منو
 کاربر Online
903 کاربر online

کتابهای زمین شناسی فیزیکی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > زمین شناسی فیزیکی
(cached)
نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
زمین شناسی عمومیمولف: دکتر مهدی نجفی کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم گردیده است که فصل اول به کلیاتی درابه علم زمین شناسی شاخه های مختلف آن و فصل دوم درباره وضعیت زمین در فضا فصل سوم ساختمان و ترکیب شیمیایی زمین و نظریه های مختلف درباره آن فصل چهارم درباره کانیها (مینرالها)فصل پنجم درباره سنگ شناسی سنگهای آذرین دگرگونی و رسوبی فصل ششم درباره خاکها و انواع آن و فصل هفتم در مورد تغییر شکل پوسته جامد زمین در اثر نیروهای داخلی و خارجی مثل اتمسفر ، هیدروسفر و... بحث و بررسی می کند تشارات خراسان چاپ اول پائیز 1371
زمین شناسی عمومی مولف:دکتر احمد معتمد این کتاب در پنج فصل ارائه شده است فصل اول در مورد اطلاعات نجومی و موقعیت فضایی و پیدایش زمین و تاریخ زمین بعد از شکل گیری فصل دوم در مورد پوسته زمین و فراوانی و خواص کانیها و سیستم های بلوری و انواع سنگها و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها فصل سوم نیز در مورد عوامل تغییر دهنده پوسته زمین مثل آتشفشانها ، هوازدگی و آبها و انواع محیطهای رسوبی و ویژگیهای آنها و نیز عوامل تکتونیکی فصل چهارم نیز در مورد زمین شناسی تاریخی و سیر زمین در طول تاریخ آن و وقایعی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و فصل پنجم در مورد زمین شناسی کاربردی مثل تهیه نقشه های زمین شناسی و ... بحث و بررسی می کندانتشارات دانشگاه تهران - پاییز 1382 چاپ ششم
زمین شناسی فیزیکی مولف: لیست جودسن ، کافمن - ترجمه: دکتر فریدمرکتاب فوق در دو مجلد می باشد که جلد اول آن دارای 9 فصل می باشد که در فصول 1 به بحث زمان ، مواد زمین و تکتونیک صفحه ای فصل 2 در مورد کانیها و توزیع و... آنها فصل 3 در مورد منشا و رخدادهای سنگهای آذرین فصل 4 و 5 و 6 در مورد هوازدگی و خاکها و منشا رخداد رسوبات و سنگهای رسوبی و سنگها دگرگونی فصل 7 در مورد زمان زمین شناسی فصل 8و9 در مورد دگردیسی (تغییر شکل ها) و زمین لرزه ها و ساختار درونی زمین بحث می کند جلد دوم نیز از فصل 10 تا 18 تنظیم شده است و دارای 5 پیوست مفید می باشد در فصل 10 به بحث درباره قاره ها ،اقیانوسها و صفحات و شناوری می پردازد در فصول 11 تا 14 در مورد زمین لغزش ها وحرکات دامنه ها و آبهای جاری و آبهای زیرزمینی و یخچالهای طبیعی در فصل 15 به بحث اقیانوسها در فصل 16 به بحث باد و فرآیندهای کویری و فصل 17 و 18 به بحث در موردانرژی و مواد معدنی می پردازد.انتشارات دانشگاه بو علی سینا 1385
زمینمولف: پروفسور فرانک پرسی- پرفسور ریموندسی ترجمه: دکتر مهرداد اسفندیاری دکتر بیژن اسفندیاری و دکتر غریزی مهدویکتاب حاضر در 12 فصل تنظیم شده است فصل اول در مورد تاریخ زمین سیستم خورشیدی فصل دوم در مورد و ثبت آثار زمین شناسی در سنگ و مقیاس زمان زمین شناسی فصل 3- در مورد سنگها و کانیها فصل 4 و 5 در مورد هوازدگی و فرسایش ومناظر سطح زمین فصل 6و7 در مورد چرخه آب های جاری و زیرزمینی و رودها آبراهه ها فصل 8و9 در مورد باد ، غبار و بیابانها و جریان یخ و یخچالها فصل10 فرآیندهای اقیانوسی فصل 11 در مورد رسوبگذاری و سنگهای رسوبی و فصل 12 در مورد زمین و زندگی که شامل آغاز حیات و ... می باشد بحث می کندمرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1384
زمین شناسی عمومیتالیف: دکتر حسن مدنی و سیروس شفیقیکتاب حاضر در 21 فصل تنظیم شده است که فصول 1 تا 4 در مورد کلیات و معرفی رشته زمین شناسی و موقعیت فضایی و پیدایش زمین و سیارات و ماه و فصول 5 تا 7 در مورد جغرافیای زمین ، آبکره و هوا کره فصول 8 تا 12در مورد سنگ کره و کانیها و دیگر ویژگیهای فیزیکی زمین و فصول 13 تا 21 در مورد فرآینهای خارجی و داخلی تغییر دهنده زمین مثل هوازدگی، فرسایش، رسوبگذاری،آتشفشانهاو ... مفصلا بحث میکند .انتشارات دانشگاه تهران زمستان 1381


تعداد بازدید ها: 30958


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..