منو
 کاربر Online
775 کاربر online
در حال مرور گالری: ورزش

گالری را مرور کن

*

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
13642  یلیبل  یکشنبه 09 بهمن 1384 [10:25 ]  9106  معصومه قاسمی  2630 
28258  چرخاندن هولاهوپ  یکشنبه 13 دی 1388 [13:27 ]  6196  دبیر گروه تربیت بدنی  4536 
28351  گرقتن یا زدن.JPG  پنج شنبه 08 بهمن 1388 [08:55 ]  5504  دبیر گروه تربیت بدنی  33192 
28279  گرفتن نبض 1  جمعه 18 دی 1388 [15:56 ]  6098  دبیر گروه تربیت بدنی  11777 
28403  کمکهای اولیه.JPG  یکشنبه 18 بهمن 1388 [11:05 ]  5774  دبیر گروه تربیت بدنی  42303 
18323  کول  یکشنبه 04 تیر 1385 [07:19 ]  7877  مهدی رضی  104385 
28200  کفش  یکشنبه 22 آذر 1388 [19:20 ]  5765  دبیر گروه تربیت بدنی  39842 
28199  کف پای صاف  یکشنبه 22 آذر 1388 [19:14 ]  5900  دبیر گروه تربیت بدنی  7986 
28313  کشش ران.JPG  سه شنبه 29 دی 1388 [16:03 ]  6147  دبیر گروه تربیت بدنی  41449 
28314  کشش بالاتنه.JPG  سه شنبه 29 دی 1388 [16:05 ]  6115  دبیر گروه تربیت بدنی  16419 
28168  میز تنیس روی میز   جمعه 20 آذر 1388 [20:58 ]  6770  دبیر گروه تربیت بدنی  16512 
28546  مچ3.JPG  شنبه 14 فروردین 1389 [16:26 ]  5129  دبیر گروه تربیت بدنی  48597 
28259  هولاهوپ5  یکشنبه 13 دی 1388 [13:34 ]  5527  دبیر گروه تربیت بدنی  22661 
28255  هولاهوپ1  یکشنبه 13 دی 1388 [13:18 ]  6093  دبیر گروه تربیت بدنی  125637 
28256  هولاهوپ  یکشنبه 13 دی 1388 [13:20 ]  5719  دبیر گروه تربیت بدنی  15527 
28257  هولاهپ3  یکشنبه 13 دی 1388 [13:23 ]  5881  دبیر گروه تربیت بدنی  17926 
28210  هرم غذایی   پنج شنبه 26 آذر 1388 [16:29 ]  23638  دبیر گروه تربیت بدنی  39668 
11815  نشانه سایت mytennis4u  یکشنبه 29 آبان 1384 [07:06 ]  9680  بابک خسروشاهی  5579 
28869  نرمشهاي سر آشپز.JPG  شنبه 19 تیر 1389 [12:23 ]  5026  دبیر گروه تربیت بدنی  72025 
28193  نرمش3  یکشنبه 22 آذر 1388 [18:46 ]  5964  دبیر گروه تربیت بدنی  9871 
28197  نرمش 7  یکشنبه 22 آذر 1388 [19:00 ]  5752  دبیر گروه تربیت بدنی  6083 
28195  نرمش 5  یکشنبه 22 آذر 1388 [18:56 ]  5980  دبیر گروه تربیت بدنی  17363 
28196  نرمش 4  یکشنبه 22 آذر 1388 [18:59 ]  6032  دبیر گروه تربیت بدنی  15809 
28192  نرمش 2  یکشنبه 22 آذر 1388 [18:46 ]  5576  دبیر گروه تربیت بدنی  13323 
28191  نرمش 1  یکشنبه 22 آذر 1388 [18:45 ]  5901  دبیر گروه تربیت بدنی  16483 
28250  قلعه در شرنج  جمعه 11 دی 1388 [17:29 ]  6018  دبیر گروه تربیت بدنی  26922 
28252  قرار گرفتن مهره ها در روی صفحه شطرنج  جمعه 11 دی 1388 [17:42 ]  9556  دبیر گروه تربیت بدنی  29288 
8162  قابل حذف  دوشنبه 18 مهر 1384 [05:58 ]  6914  پورشاهمیر  9894 
12013  ون نیسترروی  دوشنبه 07 آذر 1384 [12:07 ]  9377  مهدی رضی  105151 
28548  وضعيت مچ دست در تايپ.JPG  شنبه 14 فروردین 1389 [16:37 ]  4876  دبیر گروه تربیت بدنی  45733 
28550  وضعيت مچ دست در تايپ.JPG  شنبه 14 فروردین 1389 [16:40 ]  5429  دبیر گروه تربیت بدنی  45733 
28552  وضعيت مچ دست در تايپ.JPG  شنبه 14 فروردین 1389 [17:08 ]  5560  دبیر گروه تربیت بدنی  45733 
28198  والیبال ساحلی.jpg  یکشنبه 22 آذر 1388 [19:03 ]  6138  دبیر گروه تربیت بدنی  79694 
28664  كش بدنسازي 2  دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 [13:15 ]  5714  دبیر گروه تربیت بدنی  8043 
28663  كش بدنسازي   دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 [13:14 ]  6098  دبیر گروه تربیت بدنی  25335 
28583  پله هاي پلايومتريك  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:29 ]  5786  دبیر گروه تربیت بدنی  37694 
28576  پلايومتريك3  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:11 ]  5307  دبیر گروه تربیت بدنی  10148 
28574  پلايومتريك1  دوشنبه 23 فروردین 1389 [08:57 ]  5376  دبیر گروه تربیت بدنی  22478 
28580  پلايومتريك 7  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:18 ]  5738  دبیر گروه تربیت بدنی  31698 
28585  پلايومتريك 11  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:39 ]  5338  دبیر گروه تربیت بدنی  25222 
28582  پلايو متريك9  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:22 ]  5422  دبیر گروه تربیت بدنی  17526 
28577  پلايو متريك4  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:14 ]  5708  دبیر گروه تربیت بدنی  18556 
28581  پلايو متريك 8  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:20 ]  5289  دبیر گروه تربیت بدنی  23186 
28579  پلايو متريك 6  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:17 ]  5383  دبیر گروه تربیت بدنی  36732 
28578  پلايو متريك 5  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:15 ]  5193  دبیر گروه تربیت بدنی  42653 
28575  پلايو متريك 2  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:07 ]  5452  دبیر گروه تربیت بدنی  43269 
28584  پلايو متريك 10  دوشنبه 23 فروردین 1389 [09:35 ]  4795  دبیر گروه تربیت بدنی  17503 
28551  پوستر.JPG  شنبه 14 فروردین 1389 [16:49 ]  5424  دبیر گروه تربیت بدنی  67550 
28598  پوستر تمرينات اصلاح گودر كمر   شنبه 28 فروردین 1389 [13:06 ]  5333  دبیر گروه تربیت بدنی  34036 
28178  پرچم المپیک  شنبه 21 آذر 1388 [17:47 ]  6252  دبیر گروه تربیت بدنی  8969 
28341  پرتاب ماهی   یکشنبه 04 بهمن 1388 [13:15 ]  6165  دبیر گروه تربیت بدنی  34846 
28342  پرتاب ماهی   یکشنبه 04 بهمن 1388 [13:22 ]  5568  دبیر گروه تربیت بدنی  34846 
28592  پانتو گراف  شنبه 28 فروردین 1389 [12:46 ]  5169  دبیر گروه تربیت بدنی  11195 
17565  فوتبال  چهارشنبه 17 خرداد 1385 [21:01 ]  6883  لیلا مهرمحمدی  84794 
18849  غواصی با دوچرخه  یکشنبه 18 تیر 1385 [16:10 ]  11894  یاسر ناظم نیا  125088 
17566  غروب  چهارشنبه 17 خرداد 1385 [21:17 ]  6421  لیلا مهرمحمدی  1518 
29060  عينك شنا.JPG  دوشنبه 25 مرداد 1389 [13:47 ]  4177  دبیر گروه تربیت بدنی  6695 
28594  طرز نشستن   شنبه 28 فروردین 1389 [12:59 ]  4657  دبیر گروه تربیت بدنی  64456 
102  ضربه سر  شنبه 11 تیر 1384 [13:22 ]  9329  مهدی رضی  33585 
28251  صفحه شرنج   جمعه 11 دی 1388 [17:40 ]  5711  دبیر گروه تربیت بدنی  20410 
صفحه: 1/10  [بعدی]
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10