منو
 کاربر Online
1718 کاربر online

واژگان دستگاه ادراری و بیماریها

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > علوم پزشکی (طب) > پزشکی > اورولوژی
(cached)



تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
دستگاه ادراریدستکاه ادراری شامل کلیه‌ها ، حالب ، مثانه و پیشابراه بوده و عمل تولید و دفع ادرار را به عهده دارند.organa urinary
کلیهکلیه‌ها ، یک جفت عضو لوبیایی شکل هستند که در دو طرف ستون مهره‌ای هم سطح با مهره‌های آخر پشتی و مهره‌های اول کمری قرار دارند و عمل آنها پاک کردن مواد زائد از بدن و کنترل حجم و ترکیب مایعات بدن می‌باشد.Nephr= Ren= Kidney
میزنای یا حالبحالب لوله باریکی است که کلیه را به مثانه وصل می‌کند و ادرار را از کلیه‌ها به مثانه انتقال می‌دهد.ureter
مثانهمثانه یک عضو عضلانی توخالی است که از بالا دو تا حالب به آن متصلند و محل تجمع ادرار و عامل تخلیه کننده آن می‌باشد.Bladder
پیشابراه یا مجرای ادراریمجرای ادراری در جنس مذکر لوله طویلی است که از گرن مثانه تا انتهای آزاد آلت کشیده شده است و در جنس مونث بطور قائم پایین و جلو متوجه است.urethra
نفروننفرون واحد عملی کلیه است و هر کلیه در انسان از حدود یک میلیون نفرون تشکیل شده است که هر کدام قادر به تشکیل ادرار است. Nephron
گلومرولهر نفرون دو جزء اصلی دارد که یکی از آنها گلومرول است. یک گلومرول که تورینه‌ای از مویرگ می‌باشد و از طریق آن مقادیر زیاد مایع از خون فیلتره می‌شود. Glomerulus
نارسایی حاد کلیهنارسایی حاد کلیه یعنی کاهش ناگهایی عملکرد کلیه که باعث احتباس اوره ، نیتروژن و کراتینین در خون می‌شود. Acute Renal fwlure
نارسایی مزمن کلیهاختلال عملکرد ترشحی و تنظیمی کلیه که بطور موذیانه و آهسته پیش می‌رود و غیر قابل برگشت بوده و نیازمند دیالیز با پیوند کلیه است. Chronic Renal Failure
گلومرولونفریت حادگلومرولونفریت یک فرآیند التهابی است که عمدتا گلومرولها را درگیر می‌کند و با شروع ناگهانی ادم ادرار پررنگ (خونی) و درجاتی از فشار خونت بالا همراه است. acute Glumerulonephritis
سندروم گودپاسچرسندروم گودپاسچر با خونریزی ریوی (به صورت خلط خونی و...) کم خونی فقر آهن و گلومرولونفریت (التهاب کلیه) مشخص می‌شود. Goodpasture’s Syndrome
بیماری کلیه پلی‌کیستیک (چند کیستی)یک بیماری ارثی است که با درد شکمی یا پهلو همراه با عفونت مکرر دستگاه ادراری و وجود خون در ادرار و در بالغین فشار خون بالا تظاهر می‌کند. (PKD) Polycystic Kindney Disease
عفونت کلیه یا پیلونفریتیک بیماری التهابی عفونی باکتریال است که پارانشیم بافت کلیه و لگنچه را دربرمی‌گیرد و با تب ، درد پهلو ، علایم سوزش ادراری مشخص می‌شود. Phelonephritis
عفونت مثانه یا سیتیتعفونت مثانه با سوزش ادرار و تب و تکرار ادرار و درد زیر شکم مشخص می‌شود. cystitis
عفونت دستگاه ادراریشامل عفونت کلیه ، مثانه ، عفونت پرستات و یا عفونت مجرای ادراری اورتریت می‌باشد. urinary Tract infection
سنگ کلیهسنگ‌های ادراری تجمعات پلی‌کریستال هستند که از مقادیر متغیری کریستالوئید و ماتریکس تشکیل شده‌اند. Nephrdithiasis
سنگ شکنی با امواج ضربه‌ای از خارج بدن یا لیتوتریپسیروشی است که طی آن سنگ‌های مجاری ادراری توسط امواج سونیک از خارج بدن قطعه قطعه می‌شوند. ESWL
تومور ویلمز یا نفروبلاستومتومور بدخیم و شایع‌ترین تومور توپر کلیه در کودکان است و معمولا یک توده بدون علامت است که در معاینه معمولی کشف می‌شود. و یا با درد شکمی و تهوع و فشار خون بالا ، بی‌اشتهایی بروز می‌کند. wilms
هیدرونفروزگشادشدن لگنچه کلیه ، سیستم جمع کننده و به تدریج قسمتهای بالاتر کلیه در اثر انسداد مسیر ادراری و برگشت ادرار به کلیه که در صورت پیشرفت باعث از کار افتادن کلیه و افت عملکرد کلیه می‌شود. hydronephros
آدنوکارسنیوم کلیهتومور بدخیم کلیه است که سن بروز آن دهه 5 و 6 زندگی است و معمولا با تظاهرات و علایم وسیعی همراه است. و سیگار و تماس با آزستوزوژنتیک از عوامل مستعدکننده هستند. R.C.C
سارکوم کلیهتومور بدخیم و نادر کلیه است که با درد پهلو یا شکم و کاهش وزن شایع‌ترین علامت آن است.
آدنوم کلیهشایع‌ترین ضایعه خوش خیم کلیه است و معمولا بدون علامت است و نیاز به اقدامی ندارد. Adenoma
پروستاتیک عضو فیبروزی عضلانی و دارای ساختمان غددی است که بدست در زیر مثانه (در مردان) قرار دارد.
بیضهبیضه دو تا عضو جنسی در زیر آلت تناسلی مردها در داخل کیسه بیضه (اسکروتوم) قرار دارد و تولید سلولهای جنسی (اسپرم) در مردان به عهده آنهاست. orkid
شانکروئیدزخم تناسلی دردناک است که توسط باکتری هموفیلوس دو کره ای ایجاد می‌شود.
هیپوسپادیاسدر هیپوسپادیاس سوراخ خارجی مجرای ادراری به جالی اینکه در نوک آلت باز شود در زیر نوک آلت (پایین‌تر) باز می‌شود.
اپسیپادیاسدر اپسیپادیاس سوراخ خارجی مجرای ادراری در بالای (بخش پشتی) آلت قرار می‌گیرد.
بیضه مخفی یا کرپتورکیدیمدر این بیماری یک یا هر دو بیضه در کیسه قرار ندارند و از دوران جنینی در داخل شکم مانده پایین نیامده اند. که در دوران یک سالگی باید جراحی شوند.
واریکوسلاتساع شبکه وریدی در بالای بیضه را واریکوسل می‌گویند که با ایجاد اختلال در گردش خون بیضه باعث آتروفی بیضه و ناباروری می‌شود.
هیدروسلهیدروسل عبارتست از تجمع مایع در داخل کیسه بیضه.
چرخش یا تورسیون بیضهچرخش بیضه با درد ناگهانی بیضه همراه است که بیشتر در سن بلوغ اتفاق می‌افتد و اگر سریع درمان نشود باعث از بین رفتن بیضه می‌شود.
ناباروریعبارتست از عدم باروری ، پس از یکسال آمیزش جنسی ، بدون آنکه از روش های پیشگیری استفاده شود. که در مردان علل مختلفی از جمله علل هورمونی ، بیضه‌ای ، اختلال مجاری تولید مثلی و یا اختلال اسپرم می‌تواند داشته باشد. infertility
سوزش ادرارسوزش ادرار معمولا از التهاب یا عفونت مثانه ، مجرای ادراری و یا پروستات ناشی می‌شود و موقع ادرار اتفاق می‌افتد. Dysuria
بزرگی خوش خیم پروستات Benign Prostatic Hyperplasia
آزمایش ادراریکی از مهمترین و مفیدترین آزمایش است و ادرار از نظر رنگ و ظاهر ، کدرورت ، وزن مخصوص ، از نظر pH ، وجود پروتئین ، هموگلوبین و گلوکز و باکتری بررسی می‌شود. urinalysis (U/A)
عکس ساده شکماین روش برای ارزیابی شکم یا دستگاه ادراری ساده‌ترین روش است و با آن می‌توان اندازه ، تعداد ، شکل و موقعیت کلیه‌ها را بررسی کرد. (Kidney- Ureter-Bladder) KUB
اوروگرافی یا پیلوگرافی داخل وریدیدر این روش بعد از تهیه یک عکس ساده شکم ، ماده حاجب یددار تزریق می‌شود و پس از آن با فواصل زمانی ، رادیوگرافی شکم انجام می‌گردد.IVP یا IVU
سونوگرافیسونوگرافی روش غیر تهاجمی و نسبتا ارزان خوبی است که برای ارزیابی کلیه ، مثانه ، پروستات بیضه و پنیس استفاده می‌شود. و روش خوبی برای افتراق کیستهای ساده از سایر توده‌ها می‌باشد. Sonography
سیتوگرافیدر سیستوگرافی بعد از وارد کردن مستقیم ماده حاجب به داخل مثانه ، عکس گرفته می‌شود. و در VCUGهنگام ادرار کردن از مثانه و اورترا رادیوگرافی انجام می‌شود.Voiding cystourethrography
سیستوسکوپیروشی است مثل آندوسکوپی که بوسیله دستگاهی داخل مثانه را نگاه کرده و بررسی می‌کنند و بعضی اوقات کاربرد درمانی هم دارد. Cystoscopy


تعداد بازدید ها: 51082


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..