منو
 کاربر Online
882 کاربر online
در حال مرور گالری: کانی ها و زمین شناسی

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
195  sysPicSub54  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  17959  admin  8711 
198  sysPicSub57  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  4702  admin  6030 
216  sysPicSub75  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  4012  admin  22202 
219  sysPicSub78  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3569  admin  21160 
226  sysPicSub85  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  4174  admin  6778 
248  sysPicSub107  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  4548  admin  6888 
345  sysPicSub204  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3627  admin  3808 
357  sysPicSub216  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3271  admin  8445 
361  sysPicSub220  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3530  admin  4363 
413  sysPicSub272  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3276  admin  5446 
421  sysPicSub280  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  4012  admin  14381 
434  sysPicSub293  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3757  admin  22795 
490  sysPicSub349  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3695  admin  19176 
669  sysPicSub528  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3159  admin  10339 
695  sysPicSub554  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3607  admin  9605 
705  sysPicSub564  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3571  admin  14986 
741  sysPicSub600  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3277  admin  7664 
744  sysPicSub603  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3409  admin  8770 
745  sysPicSub604  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3757  admin  19988 
849  sysPicSub708  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3555  admin  16976 
910  sysPicSub769  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3278  admin  10955 
1032  sysPicSub891  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3443  admin  8165 
1114  sysPicSub973  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3246  admin  13468 
1300  sysPicSub1159  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3513  admin  7955 
1421  sysPicSub1280  سه شنبه 12 مهر 1384 [11:31 ]  3863  admin  6194 
8143  alodegy h1.jpg  یکشنبه 17 مهر 1384 [06:37 ]  31965  مجید آقاپور  7314 
11470  hng  چهارشنبه 11 آبان 1384 [08:13 ]  3770  نفیسه ناجی  19984 
11471  کانی 2  چهارشنبه 11 آبان 1384 [11:06 ]  4706  نفیسه ناجی  14995 
11472  کانی2  چهارشنبه 11 آبان 1384 [11:43 ]  4682  نفیسه ناجی  10821 
11549  لابرا  شنبه 14 آبان 1384 [05:18 ]  4012  نفیسه ناجی  13584 
11552  لانژیت  شنبه 14 آبان 1384 [06:02 ]  4096  نفیسه ناجی  18152 
11577  لازولیت  شنبه 14 آبان 1384 [11:42 ]  4120  نفیسه ناجی  13931 
11578  لپیدو  یکشنبه 15 آبان 1384 [08:00 ]  4459  نفیسه ناجی  17125 
11580  لپیدی  یکشنبه 15 آبان 1384 [09:38 ]  3704  نفیسه ناجی  13941 
11589  سنگ2  یکشنبه 15 آبان 1384 [13:07 ]  4561  نفیسه ناجی  9026 
11590  لرگراندیت  دوشنبه 16 آبان 1384 [08:42 ]  3748  نفیسه ناجی  14747 
11595  لیمونیت  دوشنبه 16 آبان 1384 [11:25 ]  4768  نفیسه ناجی  18997 
11614  ??????  چهارشنبه 18 آبان 1384 [12:36 ]  4085  بابک خسروشاهی  14897 
11615  ???????  چهارشنبه 18 آبان 1384 [12:42 ]  4091  نفیسه ناجی  14467 
11628  ???????????  شنبه 21 آبان 1384 [05:24 ]  3818  نفیسه ناجی  20076 
11629  Lazurite  شنبه 21 آبان 1384 [05:33 ]  3831  نفیسه ناجی  16655 
11630  ????????  شنبه 21 آبان 1384 [08:39 ]  3847  نفیسه ناجی  14648 
11631  Libethenite  شنبه 21 آبان 1384 [08:55 ]  3757  نفیسه ناجی  13226 
11632  Luzonite  شنبه 21 آبان 1384 [10:50 ]  6020    22745 
11634  Ludwigite  شنبه 21 آبان 1384 [12:19 ]  3833  نفیسه ناجی  15974 
11635  Leadhillite  شنبه 21 آبان 1384 [13:07 ]  3922  نفیسه ناجی  14969 
11636  Liroconite  شنبه 21 آبان 1384 [13:31 ]  3655  نفیسه ناجی  16190 
11637  Leucite  شنبه 21 آبان 1384 [14:23 ]  3683  نفیسه ناجی  15717 
11638  Lollingite  شنبه 21 آبان 1384 [14:29 ]  3737  نفیسه ناجی  20591 
11679  ?????? ??????  دوشنبه 23 آبان 1384 [06:47 ]  3876  نفیسه ناجی  23384 
11681  Malachite  دوشنبه 23 آبان 1384 [07:45 ]  4154  نفیسه ناجی  13718 
11691  ?????????  دوشنبه 23 آبان 1384 [08:30 ]  3525  نفیسه ناجی  19679 
11721  ???-???????  سه شنبه 24 آبان 1384 [07:52 ]  4502  نفیسه ناجی  15586 
11722  Metacinabre  سه شنبه 24 آبان 1384 [08:34 ]  3561  نفیسه ناجی  20294 
11788  سنگ نپتونیت  شنبه 28 آبان 1384 [09:49 ]  3935  فاطمه عیوضی  11373 
11817  سنگ مونتموریونیت  یکشنبه 29 آبان 1384 [11:13 ]  3729  فاطمه عیوضی  14032 
11818  میرابیلیت،نمک گلوبر  یکشنبه 29 آبان 1384 [12:05 ]  4210  نفیسه ناجی  10778 
11819  سنگ موریون  یکشنبه 29 آبان 1384 [12:44 ]  3917  فاطمه عیوضی  11207 
11820  مورگانیت  یکشنبه 29 آبان 1384 [13:01 ]  3983  نفیسه ناجی  9441 
11883  مونازیت  دوشنبه 30 آبان 1384 [06:44 ]  3858  نفیسه ناجی  12609 
صفحه: 1/12  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12