منو
 کاربر Online
1422 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
25446  rocky mountain  جمعه 04 اسفند 1385 [22:09 ]  3276  اصغر نامور  100211 
25445  oil well3  جمعه 04 اسفند 1385 [22:06 ]  3273  اصغر نامور  69670 
25444  mountain1  جمعه 04 اسفند 1385 [22:04 ]  3144  اصغر نامور  36529 
25443  magma2  جمعه 04 اسفند 1385 [21:55 ]  4707  اصغر نامور  22163 
25442  geophysic log  جمعه 04 اسفند 1385 [21:49 ]  3177  اصغر نامور  140621 
25441  earth core1  جمعه 04 اسفند 1385 [21:46 ]  3068  اصغر نامور  18266 
25440  carbonat rock1  جمعه 04 اسفند 1385 [21:43 ]  3223  اصغر نامور  107317 
25429  geoph  چهارشنبه 02 اسفند 1385 [21:10 ]  4685  اصغر نامور  24764 
25426  structur33  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:19 ]  3231  اصغر نامور  322894 
25425  bedding5  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:11 ]  11034  اصغر نامور  38070 
25424  dike5  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:07 ]  3675  اصغر نامور  15420 
25423  gohar  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:04 ]  3045  اصغر نامور  25782 
25422  vertbrate3  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:01 ]  3137  اصغر نامور  39489 
25421  dik4  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:58 ]  3238  اصغر نامور  26909 
25420  amphibolit2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:55 ]  3103  اصغر نامور  11929 
25419  gondwana2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:52 ]  3124  اصغر نامور  38594 
25418  gondwana3  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:47 ]  3044  اصغر نامور  38594 
25417  gondwana2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:45 ]  3098  اصغر نامور  18742 
25416  gondwana1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:44 ]  3159  اصغر نامور  18742 
25415  gondwana1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:42 ]  2996  اصغر نامور  18742 
25414  miner  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:41 ]  3139  اصغر نامور  8432 
25413  fossil molusca  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:39 ]  3064  اصغر نامور  70525 
25412  eclogite1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:36 ]  4303  اصغر نامور  42553 
25411  vertebrate fossil  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:05 ]  3140  اصغر نامور  40912 
25410  volcano material2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:03 ]  3146  اصغر نامور  13772 
25409  apatit1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:01 ]  3105  اصغر نامور  19552 
25408  amphibolit1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:59 ]  3180  اصغر نامور  56832 
25407  volcano material1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:57 ]  3156  اصغر نامور  25854 
25406  volcanic1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:54 ]  3236  اصغر نامور  33496 
25405  geotechnic2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:52 ]  3141  اصغر نامور  35046 
25404  geotecgnic1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:49 ]  3051  اصغر نامور  16405 
25403  laky volcano2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:47 ]  4362  اصغر نامور  35573 
25402  laky volcano1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:45 ]  3111  اصغر نامور  12784 
25401  geophysic2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:44 ]  4490  اصغر نامور  14921 
25400  geophysic1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:42 ]  17591  اصغر نامور  14921 
25399  cutoff2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:39 ]  8771  اصغر نامور  40295 
25398  cutof  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:38 ]  8860  اصغر نامور  55296 
25397  bomb2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:36 ]  3159  اصغر نامور  5076 
25396  bomb1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:31 ]  3190  اصغر نامور  39304 
25241  thormalin1  شنبه 14 بهمن 1385 [11:18 ]  5388  اصغر نامور  25782 
25240  apatit1  شنبه 14 بهمن 1385 [11:10 ]  7619  اصغر نامور  19552 
25239  amphibolit1  شنبه 14 بهمن 1385 [10:59 ]  41724  اصغر نامور  56832 
24797  physical geology book  جمعه 22 دی 1385 [06:38 ]  3131  اصغر نامور  172101 
24731  facies2  جمعه 15 دی 1385 [07:19 ]  3328  اصغر نامور  78270 
24730  facies2  جمعه 15 دی 1385 [07:11 ]  3154  اصغر نامور  166841 
24729  facies1  جمعه 15 دی 1385 [07:05 ]  3348  اصغر نامور  62614 
24728  crude oil 1  جمعه 15 دی 1385 [06:44 ]  3146  اصغر نامور  77990 
24727  oil source  جمعه 15 دی 1385 [06:41 ]  3131  اصغر نامور  69220 
24726  jewelery3  پنج شنبه 14 دی 1385 [20:24 ]  31813  اصغر نامور  11838 
24725  jewelery2  پنج شنبه 14 دی 1385 [20:19 ]  11531  اصغر نامور  9611 
24724  jewelery1  پنج شنبه 14 دی 1385 [20:15 ]  6711  اصغر نامور  41772 
24723  agatt2  پنج شنبه 14 دی 1385 [19:03 ]  32060  اصغر نامور  60079 
24722  alborz zon2  پنج شنبه 14 دی 1385 [18:59 ]  8219  اصغر نامور  46015 
24721  alborz zon1  پنج شنبه 14 دی 1385 [18:47 ]  10835  اصغر نامور  42757 
24720  spinel1  پنج شنبه 14 دی 1385 [11:19 ]  3122  اصغر نامور  20646 
24719  reservoir  پنج شنبه 14 دی 1385 [11:16 ]  3954  اصغر نامور  40914 
24718  oil well2  پنج شنبه 14 دی 1385 [11:05 ]  3171  اصغر نامور  16227 
24717  oil well1  پنج شنبه 14 دی 1385 [11:03 ]  3782  اصغر نامور  13222 
24716  compass  پنج شنبه 14 دی 1385 [10:59 ]  3154  اصغر نامور  16699 
24705  geological map  پنج شنبه 14 دی 1385 [07:22 ]  74547  اصغر نامور  46962 
[قبلی]  صفحه: 3.5/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12