منو
 کاربر Online
1341 کاربر online

NonRandom - mating

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


NONRANDOM_ MATING


تعادل Hardy_Weinbergبراساس فرض وجود آمیزش تصادفی است. انحراف از آمیزش تصادفی زمانی پیش می‌آید که تشابه فنوتیپی یا خویشاوندی روی آمیزشی تاثیر بگذارند. تشابه فنوتیپی زمانی روی آمیزش اثر می‌گذارد که افراد جفت خود را براساس متشابه بودن فنوتیپ، همسان پسندانه، یا متفاوت بودن فنوتیپ، ناهمسان پسندانه، انتخاب کنند. برای مثال در میان انسان‌ها آمیزش براساس قد به صورت همسان پسندانه است به این معنی که مردان کوتاه تمایل دارند با زنان کوتاه ازدواج کنند و مردان قدبلند با زنان قدبلند.
خویشاوندی زمانی روی آمیزش اثر می‌گذارد که ارتباط خویشاوندی بین جفت‌ها از حالتی که طرفین به طور تصادفی از جمعیت انتخاب شوند بیشتر یا کمتر باشد این اثر ممکن است به صورت out breedingیا inbreeding باشد. مانند ازدواج عموزادگان باهم.
هر دو حالت آمیزش غیرتصادفی (همسان پسندانه، ناهمسان پسندانه یاinbreeding، out breeding) اثر کیفی مشابهی روی تعادلHardy_Weinberg دارند.
آمیزش همسان پسندانه و inbreeding بدون تغییردادن فراوانی الل‌ها موجب افزایش هموزیگوت‌ها می‌شوند در حالی که آمیزش غیرهمسان پسندانه و out breeding بدون تغییردادن فراوانی الل‌ها موجب افزایش فراوانی هتروزیگوت‌ها می‌شوند.
تاثیر خویشاوندی و تشابه فنوتیپی روی انتخاب جفت از 2 جنبه با هم متفاوت هستند در درجه اول، آمیزش همسان پسندانه و آمیزش غیرهمسان پسندانه تنها زمانی موجب برهم خوردن تعادل Hardy_Weinberg می‌شوند که فنوتیپ و ژنوتیپ در ارتباط نزدیک با هم باشند. در نتیجه اگر آمیزش همسان پسندانه در ارتباط با یک خصوصیت غیرژنیتیکی رخ دهد منجر به برهم خوردن تعادل Hardy_Weinberg نخواهد شد.

out breeding وinbreeding به طور مستقیم روی ژنوم اثر می گذارند.


تفاوت دوم بین 2 نوع آمیزش این است که out breeding وinbreeding کل ژنوم را تحت تاثیر قرار می‌دهد در حالی که آمیزش همسان پسندانه یا ناهمسان پسندانه تنها موجب انحراف صفت مورد نظر از تعادل می‌شود. (و لوکوس‌هایی که با فاصله کم به ژن ایجاد کننده آن صفت پیوسته هستند)
در مباحث بعدی توجهمان را روی inbreeding متمرکز می‌کنیم.

inbreeding

درون آمیزی به 2 روش زیر ایجاد می‌شود
1.انتخاب سیستماتیک خویشاوندان به عنوان جفت
2.تقسیم شدن یک جمعیت به زیرواحدهای کوچک که در آن‌ها هر فرد انتخاب‌های محدودی برای آمیزش با خویشاوندان دارد.
به روش اول که شامل انتخاب سیستماتیک خویشاوندان به عنوان جفت است می‌پردازیم. نتیجه هر دو روش مشابه است.

جد مشترک


فردی که والدینش با هم خویشاوند بوده‌اند – در درخت خانوادگی یک جد مشترک وجود دارد – زاده حاصل از درون آمیزی است. در نتیجه درجه درون آمیزی تابعی از میزان سهم هر یک از والدین در جد مشترک است. زمانی که جفت‌ها در ژن‌های اجدادی سهیم هستند هر یک از طرفین ممکن است الل اجدادی مشابهی را به فرزندان منتقل کند. در نتیجه یک فرد حاصل از درون آمیزی می‌تواند دارای کپی‌های یکسانی از یک الل اجدادی باشد. به بیان دیگر، یک فرد با ژنوتیپ aa هموزیگوت است و اگر الل‌هایaکه از هر یک از والدین به ارث می‌رسند قطعاتی از DNA باشند که کپی‌هایی از یک DNA مربوط به جد مشترک است، فرد با ژنوتیپ aa را حاصل از درون آمیزی می‌دانیم.
اولین اثر قابل مشاهده درون آمیزی بیان صفات مغلوب است. در جمعیت‌های انسانی هر فرد به طور متوسط دارای 4 اللLethal_equivalent است که این الل‌ها وقتی به فرم هموزیگوت در می‌آیند کشنده خواهند بود . در اکثر جواب انسانی زیگوت‌ها توسط الگوهای فرهنگی مربوط به out breeding از اثرات مخرب این الل‌ها در امان می‌مانند – ازدواج با غیرخویشاوندان – به ندرت برخی زیگوت‌های حاصل از out breeding الل‌های مغلوب کشنده را از هر یک از والدینشان دریافت می‌کنند.
الل‌های غالب مانع بیان الل‌های مغلوب مضر می‌شوند ولی طی فرآیند درون آمیزی که در آن یک زیگوت ممکن است کپی‌های مشابهی از الل اجدادی را از هر یک از والدینش دریافت کند، افزایش محسوسی را در احتمال جفت شدن الل‌های مضر و ایجاد فرم هموزیگوت آن‌ها می‌بینیم (شکل 1)
img/daneshnameh_up/0/04/mbio0191a.JPG
درون آمیزی ممکن است منجر به سقط خوبخودی جنین، مرگ جنین و نقص‌های مادرزادی شود. در بسیاری از گونه‌ها درون آمیزی – حتی خودباروری – به طور معمول و طبیعی رخ میدهد. معمولاً این گونه‌ها برخلاف گونه‌های دیگر با Lethal _equivalent مشکلی ندارند. در طول زمان گونه‌هایی که به طور معمول دارای درون آمیزی بود. و این الل‌های مخرب را داشته‌اند و به واسطه انتخاب طبیعی حذف شده‌اند. با توجه به مباحث قبلی 2 نوع هموزیگوت را می‌توان تشخیص داد - allozygonity 2 الل مشابه هستند ولی با هم ارتباطی ندارند (کپی‌هایی از یک الل اجدادی نیستند) و outozygonity 2 الل از یک تبار و نسل هستند (برای مثال کپی‌هایی از یک الل اجدادی می‌باشند) ضریب درونی آمیزی، F، می‌تواند به عنوان احتمال outozygonity مطرح شود، احتمال اینکه در یک فرد 2 الل از یک لوکوس داده شده دارای جد یکسانی باشند. این ضریب بین صفر، زمانی که هیچ درون آمیزی وجود ندارد تا 1 زمانی که فرد یقیناً outozygous است.پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0220.pdf
تعداد بازدید ها: 11869


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..