منو
 کاربر Online
1308 کاربر online

واژگان فیزیک فضا

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک > فیزیک فضا
(cached)

تصویر

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
img/daneshnameh_up/4/44/troposphere.jpg
تروپوسفر از شانزده تا نوزده کیلومتری زمین را در بر گرفته و از خصوصیات آن ، کاهش دما در جهت قائم , افزایش سرعت بادها ، و رطوبت زیاد و حرکات و اغتشاشات جوی ، قابل ارزیابی و اندازه گیری را می‌توان نام برد. تروپوسفر نزدیکترین لایه اتمسفری به زمین بوده و بیشترین درصد حجم کلی اتمسفر را در خود جای داده است. ویژگی بارز این لایه غلظت هوای آن است. در این لایه به ازای هر کیلومتر ارتفاع ، دمای هوا 6درجه سلسیوس تغییر می‌کند. با افزایش ارتفاع ، دما و حجم بخار آب به شدت کاهش می‌یابد. بخار آب نقش بسیار مهمی در کنترل دما دارد، چون انرژی خورشیدی و پرتو افکنیهای گرمایی سطح سیاره را جذب می‌کند. تروپوسفر 99 درصد بخار آب موجود در اتمسفر را در خود جای داده است.
troposphere
تروپوپوزدر قسمت فوقانی تروپوسفر قرار دارد و واسط بین استراتوسفر و تروپوسفر است.
tropopause
استراتوسفرتقریبا در شانزده تا سی کیلومتری آن ، اوزون قرار گرفته است و می‌توان گفت نود درصد مقدار ازن از بیست تا سی کیلومتری زمین و در استراتوسفر است. بالای لایه تروپوسفر ، استراتوسفر قرار دارد؛ جایی که جریان هوا بیشتر افقی است. لایه اوزون نازکی که در بالای منطقه استراتوسفر قرار دارد، مقادیر بسیار زیادی اوزون در خود دارد. همانطور که اشاره شد، اوزون حالت خاصی از اکسیژن است. وظیفه اصلی این لایه این است که اشعه مادون قرمز خورشید را جذب کند. درحال حاضر انسانها با فعالیتهای مخرب خود از قبیل تولید بیش از حد فلوئورو کربنها باعث تخریب بخشهایی از لایه اوزون شده‌اند.
sratosphere
img/daneshnameh_up/2/22/mesosphere.jpg
مزوسفرمزوسفر تقریبا از 50 کیلومتری سطح زمین شروع می‌شود و در 80 کیلومتری به پایان می‌رسد. مشخصه ویژه این لایه اتمسفری کاهش بسیار شدید دما در آن است. غلظت اوزون و بخار آب در این منطقه بسیار ناچیز است و به همین علت دمای هوا در این لایه بسیار کمتر از تروپوسفر و استراتوسفر است. با افزایش فاصله از سطح زمین ، ترکیب شیمیایی هوا شدیدا به ارتفاع وابسته شده و اتمسفر سرشار از گازهای سبک می‌شود. از خصوصیات بارز آن کاهش دما است (دما در حدود 90- درجه است).
mesosphere
مزوپوزمنطقه فوقانی مزوسفر که بخش کوچکی را فرا گرفته است.
mesopause
ترموسفرترموسفر بالاتر از مزوسفر قرار دارد. منطقه‌ای به نام فروسپاس بین ترموسفر و مزوسفر حائل است. دما در این لایه با افزایش ارتفاع ، بالا می‌رود. این افزایش دما به دلیل جذب پرتو افکنیهای شدید خورشیدی است که توسط میزان بسیار کم و محدود مولکولهای اکسیژن انجام می‌گیرد. در ارتفاع 100 تا۲۰۰ کیلومتری هنوز هم عناصر اصلی اتمسفر نیتروژن و اکسیژن هستند. در آنجا ، نیتروژن مولکولی و اکسیژن اتمی و مولکولی وجود دارند و به علت جذب اشعه‌های خورشیدی ، دمای بالایی دارند و جلوه شفق بارزترین خصوصیت آن است.
thermosphere
یونسفرکه به علت وجود یونها و الکترونهای آزاد ، به این نام معروف شده و مهمترین خصوصیت آن انعکاس امواج رادیویی است.
ionosphere
اگزوسفر و مانیسفرهلیوم و هیدروژن اتمی در آنجا قرار دارند و هیدروژن اتمی باعث تجزیه آب (H2O) متان (CH4) می‌شود و همچنین باعث می‌شود که آنها در نزدیکی مزوسفر جایگزین شوند .
exosphere & magnetosphere
تلاطم در هواشناسی واژه "تلاطم" به حرکات جوی کوکتر از شارش میانگین اطلاق می‌شود، بنابراین طیف وسیعی از حرکات را در می‌گیرد. تنها طیف کوچکی از تلاطم برای پرواز هواپیما مهم است.
TurbulEnce
img/daneshnameh_up/f/fd/Mir.jpg
ایستگاه فضایی ایستگاههای فضایی به دور زمین می‌چرخند و برای هفته‌ها یا ماهها محل کار و زندگی فضانوردان هستند، ایستگاه فضایی تمام نیازهای خدمه را بر آورده می‌کند تا به هنگام انجام آزمایش زنده و سالم بمانند. زباله‌های خورشیدی بزرگ برق تولید و دیواره‌ها و سپرهای مخصوص دما را مطلوب و خدمه را از تشعشع و قطعات سرگردان فضایی مصون نگه می‌دارند. بار اندازها به سفینه‌های تدارکاتی ارسالی از زمین امکان می‌دهند که محموله خود را تخلیه کنند.
space station
img/daneshnameh_up/9/9f/Parsec_astronomische_eenheid_schematische_voorstelling.JPG
پارسکفاصله‌ای که اختلاف منظر جسم آسمانی مانند ستاره ، برابر یک ثانیه قوسی دیده شود. یک پارسک 3.26 سال نوری است.
parsec
شرارهپدیده انفجاری کم عمر در سطح خورشید.
flare
هالهدر کهکشان ما یا کهکشانهای دیگر به مؤلفه کروی بیرونی‌تر که عمدتا از ستارگان پیر تشکیل یافته است، گفته می‌شود.
halo
نصف النهارهر یک از دایره عظیمه‌ای در روی کره زمین که از دو قطب شمال و جنوب زمین می‌گذرد.
Meridian
نصف النهار آسمانیهر یک از دوایر عظیمه‌ای در روی کره آسمانی ، که از قطبین شمال و جنوب آسمانی می‌گذرد.
Celestial Meridian
نقطه اعتدالهر یک از دو نقطه تقاطع دایرة البروج و استوای آسمانی
Equinox
شراره خورشیدی
Flare
img/daneshnameh_up/c/c0/shafagh1.JPG
شفق قطبینور گسیل یافته توسط اتمها و یونهای لایه یونسفر که عموما در قطبین قابل رؤیت است.
Aurora
قطبین آسمانینقاط تقاطع کره آسمانی با امتداد محور چرخش زمین ، نقاطی که به نظر می‌رسد کره آسمانی به دور آن در چرخش است.
Celestial Poles
img/daneshnameh_up/8/8f/20040527-midi512_blank.gif
لک خورشیدی
Sunspot
تصویر
ماهتنها قمر زمین
Moon
ماهواره
Satellite
منطقة البروجنواری از کره آسمانی با پنهای ْ17که صور فلکی منطقة البروج در طی آم دیده می‌شوند (دایرة البروج در مرکز این نوار است).
Zodiac
منظومه شمسیمنظومه‌ای متشکل از سیارات ، اقمار ، سیارکها و ستارگان دنباله دار که به دور خورشید در گردشند.
Solar System
میل
Declination
مدارمسیر جسمی که حول محور معینی در گردش است.
Orbit
طول (جغرافیائی)مختصات شرقی ، غربی در زمین ، فاصله زاویه‌ای که در طی خط استوا نسبت به شرق یا غرب نصف النهار گرینویچ اندازه گیری می‌شود.
Longitude
عرض (جغرافیائی)مختصاصت شمالیش ، جنوبی نقطه‌ای نسبت به خط استوا.
Latitude
فام سپهربخشی از جو خورشید که بالاتر از شید سپهر قرار دارد. (بین تاج خورشید و شیر سپهر)
Chromosphere
دایرة البروجمسیر ظاهری سالیانه خورشید در کره آسمانی.
Ecliptic
اعتدال بهارینقطه‌ای در کره آسمانی هنگامی که خورشید استوای آسمانی را از جنوب به شمال قطع می‌کند. (اول فروردین)
Vernal Equinox
اعتدال پائیزینقطه‌ای در کره آسمانی ، هنگامی که خورشید استوای آسمانی را از شمال به جنوب قطع می‌کند. (اول مهر)
Autumnal Equinox
افقدایره عظیمه در کره آسمانی با فاصله زاویه‌ای 90 درجه از سمت الرأس
Horizon
img/daneshnameh_up/5/57/Coronograph.jpg
اکلیل نگاردستگاهی برای عکسبرداری فام سپهر و اکلیل خورشیدی در مواقع غیر کسوف.
Coronagraph
انقلاب تابستانینقطه‌ای در کره آسمانی ، که خورشید در آن حداکثر فاصله را از قطب جنوب آسمانی دارد. (اول تیر ماه)
Summer Solstice
انقلاب زمستانینقطه‌ای در کره آسمانی ، که خورشید در آن حداکثر فاصله را از قطب شمال آسمانی دارد. (اول دیماه)
Winter Solstice
img/daneshnameh_up/8/8f/Revolution.gif
حرکت انتقالیچرخش زمین به دور خورشید (هر دور معادل یک سال خورشیدی)
Revolution
img/daneshnameh_up/f/fb/spinning_top.gif
حرکت تقدیمیتغییر آرام راستای محور چرخش زمین در فضا که در اثر نیروی جاذبه خورشید ، ماه و سیارات بر روی برآمدگی استوایی زمین ایجاد می‌شود.
Precession
حرکت وضعی
Rotationتعداد بازدید ها: 19579


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..