منو
 کاربر Online
1118 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
25513  erosion2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [22:00 ]  3175  اصغر نامور  33912 
25512  soil3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:58 ]  5386  اصغر نامور  6739 
25511  erosion1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:58 ]  3146  اصغر نامور  42769 
25510  albite2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:47 ]  3234  اصغر نامور  211973 
25509  albite1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:45 ]  3152  اصغر نامور  21163 
25508  lagoon  دوشنبه 07 اسفند 1385 [21:44 ]  3267  اصغر نامور  34375 
25481  well drilling3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:14 ]  3126  اصغر نامور  33371 
25480  well drilling1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:13 ]  3190  اصغر نامور  21248 
25479  water cycle2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:12 ]  141834  اصغر نامور  23078 
25478  time scale  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:11 ]  3206  اصغر نامور  71656 
25477  water cycle  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:11 ]  3146  اصغر نامور  69529 
25476  rosobate daryachei1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:10 ]  5801  اصغر نامور  44722 
25475  porphyri garanit  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:09 ]  3172  اصغر نامور  30433 
25474  porphyri texture1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:08 ]  3264  اصغر نامور  44167 
25473  permian2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:07 ]  20293  اصغر نامور  15249 
25472  permian1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:06 ]  21472  اصغر نامور  33029 
25471  oil well22  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:06 ]  3352  اصغر نامور  69670 
25470  moje zamin larze2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:04 ]  3248  اصغر نامور  30879 
25469  moje zamin larze1  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:04 ]  46798  اصغر نامور  86203 
25468  magma chamber3  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:02 ]  3176  اصغر نامور  14284 
25467  magma chamber2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:02 ]  3145  اصغر نامور  20107 
25466  hoze nafty  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:01 ]  3184  اصغر نامور  26974 
25465  groundwater2  دوشنبه 07 اسفند 1385 [01:00 ]  73554  اصغر نامور  40270 
25464  geological time  دوشنبه 07 اسفند 1385 [00:58 ]  3174  اصغر نامور  52826 
25463  earth core2  یکشنبه 06 اسفند 1385 [23:56 ]  5204  اصغر نامور  20458 
25462  dam4  یکشنبه 06 اسفند 1385 [23:52 ]  3151  اصغر نامور  28588 
25461  cabonate rock2  یکشنبه 06 اسفند 1385 [23:50 ]  28799  اصغر نامور  28925 
25449  grounwater1  جمعه 04 اسفند 1385 [22:46 ]  3116  اصغر نامور  69529 
25448  rose ful  جمعه 04 اسفند 1385 [22:44 ]  3174  اصغر نامور  29362 
25447  rocky mountain  جمعه 04 اسفند 1385 [22:31 ]  3146  اصغر نامور  100211 
25446  rocky mountain  جمعه 04 اسفند 1385 [22:09 ]  3276  اصغر نامور  100211 
25445  oil well3  جمعه 04 اسفند 1385 [22:06 ]  3277  اصغر نامور  69670 
25444  mountain1  جمعه 04 اسفند 1385 [22:04 ]  3148  اصغر نامور  36529 
25443  magma2  جمعه 04 اسفند 1385 [21:55 ]  4707  اصغر نامور  22163 
25442  geophysic log  جمعه 04 اسفند 1385 [21:49 ]  3179  اصغر نامور  140621 
25441  earth core1  جمعه 04 اسفند 1385 [21:46 ]  3074  اصغر نامور  18266 
25440  carbonat rock1  جمعه 04 اسفند 1385 [21:43 ]  3227  اصغر نامور  107317 
25429  geoph  چهارشنبه 02 اسفند 1385 [21:10 ]  4686  اصغر نامور  24764 
25426  structur33  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:19 ]  3231  اصغر نامور  322894 
25425  bedding5  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:11 ]  11036  اصغر نامور  38070 
25424  dike5  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:07 ]  3677  اصغر نامور  15420 
25423  gohar  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:04 ]  3047  اصغر نامور  25782 
25422  vertbrate3  دوشنبه 30 بهمن 1385 [18:01 ]  3144  اصغر نامور  39489 
25421  dik4  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:58 ]  3245  اصغر نامور  26909 
25420  amphibolit2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:55 ]  3105  اصغر نامور  11929 
25419  gondwana2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:52 ]  3126  اصغر نامور  38594 
25418  gondwana3  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:47 ]  3046  اصغر نامور  38594 
25417  gondwana2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:45 ]  3105  اصغر نامور  18742 
25416  gondwana1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:44 ]  3163  اصغر نامور  18742 
25415  gondwana1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:42 ]  3002  اصغر نامور  18742 
25414  miner  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:41 ]  3145  اصغر نامور  8432 
25413  fossil molusca  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:39 ]  3067  اصغر نامور  70525 
25412  eclogite1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:36 ]  4303  اصغر نامور  42553 
25411  vertebrate fossil  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:05 ]  3140  اصغر نامور  40912 
25410  volcano material2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:03 ]  3153  اصغر نامور  13772 
25409  apatit1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [17:01 ]  3120  اصغر نامور  19552 
25408  amphibolit1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:59 ]  3182  اصغر نامور  56832 
25407  volcano material1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:57 ]  3158  اصغر نامور  25854 
25406  volcanic1  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:54 ]  3239  اصغر نامور  33496 
25405  geotechnic2  دوشنبه 30 بهمن 1385 [16:52 ]  3143  اصغر نامور  35046 
[قبلی]  صفحه: 3/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12