 
25620  wegner  یکشنبه 20 اسفند 1385 [23:15 ]  3169  اصغر نامور  9379 
25619  geology header  یکشنبه 20 اسفند 1385 [22:46 ]  3153  اصغر نامور  52092 
25557  palma  جمعه 11 اسفند 1385 [19:53 ]  3279  اصغر نامور  206728 
25556  palma relift  جمعه 11 اسفند 1385 [19:46 ]  3242  اصغر نامور  51003 
25530  pelagic  سه شنبه 08 اسفند 1385 [23:05 ]  3197  اصغر نامور  8620 
25522  metamorphism2  سه شنبه 08 اسفند 1385 [00:00 ]  87568  اصغر نامور  87863 
25521  metamorphism  دوشنبه 07 اسفند 1385 [23:58 ]  81430  اصغر نامور  24629 
25520  black sea model  دوشنبه 07 اسفند 1385 [23:57 ]  3773  اصغر نامور  30311 
25519  sandy dam1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [23:55 ]  5655  اصغر نامور  178917 
25518  sand gravel  دوشنبه 07 اسفند 1385 [23:51 ]  3206  اصغر نامور  16164 
25517  sand gravel3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [22:54 ]  5716  اصغر نامور  16164 
25516  river2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [22:51 ]  3641  اصغر نامور  455877 
25515  sand garavel1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [22:11 ]  3153  اصغر نامور  26560 
25514  erosion4  دوشنبه 07 اسفند 1385 [22:01 ]  5492  اصغر نامور  56988 
25513  erosion2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [22:00 ]  3186  اصغر نامور  33912 
25512  soil3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:58 ]  5391  اصغر نامور  6739 
25511  erosion1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:58 ]  3150  اصغر نامور  42769 
25510  albite2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:47 ]  3242  اصغر نامور  211973 
25509  albite1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:45 ]  3155  اصغر نامور  21163 
25508  lagoon  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:44 ]  3275  اصغر نامور  34375 
25481  well drilling3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:14 ]  3139  اصغر نامور  33371 
25480  well drilling1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:13 ]  3217  اصغر نامور  21248 
25479  water cycle2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:12 ]  141840  اصغر نامور  23078 
25478  time scale  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:11 ]  3216  اصغر نامور  71656 
25477  water cycle  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:11 ]  3163  اصغر نامور  69529 
25476  rosobate daryachei1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:10 ]  5814  اصغر نامور  44722 
25475  porphyri garanit  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:09 ]  3179  اصغر نامور  30433 
25474  porphyri texture1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:08 ]  3279  اصغر نامور  44167 
25473  permian2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:07 ]  20305  اصغر نامور  15249 
25472  permian1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:06 ]  21485  اصغر نامور  33029 
25471  oil well22  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:06 ]  3366  اصغر نامور  69670 
25470  moje zamin larze2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:04 ]  3261  اصغر نامور  30879 
25469  moje zamin larze1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:04 ]  46804  اصغر نامور  86203 
25468  magma chamber3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:02 ]  3195  اصغر نامور  14284 
25467  magma chamber2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:02 ]  3161  اصغر نامور  20107 
25466  hoze nafty  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:01 ]  3195  اصغر نامور  26974 
25465  groundwater2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:00 ]  73569  اصغر نامور  40270 
25464  geological time  دوشنبه 07 اسفند 1385 [00:58 ]  3177  اصغر نامور  52826 
25463  earth core2  یکشنبه 06 اسفند 1385 [23:56 ]  5208  اصغر نامور  20458 
25462  dam4  یکشنبه 06 اسفند 1385 [23:52 ]  3157  اصغر نامور  28588 
25461  cabonate rock2  یکشنبه 06 اسفند 1385 [23:50 ]  28803  اصغر نامور  28925 
25449  grounwater1  جمعه 04 اسفند 1385 [22:46 ]  3130  اصغر نامور  69529 
25448  rose ful  جمعه 04 اسفند 1385 [22:44 ]  3186  اصغر نامور  29362 
25447  rocky mountain  جمعه 04 اسفند 1385 [22:31 ]  3150  اصغر نامور  100211 
[قبلی]  صفحه: 2.5/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12