منو
 کاربر Online
897 کاربر online

واژگان علوم جانوری

چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم جانوریتصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
آسلوماتبه گروهی از جانوران گفته می‌شود که حفره عمومی حقیقی یا کاذب ندارند. اسفنج‌ها ، کیسه تنان و کرم‌های پهن به این گروه از جانوران تعلق دارند.
Acelomata
آمبولاکربه شیارهای شعاعی گفته می‌شود که در زیر بازوهای خارتنان وجود دارند و محل خروج پاهای لوله‌ای وابسته به سیستم گردش آب هستند.
Ambulacra
آمبوسیتسلولهای آمیبیی شکلی که با حرکات سیتوپلاسمی خود ، در مایع خون مانند گروهی از بی‌مهرگان یافت می‌شوند.
Amebocyte
آنالوژیشباهت در وظیفه و نه در ساختار و منشا تکاملی. مانند بال‌های حشرات و پرندگان که ساختار خاستگاه تکاملی متفاوتی دارند و فقط وظایف آنها شبیه بهم است.
Analogy
اسفنگتردریچه‌ای است عضلانی از نوع ماهیچه حلقوی که در مسیر لوله‌های درون بدن قرار می‌گیرد و با انقباض خود آنها را می‌بندد.
Sphincter
اسپیکولاجزای ظریف سیلیسی ، آهکی یا شاخی که در مزوگلای اسفنجها وجود دارند و نقش اسکلت را بازی می‌کنند.
Sphicule
استاسیسستاندام حس تعادلی ، یک بخش سلولی پر از نوعی مایع. در این مایع دانه‌هایی به نام استاتوسیت وجود دارد.
Statocyst
اسکولکسبه سر کرم کدو می‌گویند که دارای بادکش است و در کرم کدوی خوک ، قلاب هم دارد.
Scolex
اسپرمبه گامت نر گفته می‌شود.
Sperm
اوماتیدیبه هر وا حد از واحدهای سازنده چشم مرکب در حشرات و سخت پوستان گفته می‌شود.
Ommatidium
اویدوکتلوله تخم‌بر که گامت‌ها را از تخمدان خارج می‌کند.
Oviduct
اوول(تخمک)گامت ماده یا سلول جنسی ماده
Ovum
آنافازمرحله‌ای از تقسیم میتوز ، که در آن دو نوار سازنده کروموزوم ، از هم جدا می‌شوند.
Anaphase
اسپیراکلبه منافذ تنفسی در تنفس نایی گفته می‌شود. این منافذ روی قطعات بدن حشرات و دیگر بندپایان وجود دارند.
Spiracle
آندودروملایه زاینده درونی در مرحله جنینی که بافت‌هایی نظیر پوشش درون لوله گوارش را می‌سازد.
Endoderm
آنزیمگروهی از پروتئینها به واکنشهای شیمیایی درون بدن موجود زنده سرعت می‌بخشند و بطور اختصاصی و مستقل عمل می‌کنند.
Enzyme
انتخاب طبیعیفرایند ادامه حیات موجودات زنده‌ای که فنوتیپ آنها با محیط ، سازگارتر است و حذف فنو تیپهای ناسازگار. با این نظریه ، تغییر و تحول را در موجودات زنده و در طول حیات آنها توجیه و تفسیر می‌کنیم.
Natural selection
اکتودرملایه سلولی بیرونی که در دوره جنینی بوجود می‌آید و بعد از تغییراتی ، بافت پوششی روی بدن را بوجود می‌آورد.
Ectoderm
اپیدرم (روپوست)لایه سلولی خارجی بدن جانوران که فاقد رگهای خونی است و منشا اکتودرومی دارد.
Epidermis
اکولوژی (بوم شناسی)دانشی که از ارتباط بین جانداران باهم و با محیطشان گفتگو می‌کند.
Ecology
اکوسیستمیک واحد اکولوژیکی ، شامل موجودات زنده و عوامل بی‌جانی که در آن یافت می‌شوند.
Ecosystem
اسکلت داخلیچهارچوب استحکام دهنده بدن که در زیر پوشش خارجی و عضلات قرار دارد. همه طنابداران ، اسکلت داخلی دارند.
Endo skeleton
اسکلت خارجیحالت عکس اسکلت داخلی ، که عضلات حرکتی درون اسکلت قرار می‌گیرند.
Exo skeleton
بیوژنزنظریه‌ای که معتقد است هر موجود زنده از موجودی زنده دیگر حاصل می‌شود.
Biogenesis
بیوسفر(زیست کره)به بخشی از پوسته کره زمین گفته می‌شود که جانداران در آن زندگی می‌کنند.
Biosphere
براشیالمنسوب به برانشی یا آب شش
Brachial
بافتمجموعه‌ای از سلولها که هم شکل‌اند و کار مشابهی انجام می‌دهند.
Tissue
بلاستولامرحله‌ای از مراحل جنینی که سلولها به کنار رانده می‌شوند و جنینی به صورت یک توپ تو خالی است.
Blastula
پروفازاولین مرحله از تقسیم هسته در میتوز
Prophas
بکرزایینوعی تولید مثل که در آن انتها گامت ماده شرکت دارد و با تقسیمات خود فرد جدیدی را پدید می‌آورد.
Parlhenogenesis
بچه‌زاییجنینی در داخل اندامی به نام رحم زندگی می‌کند و با مادر ارتباط خونی دارد؛ مانند پستانداران.
Viviparous
پلانولانوزادان مژک‌دار ، شناگر و آزاد مربوط به کیسه تنان که بدن دو لایه دارند.
Plonula
پولیپمرحله‌ای از زندگی کیسه‌تنان که جانور به جایی در دریا ثابت می‌شود و ساکن باقی می‌ماند.
Polyp
پروگلوتیدبه هر قطعه از بدن کرم پهن ، مانند کرم کدو گفته می‌شود که حاوی اندامهای تناسلی نر و ماده است و پس از لقاح پر از تخم می‌شود.
proglotid
پارازیتیسم (زندگی انگلی)پدیده تغذیه یک موجود زنده ، در سطح دریا یا درون بدن جانور دیگر (میزبان) ، که موجب بیماری میزبان و حتی مرگ میزبان می‌شود.
Parasitism
پلانکتونجانوران یا گیاهان شناور در آب دریاها و آبهای شیرین که غذای دیگر جانوران را تشکیل می‌دهند. اگر متعلق به گروه جانوران باشند زئوپلانکتون و اگر به گروه گیاهان وابسته باشند فیتوپلانکتون نام دارند.
Plankton
پاهای حسیدومین جفت از زواید وابسته به بدن عنکبوتیان که دارای گیرنده‌های حسی است.
Pedipalp
تاکسونومیمطالعه اصول طبقه بندی سیستماتیک و علمی جانداران که به نامگذاری آنها می‌انجامد.
Taxonomy
تاژکاندامکی با ساختار مژکها ، اما به تعداد کمتر و نسبتا بزرگتر که موجب حرکت در بعضی از جانداران تک سلولی می‌شود و در پرسلولی‌هایی نظیر اسفنجها و کیسه‌تنان به جریان آب کمک می‌کند.
Flagellum
تقارن دو طرفیوقتی که دو نیمه بدن نسبت به سطحی فرضی که بدن را در طول نصف می‌کند، قرینه باشند تقارن دو طرفی است. تقارن در بیشتر جانوران از این نوع است.
Bilatera Symetry
تقارن شعاعیوقتی که اجزای بدن نسبت به محوری که از دهان و مخرج می‌گذرد، قرینه باشند، تقارن شعاعی است. در خارپوستان و کیسه‌تنان بالغ دیده می‌شود.
Radial Symetry
دیپلوبلاستیک جانورانی که دو لایه جنینی (اکتودرم و آندودرم) دارند.
Diploblastic
دیواره سلولیپوشش ضخیمی که علاوه بر غشای پلاسمایی ، در سلولهای باکتریها ، قارچها و گیاهان وجود دارد.
Cell Wall
سلولهای ژرمینالسلولهای ژرمینال که در غدد جنسی وجود دارند و با تقیم میوز ، گامتها (سلولهای جنسی) را بوجود می‌آورند.
Germinal Cell
سیلیوممژه یا مژک‌ها که از ضمایم بعضی سلولهای پوششی‌اند. اینها در راندن آب یا ذرات در هوا دخالت دارند و در بعضی آغازیان عامل حرکت‌اند.
Cilium
فیلوژنیعلم مطالعه منشا و تکامل هر نوع موجود زنده ، یا تاریخ تکامل آن جاندار در طول زمان.
Phylogeni


تعداد بازدید ها: 27226


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..