منو
 صفحه های تصادفی
مواد سازنده سلول
اقوینطون
فرهنگسرای انقلاب
پیشرفت تمدن موچه
شکست در رد فرضیه
خواجه علی سیاه پوش
انقلاب نسبیت
موزه امام علی علیه السلام
خمیر
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ن)
 کاربر Online
1834 کاربر online

واژگان فیزیک جو

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک > فیزیک جو
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک محیط زیست > هواشناسی
(cached)

تصویر

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
جوپوششی از گازها که سیاره زمین را احاطه می‌کند و توسط کشش گرانشی زمین ، در اطراف آن نگه داشته شده است. جو زمین عمدتا از نیتروژن و اکسیژن است و به چهار بخش تقسیم می‌شود: تروپوسفر از سطح زمین تا ارتفاع حدود 10کیلومتری ، استراتوسفر از ارتفاع 10کیلومتری تا 50 کیلومتری ، مزوسفر از ارتفاع 50 کیلومتری تا 80 کیلومتری و ترموسفر با ارتفاع بیش از 80 کیلومتر.
Atmosphere
img/daneshnameh_up/d/d1/greenhouseeffect.jpg
اثر جوی گلخانه‌ایگرم شدن جو در اثر جذب و خروج مجدد تابشهای مادون قرمز که به تابشهای دارای طول موج کوتاه اجازه عبور از جو را می‌دهد. گازهای عامل ایجاد اثر گلخانه‌ای در جو زمین ، بخار آب و دی اکسید کربن هستند. اثر گلخانه‌ای هم نامیده می‌شود.
Atmospheric greenhouse effect
مدلهای جویشبیه سازی رفتار جو بوسیله معادلات ریاضیاتی یا مدلهای فیزیکی.
Atmospheric models
رکود جوی ، ایستایی جویشرایطی که در اثر اختلاط عمدی بادهای سبک و ضعیف بوجود می‌آید و می‌تواند منجر به تراکم شدید آلاینده‌ها شود. رکود جوی ، اغلب با آب و هوای بی ابر ، وارونگی و فرونشینی هوای مناطق پر فشار همراه است.
Atmospheric stagnation
آشفتگی جویحالتی از جریان هوا که در این حالت بی نظمیهای آنی در سرعت هوا رخ می‌دهد و اغلب دگر ریختیهای مهمی را در جریان هوا ایجاد می‌کند.
Atmospheric turbulence
پنجره جویمحدوده طول موج بین P.m. 11-8 که در این محدوده امواج مادون قرمز به ندرت جذب می‌شوند.
Atmospheric window
سپیده دم ، سرخی شفقنور سرخ رنگی که به هنگام شب ، در آسمان دیده می‌شود و توسط گازهای ملتهب موجود در اتمسفر بالایی که از خود نور ساطع می‌کنند، بوجود می‌آید. در نیمکره جنوبی ، شفق قطبی جنوبی دیده می‌شود (نورهای جنوبی).
Aurora
شفق قطبی در نیمکره شمالیبه نام نورهای فروزان شمالی هم نامیده می‌شود. نورهای تابشی فروزان ، در عرضهای جغرافیایی میانی و بالایی ، از اتمسفر بالایی ساطع می‌شوند و در اطراف قطبهای مغناطیسی زمین ، متمرکز می‌شوند. این آتش بازی بی صدا ، اغلب در شبهای زمستان ، به شکلها و رنگهای مختلف دیده می‌شود.
Aurora borealis
آئروسلدر علوم جوی ، ذرات جامد (غبار ، دود و غیره) یا قطرات سیال معلق و کوچکی هستند که از طریق منابع طبیعی یا بشری (آنتروپوژنیکی) ، مانند سوختن سوختهای فسیلی به جو وارد شده‌اند. بطور کلی ، بار معلقی است که در آن واسطه پراکنش ، یک گاز (معمولا هوا) بوده و فاز پراکنش(کلوئیدی) ، ذرات جامد یا مایع (مانند غبار ، مه و دود) می‌باشد. شعاع ذرات موجود در هوا ، که بیشتر از آب یا یخ هستند، تقریبا از 3-10 تا ذرات بزرگتر102 متری در تغییر است. آئروسلها ، در جو بسیار مهم هستند، زیرا به عنوان هسته‌هایی برای تراکم قطرات آب و بلورهای یخ هستند و در چرخه‌های مختلف شیمیایی شرکت دارند، به عنوان جذب کننده و پراکنده کننده تابشهای خورشیدی می‌باشند، بنابراین میزان تابش سامانه زمین - جو را تحت تأثیر قرار می‌دهند که میزان تابش ، اقلیم سطحی زمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
Aerosol
چگالی هوا
Air density
تابش هواتابش ضعیف نور که توسط گازهای ملتهب در اتمسفر بالایی ساطع می شود. تابش هوا،‌ضعیف تر از سرخی شفق است.
Air glow
توده هواتوده بزرگی از هوا که حرارت افقی و ویژگیهای رطوبتی آن مشابه است. در تعریف توده هوا ، توده بزرگی از هواست که حرارت افقی و ویژگیهای رطوبتی مشابهی دارد. اغلب ، یک جبهه ، دو توده هوای مختلف را از هم جدا می‌کند. جبهه‌ها ، پهنه‌های تحولی بسیار باریکی هستند. به عبارت دیگر ، ممکن است حرارت ، در فواصل افقی کوتاهی در نزدیکی جبهه ، تغییر کند. جبهه‌ها درهر جایی تشکیل می‌شوند و از ده تا صدها کیلومتر عرض دارند،‌ در حالی که توده‌های هوا ،‌ هزاران کیلومتر عرض دارند.
Air mass
آب و هوای توده هوانوعی آب و هوای پایدار که چندین روز حاکم است ( بیش از یک یا چند هفته). هنگامی تشکیل می‌شود که یک منطقه تحت تأثیر توده هوای ویژه‌ای قرار می‌گیرد.
Air mass weather
بسته هوا
Air parcel
فشار هوایا فشار اتمسفر. فشار هوا ، نیرویی است که در اثر وزن هوای بالای یک سطح ، بر روی آن سطح اعمال می‌شود. واحد شناخته شده بین المللی برای اندازه گیری این فشار ، کیلو پاسکال است. در ایالات متحده ، معمولا بر حسب میلی بار (mb) یا اینچ جیوه (Hg) نشان داده می‌شود.
Air pressure
img/daneshnameh_up/4/44/troposphere.jpg
تروپوسفر از شانزده تا نوزده کیلومتری زمین را در بر گرفته و از خصوصیات آن ، کاهش دما در جهت قائم , افزایش سرعت بادها ، و رطوبت زیاد و حرکات و اغتشاشات جوی ، قابل ارزیابی و اندازه گیری را می‌توان نام برد. تروپوسفر نزدیکترین لایه اتمسفری به زمین بوده و بیشترین درصد حجم کلی اتمسفر را در خود جای داده است. ویژگی بارز این لایه غلظت هوای آن است. در این لایه به ازای هر کیلومتر ارتفاع ، دمای هوا 6درجه سلسیوس تغییر می‌کند. با افزایش ارتفاع ، دما و حجم بخار آب به شدت کاهش می‌یابد. بخار آب نقش بسیار مهمی در کنترل دما دارد، چون انرژی خورشیدی و پرتو افکنیهای گرمایی سطح سیاره را جذب می‌کند. تروپوسفر 99 درصد بخار آب موجود در اتمسفر را در خود جای داده است.
troposphere
تروپوپوزدر قسمت فوقانی تروپوسفر قرار دارد و واسط بین استراتوسفر و تروپوسفر است.
tropopause
استراتوسفرتقریبا در شانزده تا سی کیلومتری آن ، اوزون قرار گرفته است و می‌توان گفت نود درصد مقدار ازن از بیست تا سی کیلومتری زمین و در استراتوسفر است. بالای لایه تروپوسفر ، استراتوسفر قرار دارد؛ جایی که جریان هوا بیشتر افقی است. لایه اوزون نازکی که در بالای منطقه استراتوسفر قرار دارد، مقادیر بسیار زیادی اوزون در خود دارد. همانطور که اشاره شد، اوزون حالت خاصی از اکسیژن است. وظیفه اصلی این لایه این است که اشعه مادون قرمز خورشید را جذب کند. درحال حاضر انسانها با فعالیتهای مخرب خود از قبیل تولید بیش از حد فلوئورو کربنها باعث تخریب بخشهایی از لایه اوزون شده‌اند.
sratosphere
img/daneshnameh_up/2/22/mesosphere.jpg
مزوسفرمزوسفر تقریبا از 50 کیلومتری سطح زمین شروع می‌شود و در 80 کیلومتری به پایان می‌رسد. مشخصه ویژه این لایه اتمسفری کاهش بسیار شدید دما در آن است. غلظت اوزون و بخار آب در این منطقه بسیار ناچیز است و به همین علت دمای هوا در این لایه بسیار کمتر از تروپوسفر و استراتوسفر است. با افزایش فاصله از سطح زمین ، ترکیب شیمیایی هوا شدیدا به ارتفاع وابسته شده و اتمسفر سرشار از گازهای سبک می‌شود. از خصوصیات بارز آن کاهش دما است (دما در حدود 90- درجه است).
mesosphere
مزوپوزمنطقه فوقانی مزوسفر که بخش کوچکی را فرا گرفته است.
mesopause
ترموسفرترموسفر بالاتر از مزوسفر قرار دارد. منطقه‌ای به نام فروسپاس بین ترموسفر و مزوسفر حائل است. دما در این لایه با افزایش ارتفاع ، بالا می‌رود. این افزایش دما به دلیل جذب پرتو افکنیهای شدید خورشیدی است که توسط میزان بسیار کم و محدود مولکولهای اکسیژن انجام می‌گیرد. در ارتفاع 100 تا۲۰۰ کیلومتری هنوز هم عناصر اصلی اتمسفر نیتروژن و اکسیژن هستند. در آنجا ، نیتروژن مولکولی و اکسیژن اتمی و مولکولی وجود دارند و به علت جذب اشعه‌های خورشیدی ، دمای بالایی دارند و جلوه شفق بارزترین خصوصیت آن است.
thermosphere
یونسفرکه به علت وجود یونها و الکترونهای آزاد ، به این نام معروف شده و مهمترین خصوصیت آن انعکاس امواج رادیویی است.
ionosphere
اگزوسفر و مانیسفرهلیوم و هیدروژن اتمی در آنجا قرار دارند و هیدروژن اتمی باعث تجزیه آب (H2O) متان (CH4) می‌شود و همچنین باعث می‌شود که آنها در نزدیکی مزوسفر جایگزین شوند .
exosphere & magnetosphere
تلاطم در هواشناسی واژه "تلاطم" به حرکات جوی کوکتر از شارش میانگین اطلاق می‌شود، بنابراین طیف وسیعی از حرکات را در می‌گیرد. تنها طیف کوچکی از تلاطم برای پرواز هواپیما مهم است.
TurbulEnce
img/daneshnameh_up/c/c0/shafagh1.JPG
شفق قطبینور گسیل یافته توسط اتمها و یونهای لایه یونسفر که عموما در قطبین قابل رؤیت است.
Aurora
طول (جغرافیائی)مختصات شرقی ، غربی در زمین ، فاصله زاویه‌ای که در طی خط استوا نسبت به شرق یا غرب نصف النهار گرینویچ اندازه گیری می‌شود.
Longitude
عرض (جغرافیائی)مختصاصت شمالی ، جنوبی نقطه‌ای نسبت به خط استوا.
Latitude
فشار سنج جیوه‌ای این فشار سنج اساساً از یک لوله خالی از هوا درست شده است که یک طرف آن مسدود و طرف دیگر آن که باز است در ظرف پر از جیوه فرو برده شده است. فشار هوای بیرون ، جیوه را از منبع به سمت داخل لوله می‌راند. جیوه تا حدی که وزن آن در داخل لوله ، دقیقاً معادل نیروی ناشی از فشار هوا گردد در لوله فشار سنج بالا می‌رود و سپس در حالت تبادل و سکون باقی می‌ماند. با تغییر فشار هوا ، سطح جیوه در داخل لوله نیز بالا و پایین خواهد رفت. در شرایط نرمال جیوه به اندازه 29.92 اینچ یا 760 میلیمتر در لوله بالا می‌آید که فشاری معادل 15/1013 میلی بار است. جیوه در داخل لوله فشارسنج به دلیل خاصیت کشش سطحی دارای یک سطح محدب است که هنگام تعیین فشار ، باید بالاترین سطح محدب قرائت شود.
Mercury Barometer
img/daneshnameh_up/6/63/aneroid.jpg
فشار سنج فلزی فشار سنج فلزی وسیله‌ای است مکانیکی که از یک محفظه قوطی شکل استوانه‌ای بدون هوا تشکیل شده است؛ با تغییر فشار هوا این محفظه منقبض یا منبسط می‌شود.
Aneroid
فشار نگار فشار نگار مشابه فشار سنج فلزی است، با این تفاوت که اثر تغییرات فشار در محفظه بدون هوا ، به یک قلم انتقال داده شده و قلم بر روی کاغذی که دور یک استوانه چرخان پیچیده شده است خط پیوسته‌ای را رسم می‌کند. محور عمودی این صفحه بر حسب واحد فشار و محور افقی آن بر حسب زمان مدرج شده است که معمولاً برای هر دو ساعت یک خط وجود دارد. فشار نگارهای دقیقی هم ساخته شده است که قادرند تغییرات فشار را تا یک دهم میلی بار اندازه گیری نمایند این دستگاهها میکروباروگراف نامیده شده‌اند.
Barograph
توده‌های هوا یک توده هوا عبارت است از حجم عظیمی از هوا که خصوصیات فیزیکی آن به ویژه از نظر دما و رطوبت و آهنگ کاهش دما (Lapse rate) در سطح افقی برای صدها کیلومتر تقریبا همسان باشد.
Air mass
img/daneshnameh_up/0/0c/جبهه-گرم.JPG
جبهه‌های گرم یک جبهه گرم ، جبهه‌ای است که در طول آن ، هوای گرم جانشین هوای سرد می‌شود. در صورتی که که جهت حرکت توده‌های هوا به طریقی باشد که هوای گرم به تدریج از روی سطح زمینی عبور کند که قبلاً در آنجا هوای سرد وجود داشته است، جبهه تشکیل شده ، جبهه گرم خواهد بود. بر روی نقشه‌های هواشناسی ، جبهه گرم معمولاً به صورت نیم دایره‌های سیاه رنگ و در سمتی که جبهه به آن طرف حرکت می‌کند رسم می‌شود. بر روی نقشه‌های چاپی ، جبهه گرم با خط پر رنگ و قرمز مشخص شود. حاصل شکل گیری جبهه گرم ایجاد پوشش نسبتاً ضخیم ابر بر روی سطح جبهه و در نزدیکی دنباله آن و بارندگی یکنواخت است.
warm fronts
سطح جبههسطحی که دو توده هوای مجاور را از هم جدا می‌کند سطح جبهه نامیده می‌شود.
Frontal Surface
جبهه‌های سرد در جبهه‌های سرد ، هوای سرد جانشین هوای گرم می‌شود. تیغه‌های سیاه رنگ بر روی خطی که جبهه را نشان می‌دهد علامت جبهه سرد هستند و همیشه بر روی جهتی قرار داده می‌شوند که جبهه در آن مسیر حرکت می‌کنند. بر روی نقشه‌های هواشناسی جبهه سرد با خط پررنگ آبی مشخص می‌شود. حاصل تشکیل جبهه سرد بوجود آمدن ابرهای کومولوس و کومولونیمبوس ، همراه با بارندگیهای رگباری است.
Cold fronts
img/daneshnameh_up/4/4f/stationary_front_sm.jpg
جبهه‌های ساکن فرض کنید دو توده هوای گرم و سرد توسط یک جبهه از هم جدا شده‌اند. آیا این جبهه گرم است یا سرد؟ جواب این است که تشخیص جبهه ، به رفتار آن بستگی دارد. اگر جبهه در جهت هوای گرم جابجا شود، جبهه سرد است و اگر در جهت هوای سرد جابجا شود، جبهه گرم است. اما اگر توده‌های هوا در حرکت نباشند، جبهه به حالت سکون در می‌آید پس در واقع جبهه ساکن ، جبهه‌ای است که در جهت افقی دارای حرکات بسیار کمی بوده و تقریباً اصطلاحی است که به مرز توده‌های هوای ساکن گفته می‌شود و بر روی نقشه‌های هواشناسی با ترکیبی از جبهه گرم و سرد نشان داده می‌شود.
Stationary fronts
جبهه‌های بند آمده جبهه بند آمده از ادغام جبهه‌های سرد و گرم تشکیل می‌شوند. اگر یک جبهه سرد از یک جبهه گرم پیشی گیرد، نتیجه کار یک جبهه بند آمده است. با نزدیک شدن به جبهه بند آمده ، سیستم ابر یا بارندگی حاصل از آن بسیار شبیه یک جبهه گرم است، زیرا تشکیل دنباله توده هوای گرم قبل از جبهه تغییری نکرده است. با گذر جبهه ، ابرها و بارندگی متعاقب آن از نوع جبهه سرد خواهد بود.
Occluded fronts
img/daneshnameh_up/f/f1/thermograph.jpg
دمانگار این دماسنجها اغلب برای آن نواحی بکار می‌رود که دسترسی به آنها در کوتاه مدت مشکل است و یا برای دقت بیشتر و کنترل درجه حرارت در ساعات مختلف ، از این دماسنج استفاده می‌کنند.
Thermograph
بادنما بادنما ابزاری است که سمت باد را مشخص می‌کند و با استفاده از رابطهای الکتریکی ، تغییرات را به دستگاه ثبت کننده منتقل می‌کند. در فرودگاهها برای مشخص نمودن سمت باد از کیسه باد (Wind Sock) استفاده می‌کنند.
Wind Vane
img/daneshnameh_up/6/61/anemom-Bertie.jpg
بادسنج با استفاده از بادسنج ، سرعت باد را اندازه گیری و ثبت می‌کنند. عمده ترین نوع بادسنجها که در ایستگاههای هواشناسی از آن استفاده می‌شود بادسنج فنجانی است که شامل سه عدد فنجان نیم کره ای است که به صورت افقی توسط بازوهایی روی محور قائم نصب شده اند. با استفاده از یک مولد مغناطیسی با اتصالهای الکتریکی ، حرکت چرخشی فنجانها به یک ابزار حساس منتقل شده و با تبدیلهایی که صورت می‌گیرد سرعت باد اندازه گیری می‌شود.
Anemometer
باد نگار باد نگار دستگاهی است که سمت و سرعت باد را همزمان اندازه گیری و ثبت می‌کند. این دستگاه تلفیقی از بادسنج و بادنما می‌باشد.
Anemograph
تبخیر در مورد تبخیر از سطح آبها ، درجه حرارت ، شدت باد و درجه نمناکی بزرگترین نقش را بازی می‌کنند در واقع تبخیر تابعی از شرایط حرارتی است علاوه بر عوامل اساسی یاد شده فوق ، فشار بخار آب ، خصوصیات آب و عمق و درجه شوری آن نیز بر تبخیر اثر می‌گذارند.
Evaporation
گرمای نهان تبخیر برای تبخیر یک گرم آب در دمای صفر درجه سانتیگراد ششصد کالری گرما و در دمای صد درجه سانتیگراد پانصد و چهل کالری از گرما مورد نیاز است و چون دما عبارت است از «میانگین انرژی حرکت مولکولی یک جسم» زمانی که آب تبخیر می‌شود فقط ذراتی قادرند سطح آب را ترک کرده و به اتمسفر وارد شوند که دارای سرعت فوق میانگین انرژی یاد شده باشند. از این رو حرکت مولکولی کند شده و دمای سطح آب در حال تبخیر پایین می‌آید. انرژی گرمایی اضافی که با ذرات تبخیر محل می‌گردند به عنوان (گرمای نهان تبخیر) نامیده می‌شود. این گرما در زمان تراکم رطوبت ، از طریق توده آب متراکم و یا تشکیل ابرها به اتمسفر پس داده می‌شود. اهمیت جذب گرمای نهان در فرآیند مهمی چون گرم شدن اتمسفر و نقش آن در بیلان گرمای اتمسفر روشن است.
Latent-heat-of vaporization
ظرفیتبخار آب موجود در اتمسفر به عنوان رطوبت هوا نامیده می‌شود. حداکثر بخار آبی که هوا در دمای معینی می‌تواند دارا باشد به عنوان ظرفیت هوا نامیده می‌شود.
Capacity
اشباع اشباع عبارت است از حداکثر ظرفیت رطوبتی هوا در دمای معین. بطور کلی هوا زمانی به حالت اشباع می‌رسد که یا میزان بخار آب در آن به حداکثر ظرفیت خود برسد و یا از درجه حرارت آن تا نقطه شبنم کاسته شود.
Saturation
نقطه شبنم دمایی است که در آن هوا به حد اشباع می‌رسد و به عبارت دیگر ، در صورتی که در فشار ثابت تغییری در نسبت مخلوط ایجاد نگردد، ولی دمای هوا پایین آید. دمای ویژه جدیدی حاصل خواهد شد که بدان ، دمای نقطه شبنم گفته می‌شود.
Dewpoint
رطوبت مطلق وزن بخار آب موجود بر حسب گرم در هر واحد حجمی از هوا (بر حسب متر مکعب یا سانتیمتر مکعب) را نم مطلق می‌گویند و میزان آن از استوا به سمت قطبها و از سواحل به درون خشکیها و از مناطق پست به سمت نواحی مرتفع کاسته می‌شود.
Absolut humidity
رطوبت ویژه نسبت وزن بخار آب به وزن واحد هوایی را که شامل آن است نم مخصوص می‌گویند.
Specific humidity
رطوبت نسبی رطوبت نسبی عبارت است از نسبت میزان رطوبت مطلق موجود در هر حجمی از هوا با دمای معینی ، به حداکثر رطوبت مطلقی که همان حجم از هوا در همان دما می‌تواند داشته باشد. به عبارت دیگر نسبت جرم بخار آب موجود در هر حجمی از هوا به جرم بخار آب موجود در همان حجم هوا را در حالت اشباع «نم نسبی» می‌گویند. مثلاً اگر یک کیلوگرم از هوا در دما و فشار معینی قابلیت جذب حداکثر تا 30 گرم بخار آب را داشته باشد ولی فقط دارای 10گرم رطوبت باشد دمای نم نسبی معادل 50 درصد است.
Relative humidity
فشار بخار آب در هر دمایی بخار آب موجود در هوا دارای فشاری است که به عنوان فشار بخار آب نامیده می‌شود. میزان در ارتباط با عرض و فصل در حدود 0/2 میلی بار از سیبری شمالی در دی ماه تا 30 میلی بار در مناطق حاره در تیر ماه تغییر می‌کند. تراکم: تبدیل بخار آب به حالت جامد یا مایع در هوا را تراکم می‌گویند. شرط اصلی جهت تراکم رسیدن و گذر از نقطه اشباع است از طرف دیگر شرط لازم برای وقوع فرایند تراکم وجود هسته‌های تراکم در هواست این هسته‌ها عموماً باید جاذب رطوبت باشند و مهمترین ذرات جاذب رطوبت در اتمسفر ، نمک دریا ـ ذرات اوگانیک ‌ـ تری اکسید سولفور است.
Vapor pressure
تصعید زمانی که درجه حرارت هوا زیر نقطه انجماد باشد، بخار آب ممکن است مستقیماً به یخ تبدیل گردد، این فرآیند تصعید نامیده می‌شود.
Sublimation
ژالهشرایط ژاله و شبنم عملاً با یک استثناء همسانند. شبنم زمانی که پدیده تراکم در روی اشیاء سرد فوق نقطه انجماد بوجود آید تشکیل می‌شود، در صورتی که ژاله زمانی که تراکم در زیر دماهای نقطه انجماد رخ می‌دهد تشکیل می‌شود. تحت چنان شرایطی ، رطوبت هوا ، مستقیماً از حالت بخار به حالت جامد ، بدون گذشتن ازحالت مایع تغییر شکل می‌دهد. به این ترتیب ژاله پدیده متبلوری است که به شکل فلس - سوزن - و پر مرغ در شبهای سرد ، در روی سطح زمین و اشیاء بوجود می‌آید.
Frost
مه تراکم حاصل از سرد شدن ذرات بخار آب در نزدیکی سطح زمین که به صورت ذرات معلق در فضای سطحی مشاهده می‌گردند مه نامیده می‌‌شود. به عبارت دیگر مکانیزم تشکیل مه شبیه مکانیزم تشکیل ابرها می‌باشد اساساً بیان جدایی مه از ابر نیز مشکل است، زیرا مه‌ها در حقیقت ابرهای استراتوس هستند که در سطح زمین و یا در طبقه‌ایی بسیار نزدیک به زمین تشکیل می‌گردند.
Fog
مه یخ زدهدر برخورد قطرات ریز یک توده هوای مه دار با اشیاء جامدی که دارای دمای زیر نقطه انجمادند، ته نشینی از کریستالهای یخ سفید و زبر تشکیل می‌شود که به آن مه یخ زده می‌گویند.
Rime
img/daneshnameh_up/8/83/rain.gif
باران باران حالتی از بارندگی به صورت مایع است، بارانهایی با شدت خفیف که مرکب از ذرات قطرات بسیار کوچکند به سختی به سطح زمین می‌رسند، بنابراین (باران ریز) (Drizzle) نامیده می‌شوند. در اغلب شرایط قطرات کوچک آب قبل از رسیدن به سطح زمین تماماً تبخیر می‌گردند ا
تعداد بازدید ها: 30760


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..