منو
 کاربر Online
1349 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
23989  alisadr1  پنج شنبه 25 آبان 1385 [23:04 ]  3212  اصغر نامور  95581 
23987  taftan2  پنج شنبه 25 آبان 1385 [22:35 ]  49840  اصغر نامور  311270 
23986  taftan1  پنج شنبه 25 آبان 1385 [22:31 ]  3211  اصغر نامور  18589 
23983  belmenites  پنج شنبه 25 آبان 1385 [20:55 ]  3165  اصغر نامور  38278 
23982  belmenites  پنج شنبه 25 آبان 1385 [20:44 ]  3181  اصغر نامور  38278 
23977  تونل3  پنج شنبه 25 آبان 1385 [16:30 ]  3112  اصغر نامور  91567 
23968  stress1  پنج شنبه 25 آبان 1385 [15:46 ]  3282  اصغر نامور  23167 
23778  آب گرم سبلان  چهارشنبه 17 آبان 1385 [10:13 ]  3190  مجید آقاپور  12050 
23711  صفحه ارسال تصویر  یکشنبه 14 آبان 1385 [07:31 ]  3419  مجید آقاپور  42877 
23710  glacial1  شنبه 13 آبان 1385 [19:49 ]  3173  اصغر نامور  37772 
23709  unconformity2  شنبه 13 آبان 1385 [19:43 ]  3312  اصغر نامور  41464 
23708  unconformity1  شنبه 13 آبان 1385 [19:36 ]  3132  اصغر نامور  79536 
23665  c-14chart  جمعه 12 آبان 1385 [19:21 ]  3175  اصغر نامور  3551 
23664  c-14cycl  جمعه 12 آبان 1385 [19:19 ]  3091  اصغر نامور  8308 
23662  mud volcano  جمعه 12 آبان 1385 [19:08 ]  7455  اصغر نامور  30469 
23657  compass2  جمعه 12 آبان 1385 [17:37 ]  3161  اصغر نامور  14904 
23651  clay deposit  جمعه 12 آبان 1385 [08:44 ]  3206  اصغر نامور  33096 
23650  cenozoic iran  جمعه 12 آبان 1385 [08:39 ]  3158  اصغر نامور  86992 
23649  zagros1  جمعه 12 آبان 1385 [08:34 ]  3152  اصغر نامور  123789 
23589  devonian  یکشنبه 07 آبان 1385 [16:42 ]  3170  اصغر نامور  47375 
23588  classification  یکشنبه 07 آبان 1385 [16:36 ]  3184  اصغر نامور  11947 
23345  کمپاس  چهارشنبه 26 مهر 1385 [01:50 ]  3133  اصغر نامور  7335 
23076  dinasaor  چهارشنبه 19 مهر 1385 [18:02 ]  3184  اصغر نامور  86198 
22885  Volcano2.jpg  دوشنبه 10 مهر 1385 [08:06 ]  3159  مجید آقاپور  19381 
22884  Volcano1.jpg  دوشنبه 10 مهر 1385 [08:03 ]  3168  مجید آقاپور  31194 
22756  فیلیپ  چهارشنبه 05 مهر 1385 [07:41 ]  3162  مجید آقاپور  11283 
22648  dinasaor  جمعه 31 شهریور 1385 [00:42 ]  3198  اصغر نامور  52209 
22642  carbonifer  جمعه 31 شهریور 1385 [00:18 ]  3190  اصغر نامور  53532 
22641  cretaceous  جمعه 31 شهریور 1385 [00:09 ]  3137  اصغر نامور  129713 
22640  jurassic  جمعه 31 شهریور 1385 [00:00 ]  3269  اصغر نامور  129713 
22637  soil  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [23:40 ]  3225  اصغر نامور  43695 
22636  soiles1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [23:35 ]  3173  اصغر نامور  36582 
22628  stress  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [22:57 ]  3208  اصغر نامور  4643 
22626  jurassic  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [22:49 ]  3221  اصغر نامور  129713 
22625  stereoscop  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [20:57 ]  59333  اصغر نامور  69278 
22622  photogeology1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [20:52 ]  3018  اصغر نامور  40525 
22611  zircn11  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [14:09 ]  106158  اصغر نامور  183377 
22601  topographic map1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [13:43 ]  3798  اصغر نامور  213705 
22599  topographic  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [13:35 ]  3317  اصغر نامور  196323 
22595  geophysices1  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [13:18 ]  3270  اصغر نامور  57225 
22514  rtilobite  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [08:24 ]  3168  اصغر نامور  59845 
22453  mining  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [01:40 ]  3216  اصغر نامور  32874 
22452  mining  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [01:35 ]  3221  اصغر نامور  32874 
22451  mining  پنج شنبه 30 شهریور 1385 [01:32 ]  3197  اصغر نامور  32874 
22440  kanihaye sanaty  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [23:04 ]  3880  اصغر نامور  322679 
22439  yagoobpoor  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [22:52 ]  4248  اصغر نامور  417755 
22438  karimpoor  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [22:46 ]  4632  اصغر نامور  258697 
22437  shahab poor book  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [22:32 ]  4206  اصغر نامور  340219 
22436  سفره تحت فشار1  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [19:11 ]  126447  اصغر نامور  20668 
22430  paleo and pre  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [17:33 ]  26831  اصغر نامور  55154 
22423  orogeny  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:58 ]  3140  اصغر نامور  74200 
22422  bam earthquak  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:44 ]  52468  اصغر نامور  55939 
22421  gold deposit  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:38 ]  3377  اصغر نامور  51719 
22420  tabriz fault  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:34 ]  49185  اصغر نامور  148580 
22419  normal fault  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:32 ]  76970  اصغر نامور  21581 
22418  normal fault  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:30 ]  3232  اصغر نامور  21581 
22417  geological zon of iran  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:11 ]  3182  اصغر نامور  111748 
22416  precambrian  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:08 ]  3199  اصغر نامور  83551 
22415  paleozoic  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [15:05 ]  3148  اصغر نامور  55154 
22414  paleozoic1  چهارشنبه 29 شهریور 1385 [14:52 ]  3218  اصغر نامور  4486 
[قبلی]  صفحه: 5/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12