منو
 صفحه های تصادفی
علی علیه السلام نفس رسول الله است
صحرای آفریقای جنوبی
نتیجه خوبی کردن دربرابر بدی
تاثیر ویژگیهای دانش آموزان ، برنامه و فضای آموزشی در فرایند تدریس
تشریح گوش
ابوسعید ایلخان مغول
خانواده ی زبان های استرالیایی- آسیایی
درس خانواده در اسلام
زنجیره و شبکه غذایی
ازبکستان
 کاربر Online
1765 کاربر online

چرخه اپتیک و لیزوژنیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


Lytic and lysogenic cycles in phage


وقتی که یک فاژ یک سلول را مورد حمله قرار می دهد باید به ترتیب خاصی ژن هایش را بیان کند ژن هایی وجود دارند که محصولاتشان در مراحل اولیه ابتلا لازم است و برخی محصولات ژن ها تا مراحل پایانی مورد نیاز نیستند. ژن های اولیه معمولاً همانند سازیDNA فاژ را کنترل می کنند در حالی که ژن های پایانی معمولاً ساخت پوشش پروتئینی و لیز سلول باکتریایی را کنترل می کنند اگر در فرآیند ابتلا یک فاژ ژن های اولیه را در ابتدا و ژن های پایانی را در انتها بیان کند بسیار اثر گذارتر خواهد بود. حتی فاژهای میانه این توانایی را دارند که بوسیله لیز کردن سلول میزبان (lysis) و یا کافت زایی(lysogeny) از آن خارج شوند. در این جا نیز فرآیندهای کنترلی تعیین می کند کدام مسیر در پیش گرفته شود. یک خصوصیت عمومی که در اکثر فاژها صدق می کند این است که ژن هایی آن ها به صورت دو کلاستر اپرون های اولیه و اپرون های پایانی تجمع کرده اند که برای هر کدام مکانیسم های کنترل رونویسی مجزایی وجود دارد.
شاید فاژ از سایر فاژها بهتر مورد مطالعه قرار گرفته باشد. و از آنجا که یک فاژ میانه است می تواند هم به صورت منفرد و هم به صورت ترکیب شده با کروموزوم میزبان وجودداشته باشد. این فاژ از آنجا که دارای راه جالب و پیچیده ای برای انتخاب چرخه حیاتش می باشد مورد توجه ما است. این فاژ یک مدل برای کنترل های اپرونی می باشد و پیچیدگی آن نتیجه داشتن در انتخاب متفاوت برای چرخه حیات می باشد.
به طور خلاصه بیان یکی از دو چرخه حیات ( لیزوژنیک یا لیتیک ) بستگی به دسترسی دو بازدارنده به جایگاه های اپراتور دارد دو پروتئین بازدارنده با نام هایcro,CIشناخته می شوند. بازدارندهCI به نفع لیزوژنی عمل می کند و چرخه لیتیک را متوقف می کند. بازدارنده cro به نفع چرخه لیتیک عمل نموده و چرخه لیزوژنی را متوقف می نماید. جایگاه های اپراتور می توانند به هر یک از دو پروتئین cro,CI متصل شوند و در نتیجه رونویسی را متوقف سازند. مکانیسم های کنترلی دیگری نیز در تعیین جنبه های چرخه حیات فاژ دخیل هستند که شامل multiple promoters mulantitermination برای همان ژن ها می باشد.

اپرون های فاژ :


فاژ یک سیستم پیچیده از کنترل های اپرون های اولیه و پایانی را نشان می دهد.
همین طور سیستم های کنترلی برای تعیین اینکه ابتلا از نوع لیتیک باشد یا لیزوژنیک ژن های فاژ در چهار اپرون دسته بندی شده اند، راست، چپ، پایانی و بازدارنده.
img/daneshnameh_up/a/af/mbio0063a.jpg
اپرون های راست و چپ ژن های مربوط به همانند سازیDNAو نو ترکیبی و ترکیب فاژ با کروموزوم را در بردارند و اپرون پایانی محتوی ژن هایی است که پروتئین های سر و دم پوشش پروتئینی و نیز لیز سلول میزبان را کد می نماید. مراحل اتفاقاتی که در طول حمله فاژ اتفاق می افتد نسبتاً شناخته شده است نقشه فاژ یک حلقه ایست ولی کروموزوم دو مرحله خطی در چرخه حیات خود دارد. این کروموزوم درون قسمت سر پوشش پروتئین به صورت خطی می باشد و نیز هنگامی که با کروموزوم میزبان ترکیب می شود تا یک پروفاژ را تشکیل دهد باز هم به شکل خطی می باشد.
img/daneshnameh_up/1/17/mbio0063b.gif
این دو فرم خطی انتهای یکسانی ندارند. DNA بالغ که در درون سه پوشش پروتئینی قرار دارد قبل از لیز سلول در کنار جایگاه های Cos قرار گرفته است و نتیجه آن ایجاد یک شکاف در نقشه حلقوی بین جایگاه های R,Aمی باشد. پروفاژ به جایگاه هایatt متصل می شود و لذا نقشه حلقوی در آن نقاط شکسته است.
جایگاه های همولوگ اتصال در کروموزوم فاژ و E.coliاز 15 جفت باز به عنوان هسته ( که در هر دو با نام O خوانده می شود ) تشکیل شده اند و در کنار آن ها در دو طرف توالی های متفاوتی قرار گرفته است.
img/daneshnameh_up/1/10/mbio0063c.gif
در فاژ به این ناحیه گفته می شود که در آن دو ناحیه کنار هستهo در DNAفاژ می باشند. در باکتری به این ناحیهگفته می شود که نواحی جانبی هسته oدر کروموزوم باکتری می باشند. ترکیب که بخشی از چرخه حیات لیزوژنیک می باشد به محصول ژن int نیاز دارد پروتئین به نام اینتگراز که به عنوان site_specific recombination خوانده می شود. بعدها جدا شدن پروفاژ در طی induction هنگامی که فاژ کروموزوم میزبان را ترک می کند تا وارد چرخه لیتیک شود به اینتگراز و پروتئین دیگری که محصول ژن xis می باشد ( پروتئین excisionase ) ‌نیاز دارد.
پس از ابتلا سلولE.coli با فاژ فاژ بوسیله جایگاه Cos مکمل حلقوی می شوند رونویسی آغاز می شود و در طی زمان کوتاهی فاژ به سوی وارد شدن به چرخ لیتیک و تولید نسل جدید ویروس رهنمون می شود و یا به چرخه لیزوژنیک وارد شده و با کروموزوم میزبان جفت می شود چه اتفاقاتی منجربه تعیین مسیر می شود و فاژ را به یکی از این دو راه هدایت می کند؟


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0131.pdf
تعداد بازدید ها: 13554


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..