منو
 کاربر Online
639 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
12388  یوویت  شنبه 26 آذر 1384 [11:38 ]  6114  نفیسه ناجی  25199 
12680  یوواروویت  یکشنبه 04 دی 1384 [05:35 ]  3287  نفیسه ناجی  21150 
12384  یدآرژیریت  شنبه 26 آذر 1384 [08:38 ]  3186  نفیسه ناجی  15614 
20760  یخ قطبی  سه شنبه 24 مرداد 1385 [00:12 ]  6641  اصغر نامور  17810 
12288  چین  چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:58 ]  3873  اسماعیل حامدی  15046 
19977  چاه نفت  دوشنبه 02 مرداد 1385 [13:09 ]  3177  اصغر نامور  57114 
24103  گمانه2  پنج شنبه 02 آذر 1385 [14:19 ]  3097  اصغر نامور  35734 
24102  گمانه  پنج شنبه 02 آذر 1385 [11:44 ]  3180  اصغر نامور  23420 
30101  گونه جديد فسيل‌ ماهى   دوشنبه 30 خرداد 1390 [17:18 ]  4030  دبیر گروه زمین شناسی  32463 
30102  گونه جديد فسيل‌ ماهى   دوشنبه 30 خرداد 1390 [17:18 ]  3254  دبیر گروه زمین شناسی  32463 
12133  گسل1  دوشنبه 14 آذر 1384 [05:53 ]  4843  اسماعیل حامدی  367152 
12135  گسل معکوس  دوشنبه 14 آذر 1384 [05:59 ]  3918  اسماعیل حامدی  31369 
12137  گسل معکوس  دوشنبه 14 آذر 1384 [06:05 ]  3424  اسماعیل حامدی  31369 
12136  گسل نرمال  دوشنبه 14 آذر 1384 [06:02 ]  3530  اسماعیل حامدی  63450 
12134  گسل امتداد لغز  دوشنبه 14 آذر 1384 [05:55 ]  3950  اسماعیل حامدی  39364 
12289  گسل  چهارشنبه 16 آذر 1384 [15:01 ]  3907  اسماعیل حامدی  15654 
12294  گسل  چهارشنبه 16 آذر 1384 [15:26 ]  3871  اسماعیل حامدی  10292 
20510  گسل  یکشنبه 15 مرداد 1385 [23:24 ]  4880  اصغر نامور  6205 
19861  گسستگی پوسته  یکشنبه 01 مرداد 1385 [07:58 ]  3375  اصغر نامور  18719 
26723  گرینلند  چهارشنبه 02 آبان 1386 [12:03 ]  3590  دبیر گروه زمین شناسی  64961 
23345  کمپاس  چهارشنبه 26 مهر 1385 [01:50 ]  3135  اصغر نامور  7335 
30084  کوچکترین دایناسور جهان   چهارشنبه 25 خرداد 1390 [20:37 ]  4146  دبیر گروه زمین شناسی  64191 
20792  کوه آند2  سه شنبه 24 مرداد 1385 [21:16 ]  3165  اصغر نامور  8311 
20791  کوه آند  سه شنبه 24 مرداد 1385 [21:06 ]  3166  اصغر نامور  15548 
31507  کوسه دماغ دراز  پنج شنبه 30 آبان 1392 [19:28 ]  3254  دبیر گروه زمین شناسی  241400 
12205  کوارتز  سه شنبه 15 آذر 1384 [10:04 ]  3582  اسماعیل حامدی  10321 
30082  کشف فسیلی 700میلیون ساله از اولین موجودات زره پوش  سه شنبه 24 خرداد 1390 [20:24 ]  3835  دبیر گروه زمین شناسی  82641 
30474  کشف دومین ابزار علمی قدیمی دنیا/ ساعت تاریخی با تقسیم‌بندی 24ساعته  دوشنبه 16 آبان 1390 [20:52 ]  3648  دبیر گروه زمین شناسی  97599 
20606  کربنات کلسیم2  شنبه 21 مرداد 1385 [20:42 ]  3284  اصغر نامور  11034 
20605  کربنات کلسیم  شنبه 21 مرداد 1385 [20:38 ]  3368  اصغر نامور  18603 
19975  کتابشناسی4  دوشنبه 02 مرداد 1385 [12:46 ]  27666  اصغر نامور  13106 
19974  کتابشناسی3  دوشنبه 02 مرداد 1385 [12:44 ]  25742  اصغر نامور  25340 
19973  کتابشناسی2  دوشنبه 02 مرداد 1385 [12:28 ]  25108  اصغر نامور  20006 
19972  کتابشناسی1  دوشنبه 02 مرداد 1385 [12:23 ]  28571  اصغر نامور  10917 
11472  کانی2  چهارشنبه 11 آبان 1384 [11:43 ]  4668  نفیسه ناجی  10821 
11471  کانی 2  چهارشنبه 11 آبان 1384 [11:06 ]  4695  نفیسه ناجی  14995 
11978  میکزیت  شنبه 05 آذر 1384 [07:03 ]  3136  نفیسه ناجی  14799 
11818  میرابیلیت،نمک گلوبر  یکشنبه 29 آبان 1384 [12:05 ]  4200  نفیسه ناجی  10778 
11883  مونازیت  دوشنبه 30 آبان 1384 [06:44 ]  3852  نفیسه ناجی  12609 
11893  موسکویت  دوشنبه 30 آبان 1384 [12:11 ]  3390  نفیسه ناجی  12717 
11820  مورگانیت  یکشنبه 29 آبان 1384 [13:01 ]  3983  نفیسه ناجی  9441 
12208  مغناطیس زمین  سه شنبه 15 آذر 1384 [10:18 ]  5186  اسماعیل حامدی  5427 
19481  مغزه  پنج شنبه 29 تیر 1385 [07:35 ]  3262  اصغر نامور  12271 
20511  مراپی  یکشنبه 15 مرداد 1385 [23:36 ]  3162  اصغر نامور  23213 
12292  مذاب  چهارشنبه 16 آذر 1384 [15:18 ]  3414  اسماعیل حامدی  13583 
12293  مذاب  چهارشنبه 16 آذر 1384 [15:25 ]  3381  اسماعیل حامدی  13583 
12154  هیپرستن  دوشنبه 14 آذر 1384 [09:44 ]  3129  نفیسه ناجی  15896 
12306  هیروفسکیت  شنبه 19 آذر 1384 [08:50 ]  3152  نفیسه ناجی  16376 
12349  هیدنیت  یکشنبه 20 آذر 1384 [11:31 ]  3316  نفیسه ناجی  12618 
12142  هیدرومگنزیت  دوشنبه 14 آذر 1384 [07:12 ]  3145  نفیسه ناجی  17835 
12199  هیدروفان  سه شنبه 15 آذر 1384 [07:29 ]  3175  نفیسه ناجی  6774 
12113  هیدروزنسیت  یکشنبه 13 آذر 1384 [10:36 ]  3197  نفیسه ناجی  12523 
12111  هیالوفان  یکشنبه 13 آذر 1384 [07:31 ]  3152  نفیسه ناجی  11905 
12139  هیاسنیت  دوشنبه 14 آذر 1384 [06:35 ]  3306  نفیسه ناجی  16577 
12036  همی مورفیت  سه شنبه 08 آذر 1384 [12:03 ]  3289  نفیسه ناجی  16904 
12096  هماتیت  شنبه 12 آذر 1384 [06:32 ]  4264  نفیسه ناجی  16244 
12073  هلیوتروپ  چهارشنبه 09 آذر 1384 [08:13 ]  3182  نفیسه ناجی  9939 
12035  هلیو دور  سه شنبه 08 آذر 1384 [10:41 ]  3326  نفیسه ناجی  18821 
12157  هولاندیت  دوشنبه 14 آذر 1384 [11:09 ]  3164  نفیسه ناجی  15196 
12108  هوپئیت  یکشنبه 13 آذر 1384 [06:25 ]  3136  نفیسه ناجی  16386 
صفحه: 1/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12