منو
 کاربر Online
1257 کاربر online

کتابهای چینه شناسی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > چینه شناسی
(cached)
نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
تصویر روی جلد
زمین شناسی تاریخیتالیف: دکتر محمد داستانپور در کتاب حاضرفصل اول به تاریخچه تعاریف علم زمین شناسی و زمین شناسی تاریخی فصل دوم وسوم به مشخصات ، منشا وساختمان زمیبن و تکتونیک صفحه ای فصل چهارم وپنجم به زمان درزمین شناسی وانطباق و تقویم زمین شناسی فصل ششم وهفتم به حیات ورده بندی فسیلها و تئوری تکامل و انقراض موجودات و در فصل هشتم ونهم درباره سنگهای رسوبی ومحیطهای رسوبی در فصل دهم به بحث ناپیوستگیها وتغییرات سطح آب دریاها فصل یازدهم تا چهاردهم درباره دورانهای زمین شناسی وتاریخ و تحولات آنها می پردازدانتشارات دانشگاه شهد باهنر کرمان چاپ اول 1373
چینه شناسیتالیف دکتر علی باباچهرازیدر فصل اول این کتاب به تعریف چینه شناسی و رخساره ها وناپیوستگی فصل دوم در رابطه با واحدهای چینه شناسی و تطابق مثل واحدهای چینه ای ، تعیین سن و ... در فصل سوم درباره جغرافیای دیرینه وتوالیهای رسوبی و اکولوژی دیرینه و... می پردازد.انتشارات دانشگاه پیام نور اسفند 1383
اصول چینه شناسینویسندگان دکتر ایرج مغفوری و دکتر امیر پازوکیدر این کتاب به موضوعات مختلفی مثل تاریخچه علم چینه شناسی ، روشهای تعیین سن ، واحدهای چینه شناسی ، تطابق ، ناپیوستگی ، پس روی وپیش روی ، چینه نگاری توالی ها. پالئواکولوژی ، نظریه تگامل زمین ، محیط های رسوبی ، حوضه های رسوبی ، نمونه برداری نقشه ونمودارهای چینه نگاشتی و ... می پردازدنتشارات فرهنگ زبان- 1383
چینه شناسی ورخدادهای زمین شناسی
تالیف: دکتر خسرو خسرو تهرانی
فصل اول این کتاب ابتدا به مباحث مقدماتی و کلیات چینه شناسی ، تعیین سن سنگها وچینه شناسی روشهای تکمیلی در مطالعات پالئوژئوگرافی و واحدهای چینه شناسی می پردازد فصل دوم درباره پرکامبرین و گسترش زمینهای پرکامبرین در دنیا فصل سوم درباره پالئوزوئیک فصل چهارم نیزشامل اطلس پالئولوژی و بیواستراتیگرافی پرکامبرین و پالئوزوئیک فصل پنجم درباره دوران مزوزوئیک (تریاس ، ژوراسیک ، کرتاسه) فصل ششم شامل اطلس فسیل شناسی و بیواستراتیکرافی دوران مزوزوئیک و فصل هفنم و هشتم شامل دوران سنوزوئیک واطلس فسیل شناسی و بیواستراتیگرافی دوران می باشد .انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم 1382
چینه نگاری
تالیف دکتر خسرو خسرو تهرانی
فصل اول این کتاب شامل کلیاتی درباره چینه نگاری فصل دوم شامل فرآیند و پدیده های چینه نگاری محیطی و رسوبی فصل سوم درباره فرآیندها و پدیده های چینه نگاری حوادثی و فیزیکی فصل چهارم درباره فرآیندها وپدیده های چینه نگاری مغناطیسی ،لرزه ای ، شیمیایی و ایزوتوپ استرانسیوم فصل پنجم درباره تقسیمات و تطابق چینه نگاری و فصل ششم درباره زئوسینکینال ، اقیانوس تتیص می باشد.انتشارات کلیدر ، چاپ دوم مهر 1382


تعداد بازدید ها: 24393


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..