منو
 صفحه های تصادفی
دندانه زدن زمین
دریای مدیترانه
بنوت مندلبورت
مدیریت حافظه در سیستم عامل
پله پتانسیل
دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
چگونگی تولید فلز از کانسنگ
کاهو
امام باقر علیه السلام و پیشگویی ویرانی قصر هشام
رسیدگی حضرت خدیجه به حضرت علی علیه السلام در کودکی
 کاربر Online
950 کاربر online

واژگان نظریه احتمال

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > ریاضی > ریاضیات نوین > احتمال
علوم ریاضی > ریاضی > ریاضیات نوین > احتمال
(cached)

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
پیشامدمقدار احتمال اتفاق افتادن هریک از عناصر فضای نمونه‌ای را پیشامد گوئیم.
Event
پیشامدهای مستقلدو پیشامد B , A را مستقل گوئیم هرگاه رخ‌دادن و یا رخ‌ندادن یکی به دیگری ارتباطی نداشته باشد.
Independent Eventy
پیشامدهای وابستههرگاه دو پیشامد مستقل نباشند می‌گوئیم وابسته‌اند.
Dependent Event
فضای نمونه‌ایمجموعه تمام برآمدهای ممکن آزمایش را فضای نمونه می‌گوئیم.
Sample space
متغیر تصادفیاگر S یک فضای نمونه‌ای با یک اندازه احتمال و X یک تابع حقیقی- مقدار باشد که روی عناصر S تعریف شده است آنگاه X را متغیر تصادفی می‌نامیم.
Random Variable
متغیر تصادفی گسستهمتغیرهایی که برد آنها متناهی یا نامتناهی شماراست متغیر تصادفی گسسته می‌گوئیم.
Discrete Random Variable
بافتنمای احتمالنموداری که مقدار هریک از توزیع‌های احتمال را نشان می‌دهد.
Probability Histogram
برآمددو برآمد بیانگر یک عنصر در فضای نمونه‌ای است.
Outcome
برآوردانواع مختلفی دارد از جمله برآورد نقطه‌ای یا برآورد فاصله‌ای علاوه بر احتمالات در آمار از اهمیت ویژه‌ای در قسمت نظریه‌ها دارد.
Estimation
برآورد نقطه‌اییکی از مسائل اصلی برآورد نقطه‌ای مطالعه توزیع‌های نمونه‌گیری است.
Point Estimate
آزمایشبه هر فرآیند مشاهده یا اندازه‌گیری عنوان آزمایش اطلاق می‌کند.
Experiment
آزمایش کنترل‌شدهدر حالت کلی اگر بخواهیم نشان دهیم که یک عامل (در بین سایرین) را می‌توان علت پدیده مشاهده شده‌ای دانست باید سایر عوامل را ثابت و عامل مورد نظر را متغیر درنظر گرفت و کنترل کرد در اینصورت ما یک آزمایش کنترل شده انجام داده‌ایم.
Controlled Experiment
احتمالبرآمد - شانس - امکان - درجه پیروزی یا شکست این کلمه برای بازیهای شانسی کاربرد داشته است.
Probability
احتمال پیشین
Prior Probability
توزیعپراکندگی - گستردگی
Distribution
توزیع احتمالبرای متغیر تصادفی X توزیع احتمال عبارت است از احتمال اتفاق ‌افتادن یا اتفاق نیافتادن X و با نمایش داده می‌شود.
Probability Distribution
توزیع احتمال شرطی یعنی پیشامد A نسبت به فضای S است.
conditional Probability Distribution
جایگشتتعداد امکان‌های آرایش n شی متمایز در یک سطر را جایگشت می‌گوییم و با nPr نمایش داده می‌شود.
Permutation
جایگشت دوریجایگشت‌های اشیا وقتی روی دایره مرتب شده باشند را جایگشت‌های دوری می‌گوئیم.
Circular- Permutation
برآورد فاصله‌ایمهم‌ترین کاربرد برآوردکننده‌های فاصله‌ای تعیین فاصله‌های اطمینان در کنترل کیفیت برای مهندسی صنایع می‌باشد. از دیگر کاربردهای آن اندازه‌گیری خطاها می‌باشد.
Interval Estimate
تابع چگالی احتمالتابعی با مقادیر ، که روی مجموعه اعداد حقیقی تعریف شده است تابع چگالی احتمال یک متغیر تصادفی پیوسته X خوانده می‌شود اگر و تنها اگر به ازای هر دو عدد حقیقی ثابت a و b و
Probability Density Function
حدود اطمینانکران‌های بالا و پایین در برآوردهای فاصله‌ای را حدود اطمینان می‌گویند. اگر احتمال بدست آمده داخل حدود باشد یعنی سیستم در حال کنترل است در غیر اینصورت خارج از کنترل ارزیابی می‌شود.
Confidence limits

همچنین ببینید


تعداد بازدید ها: 16309


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..