منو
 صفحه های تصادفی
بازار سلف
مراحل توسعه یک میدان هیدروکربنی
عقل و جزئیات دین
سریه بئر معونه
شهادت امام باقر علیه السلام
احضار ارواح
عبدالرحمن بن عبدالله و شهادت در کربلا
لک لک
آلرژی غذایی
 کاربر Online
1314 کاربر online

کتابهای اختر فیزیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک > اختر فیزیک
(cached)

تصویر

نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
پیشگامان دانش اخترشناسینویسنده: سولیدان ، ناوین
مترجم: علی اکبر شریفی
این کتاب به بررسی شخصیت ، زندگینامه و فعالیتهای اخترشناسی دانشمندان بزرگی از جمله کپرنیک ، کپلر ، گالیله ، نیوتن ، بسل ، فرانهوفر ، کیرشهف ، هابل ، اشمیت و ... پرداخته است. در مطالب این کتاب به نوعی ایده‌های دانشمندان مزبور در کشف پدیده‌های حاکم بر جهان هستی و اینکه مبنای کشفی به تحسین و کنجکاوی افراد در جهان پیرامون ارتباط دارد، اشاره شده است.سال 1377 - آستان قدس رضوی
اعجاب اخترشناسینویسنده: و. ن. کومارف
مترجم: شیدا یوسفی
فصل اول به جذبه‌های اخترشناسی ، جعبه‌های سیاه در فضا ، خلأهای دید ، اشتباه اخترشناسان و مبارزه طلبی شعور متعارف اختصاصی دارد. در فصل دوم منظومه خورشیدی ؛ زمین و آونگ ، آسمان پر ستاره ، شهابسنگ تانگاسکا ، کیهانوردی ، حلقه‌های سیارات ، آتشفشان در منظومه خورشیدی ، ماه و ذرات بنیادی ، ماهواره‌های نامرئی ، داستانهای علمی - تخیلی ، انطباق عجیب ، خورشید و نوترینو آمده است. فصل سوم ، در اعماق جهان شامل ابر کهکشان در حال انبساط ، مرکزیت جهان ، تابش زمینه ، جهان در اشعه گاما ، انفجار در فضا ، سیاهچاله‌ها ، رویدادهای فضایی شگفت انگیز ، موجودات فرازمینی است. فصل چهارم به مطالعه حالت بی وزنی ، اگر ستاره نباشد ، اگر ماه نباشد ، سرعتی بالاتر از سرعت نور ، انقباض جهان ، سرابهای فضایی ، جهانهای موازی پرداخته است. قابل توجه است که در این کتاب داستانهای علمی - تخیلی زیبایی در ارتباط با مطالب هر فصل آمده است.سال نشر 1369 ، انتشارات گستر
سیارات و اقمارنویسنده: ویلیام جی. کافمن
مترجم: علی درویش
کتاب حاضر اثری است برای پاسخگویی به معمای پیدایش منظومه شمسی و سیر و تکوین سیارات و اقمار ، که نویسنده آن سالها سرپرست رصدخانه گریفیت لوس آنجلس ، استاد فیزیک دانشگاه ایالتی سان دیه گوی آمریکا و یکی از اعضای تحققیای مأموریت و ایکینگها به مریخ بود. هر فصل از این کتاب ما را به دنیاهای جدیدی رهنمون می‌شود. عمده مسائلی که در این کتالب به آن پرداخته شده عبارتند از: جهان اولیه ، سیارات و اقمار و ویژگیهای فیزیکی آنها و جهانهای دور با مطالعه این کتاب اطلاعات جامعی در مورد ساختار و پیدایش منظومه شمسی ، بخصوص فیزیک سیارات و اقمار آن بدست می‌آورید.سال نشر: اردیببهشت 1366- انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی
سیاره ما زمیننویسنده: آ. و. بیالکو A. V. Byalko
مترجم: لطیف کاوشگر
در فصل 1 به مسیر زمین در فضا و زمان ، مباحث: کره سماوی - پدیده مهبانگ - حرکت زمین و سیارات دیگر دور خورشید آورده شده. در فصل 2 به چرخش کروی اجرام آسمانی ، مباحث: سینماتیک چرخش زمین - فیزیک کاهشماری - چرخشهای سیارات - شکل اجرام آسمانی - حرکت ماه و زمین و حرارت درون سیارات می‌پردازد. در فصل 3 به انرژی (خورشید به عنوان چشمه انرژی) ؛ مباحث: فیزیک خورشید - درون خورشید - انرژی واکنشهای هسته‌ای - بررسی امکان انفجار خورشید - جو خورشید و در فصل 4 به جو و اقیانوس - ترکیب جو - تعادل گرمایی سیارات و جو آنها - بادهای زمین - اقیانوسهای جهان و جریان آنها پرداخته است. در فصل 5 به آب و هوای زمین؛ ابرها - وضعیت هوا - اقلیم - علل تغییر آب و هوا - آب و هوا و تمدن و ... پرداخته شده است.سال نشر: چاپ اول 1372- از انتشارات انجمن فیزیک ایران
اخترشناسی پایهنویسنده: ژاکلین و سیمون میتون Jacheline & Simon Mitton
مترجم: توفیق حیدرزاده
در این کتاب به نحوه پیدایش روز و شب ، حرکت وضعی و انتقالی زمین ، صورتهای فلکی و نقشه ستارگان در فصول مختلف سال ، خانواده خورشید ، کسوف و خسوف ، رصدخانه‌ها ، تلسکوپها ، اقمار و سیارات منظومه شمسی ، خورشید ، سیارکها ، دنباله دارها ، زندگی و مرگ ستارگان ، کهکشانها و انواع آن می‌پردازد. همچنین خواندنیهای مرتبط با موضوعات مطرح شده تحت عنوان خواندنی که در رابطه با: حرکت در منظومه شمسی ، عصر فضا ، اندازه گیری فاصله سیارات ، پیدایش منظومه شمسی ، رده بندی ستارگان ، آزمایشهایی درباره منشأ حیات ، کشف کهکشانها و انبساط جهان می‌باشند.
در هر بخش و هر موضوع ، فعالیت و خودآزمایی نیز مطرح شده ، که در درک بهتر پدیده‌ها به خواننده کمک می‌کند. این کتاب به زبان ساده ، بنیادهای اخترشناسی امروز را توصیف می‌کند. خوانندگان نوجوان ، با مطالعه این کتاب جهان پر عظمت را بهتر خواهند شناخت. مطالب خواندنی به بررسی تاریخی برخی از اکتشافها با تئوریهای مهم اختر شناسی می‌پردازد و فعالیتها راهنمایی است برای آزمایش و بررسی پدیده‌های نجومی با وسایلی ساده. در ادامه جهان چیست؟ ابعاد - اندازه - مقیاس و ... فیزیک ستارگان و ... ، همچنین انبساط جهان - جابجایی دوپلری ثابتهای هابل - عمر جهان و ... .
همچنین مدلهای جهان - فرضیه‌های و مدلهای کیهانشناختی مطرح است. در بخش ضمیمه کتاب ، روابط نجومی - تلسکوپهای نجومی - مختصات سماوی و نام ستارگان و صور فلکی- اطلس ستارگان و نقشه‌های آسمان آمده است. در پایان هر فصل بخش پرسشنامه و مشاهدات رصدی نمونه نیز آمده است.
سال نشر: اردیبهشت ماه 1367 (چاپ اول)
فن آوری تلسکوپها (مقدمه‌ای بر ستاره شناسی کاربردی)نویسنده: سی. آر. کیچین .Kitchin Christopher R
مترجم: سیدجواد نورایی
ویراستار: دکتر محمد تقی عدالتی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
در بخش اول به انواع تلسکوپها از اولیه تا تلسکوپهای با تجهیزات پیشرفته (تلسکوپ نوری ، نور شناسی مربوطه به تلسکوپها ، ساختمان و مکانیزم عمل آنها) ، طرح تلسکوپ کوچک جدید (خودتان بسازید ، تلسکوپها تجارتی و ...) و در بخش دوم به موقعیتها و حرکتها (موقعیتها در آسمان - مختصاتهای نجومی - کره سماوی - شبانه روز خورشیدی و نجومی - میل و زاویه ارتفاع و سمت و زمانی و ... زمانهای خورشیدی و نجومی - بعد و میل - نصب تلسکوپ - تنظیم و نحوه رصد با آن - ایمنی و ملاحظات علمی در کار با تلسکوپها - رصد سیارات و اقمار - سحابیها و کهکشانها - رصد ستارگان - ردیابی‌های صور فلکی و مختصات ویژه در آسمان و ...) پرداخته شده است.سال نشر: 1380 - انتشارات آستان قدس رضوی
ساختار ستارگان و کهکشانهانویسنده: پاول هاج
مترجم: توفیق حیدرزاده
در بخش اول به پیدایش ، فاصله ستارگان ، درخشندگیهای ستاره‌ای و حرکتهای ستاره ای پرداخته شده است. در بخش دوم و سوم اجزای لازم برای شکل گیری ستارگان (گاز میان ستاره‌ای - غبار میان ستاره‌ای) و چگونگی شکل گیری ستارگان (چرخش ، رمبش ، انبساط ، انقباض) رشته اصلی و ... .
در بخش چهارم به منشأ انرژی ستارگان ، انرژی هسته‌ای ، دما و شعاع و جرم ستارگان و همچنین ساختار وجود ستارگان پرداخته است. در فصل پنجم به ستارگان متغیر ، ستارگان قیفاووس و سایر ستارگان متغیر و در فصل ششم به غولهای سرخ ، ستارگان پیر و جوان ، تکامل ، تحول و تولد ستارگان و غولها ، رده بندی درخشندگی و در فصل 7 به رمبش و تبهگنی ، غولهای سرخ و سحابی سیاره‌ای و انفجارات نواختران پرداخته شده.
فصل 10 مربوط به سیاهچاله‌ها (نظریات نسبیبت ، ماهیت سیاهچاله‌ها و ...، فصل 11و 12و 13به جهان کهکشانها (انواعشان و خوشه بندی در کهکشانها و کهکشان راه شیری ، کهکشانهای انفجاری ، کوایزار ...) پرداخته است.
سال نشر: چاپ اول 1368- انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی کیهانشناسی
زمین در فضانویسنده: دکتر ابراهیم سبحانی – عبدالکریم قریب - دکتر عبدالحمید یعقوب پورفصل اول به رشته‌های اخترشناسی ، تاریخچه اخترشناسی ، فوائد مطالعه اخترشناسی پرداخته و نظری اجمالی به ساختار جهان دارد. فصل دوم اصول و روشهای مطالعه ستارگان ؛ طیف سنجی ، اصل دوپلر - تلسکوپ ، رادیو تلسکوپ ، اختلاف منظر ، تعیین فاصله ستارگان ، قوانین کپلر و نیوتن را شامل می‌شود. فصل سوم پیدایش و تحول منظومه خورشیدی ؛ نظریه جان در مورد ستارگان دنباله دار و تمیز شدن فضای منظومه خورشیدی را در بر دارد. فضل چهار شامل ستارگان ؛ صورتهای فلکی - منظومه خورشیدی - طیف خورشید - فیزیک خورشید ، تاج خورشیدی - فعالیتهای جو خورشید ، سیارات منظومه خورشیدی و فاصله سیارات از خورشید است. فصل پنجم به مطالعه زمین ؛ شعاع زمین ، سطح و حجم زمین ، تعیین سن زمین ، حرکتهای انتقالی و وضعی زمین پرداخته است. فصل ششم حرکتهای ظاهری ماه ، حرکتهای انتقالی و وضعی ماه ، ویژگیهای ماه و خورشید هنگام طلوع و غروب ، جزر و مد ، خورشید گرفتگی ، ماه گرفتگی و شرایط خورشید و ماه گرفتگی را بررسی می کند. فصل هفتم سایر اجرام منظومه خورشیدی ؛ سیارکها ، ستاره‌های دنباله دار ، شهابها را در بر دارد. سال انتشار 1363 ، نشر آفتاب
منشأ سیاراتمؤلف: آی. پی . ویلیامر I. P. Williams
ترجمه: تاج الدین بنی هاشم ، ایرج ملک پور با ویرایش رضا منصوری
فصل اول به منظومه سیاره‌ای ، منظومه خورشید با سیارات مربوطه ، منظومه‌های قمری ، سیارکها ، دنباله‌دارها و شهابسنگها و نظراتی که در این حوزه آمده پرداخته است. فصل دوم نظریات مربوط به ستاره‌های چند تایی ، نظریه ولف سان برای تشکیل سیارات را شامل هست. فصل سوم به مطالعه نظریات اشمیت ، آلفون ، ویلیامز برای تشکیل سیارات پرداخته و در فصل چهارم فرآیندهای تشکیل خورشید و سیارات و تشکیل خانواده خورشید بر اساس نظریات دکارت ، کانت و لابلاس آمده است.انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی - سال انتشار 1363تعداد بازدید ها: 24894


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..