منو
 کاربر Online
832 کاربر online

امتیاز راهسازی روس ها در دوره مظفرالدین شاه

تازه کردن چاپ
امتیاز راه سازی روس ها در دوره مظفرالدین شاه (cached)(شرکت بیمه حمل و نقل)
1- امتیاز ساختن راه انزلی به قزوین در سال 1310 قمری از طرف ناصرالدین شاه به شرکت روسی (بیمة حمل و نقل) در ایران داد شد، مدت آن امتیاز 99 سال بود و شرکت موظف بود که شرکت تازه ای با سرمایه ایرانی و روسی برای ساختن راه مزبور تأسیس کند. ساخت شرکت جدید و واگذاری سرمایه ایرانی به شرکت مزبور در دورة مظفرالدین شاه عملی شد. شرایط امتیاز نامه این قرارداد بدین صورت بود:
الف: عرض راه شوسه از سه متمرکز نباشد و راه در مدت دو سال ساخته شود.
ب: یک ماه پس از تاریخ اعطای امتیازنامه عملیات مقدماتی راهسازی آغاز و احداث تا شش ماه تسطیح راه ا نجام شود والا دولت ایران امتیاز را لغو خواهد کرد.
ج: اگر منافع خالص شرکت از صدی دوازده تجاوز کند همه ساله نصف مبلغی که از میزان صدی دوازده متجاوز است به دولت ایران پرداخته شود.
د: هرگاه دولت ایران بخواهد راهی از تهران به کرانه دریای خزر بسازد، در شرایط مساوی شرکت روسی حق تقدم خواهد داشت.
م: شرکت بیمه حمل و نقل در سال 1315 قمری دایرة امتیاز خود را وسعت داد و امتیاز جدیدی برای ساختن راه شوسه تهران به همدان از طریق قزوین از مظفرالدین شاه گرفت.
3- مدت این امتیاز 75 سال بود و شرایط آن برای ایران بسیار نامساعد بود زیرا روسها با کسب امتیاز راههاسازی و امتیاز انحصار استخراج معادن واقع در دو طرف راههای قزوین به انزلی و تهران به همدان را نیز از مظفرالدین شاه گرفتند.
4- راه قزوین به انزلی و تهران به همدان که هر دو از لحاظ تجارت روسیه با ایران برای روسها ضرورت داشت به وسیله شرکتهای روسی ساخته شد.
5- این امتیازات تا اواسط جنگ جهانی اول وانقلاب کبیر روسیه (1917 میلادی / 1336 قمری) برقرار و وصول عوارض راهداری و نظارت بر عبور و مرور در این جاد ها در دست روسها بود.
6- در زمان جنگ جهانی اول راههای ساخته شده توسط شرکتهای روسی برای حمل و نقل واحدهای ارتش روسیه تزاری در شمال غرب ایران به کار رفت.منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
امتیازات روس ها در این دوره :
1. امتیاز ساختن راه
2. امتیاز معادن قرابه داغ
3. ایجاد تعرفه جدید گمرکی
4. تمدید امتیاز شیلات

امتیاز فرانسویان در این دوره :
1. کاوشهای علمی در ایران

ج: امتیازات انگلیسیها در این دوره :
1. مسئله نفت و کشف و استخراج آن :
o امتیاز نفت به رویتر در ایران
o جستجوی اولیه نفت در ایران
o جلب توجه انگلیسی ها به نفت ایران
o امتیاز دارسی در نفت ایران
i. ویلیام ناکس دارسی
o آغاز استخراج نفت در ایران

2. واگذاری امتیاز تلگراف

1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 13225


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..