منو
 صفحه های تصادفی
کابرریت
زننده و دریافت کننده سرویس در تنیس
اسب آبی
ماده حیات
هم‌ریختی گروه
چرخ ریسک آبی رنگ
مسؤولیت در زمان غیبت امام زمان
علی علیه السلام در قرآن - حشر : 20
نقش اروپا در پیشرفت ریاضیات
حقیقت رابطه دنیا و آخرت
 کاربر Online
1382 کاربر online

واژگان باکتری شناسی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > میکرو بیولوژی > باکتری شناسی
(cached)تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
img/daneshnameh_up/f/f7/bacterialcell.JPG باکتری جاندار کوچک تک سلولی که هسته مشخصی ندارد و ماده وراثتی آن در سیتوپلاسم پراکنده است.
Bacterium
باکتریهای جوهر سرکه جنسی ار باکتریهای گرم منفی و هوازی که اتانول را به استیک اسید تبدیل می‌کند.
Acetic acid bacteria
تخمیر جوهر سرکه تخمیری که در حضور اکسیژن صورت گرفته و الکل اتیلیک به کمک باکتریهای بخصوصی به جوهر سرکه تبدیل می‌شود.
Acetic fermentation
مخمر سرکه یک باکتری هوازی و میله‌ای شکل که قادر است گلوکز ، الکل اتیلیک و استیک اسید اکسید کند.
Acetobac teraceti
img/daneshnameh_up/6/66/acetomonas.JPG استوموناس جنسی از باکتریهای هوازی سرکه و تاژک‌دار در قطبین در خانواده پسودوموناسه که به صورت صنعتی برای تولید سرکه بکار می‌رود.
Acetomonas
آکروماتیاسه خانواده‌ای از باکتریها با منشا نسبی نامشخص ، سلولها به صورت کروی ، بیضوی یا استوانه‌ای شکل بوده و حرکت آنها آهسته است و فاقد ریز کیسه هستند.
Achromatiaceae
جنسی از باکتریهای متحرک و بی‌حرکت ، گرم منفی و میله‌ای شکل
Achromobacteraceae
جنسی از باکتریهای خانواده Veillonellaceae ، سلولهای اغلب بیضوی یا کلیوی شکل و به صورت جفت هستند و اسیدهای آمینه تنها منبع انرژی آنها می‌توانند باشند.
Acidaminococus
img/daneshnameh_up/8/8e/actinohage.JPG پرتوی باکتری‌خوار باکتریوفاژی که اعضای راسته Actinomycetales را آلوده و مصدوم می‌کند.
Actinophyge
آگروباکتریوم جنسی از باکتریها در خانواده Rhizobiaceae ، یاخته‌ها ازت آزاد را تثبیت نمی‌کنند و سه گونه از چهار گونه آن در گیاهان بیماری ایجاد می‌کنند.
Agrobacterium
باکتریهای بی‌هوازی باکتریهایی که قادر به ادامه حیات در شرایط فقدان جزئی یا کامل هوا هستند. این باکتریها ، بی‌هوازی اختیاری یا اجباری هستند.
Anarobic bacteria
img/daneshnameh_up/2/2e/antibacterialagent.JPG یک ترکیب طبیعی یا مصنوعی که از رشد و تقسیم باکتریها جلوگیری می‌کند.
Antibacterial agent
img/daneshnameh_up/7/7d/azetobacter.JPGباکتریهای ازت جنسی از باکتریهای آزاد هوازی که ازت هوا را تثبیت می‌کند و در خاکهای آهکی و آب دیده می‌شود.
Azotobacter
img/daneshnameh_up/0/07/bacillus.JPG باسیل هر نوع باکتری میله‌ای
Bacillus
img/daneshnameh_up/f/f7/bacterialcell.JPG سلول باکتری
Bacterial cell
img/daneshnameh_up/d/d4/bacterialmetabolism.JPG متابولیزم باکتریایی کل تغییرات شیمیایی توسط باکتریهای زنده
Bacterial nexbolism
جنبندگی باکتریایی نیروی خودرانش در باکتریها از طریق لغزیدن بر روی سطح جامد با حرکت تاژک‌ها
Becterial motility
img/daneshnameh_up/e/e4/bacterialphotosyntesis.JPG فتوسنتز باکتریایی استفاده از انرژی نورانی برای ساختان ترکیبات آلی بوسیله باکتریهای سبز و ارغوانی
Bacterial photosynthesis
img/daneshnameh_up/4/45/bacterialpigmentation.JPG رنگیزه‌دار شدن باکتریایی ترکیبات آلی که از باکتریها تولید شده و به محیط کشت آبی و به کلونی رنگ می‌بخشند.
Bacterial pigmentation
img/daneshnameh_up/7/72/bacterialspot.JPG لکه باکتریایی هر بیماری باکتریایی گیاهان که با ایجاد لکه در محیط‌های آلودگی مشخص می‌شود.
Bacterial spot
سم باکتری سمومی که میکروبها می‌سازند.
Bacterial toxin
تراریختی باکتریایی وارد کردن مواد ژنتیکی به درون یک باکتری
Bacterial transformation
ویروس باکتری ویروسهایی که باکتریها را آلوده می‌کنند.
Bacteral Virus
صافی ضد باکتری فیلتر غیر قابل عبور از برای باکتری
Bacterial proof filter
کلروفیل باکتری رنگیزه‌ای شبیه به کلروفیل a که عمل کربن‌گیری را برای باکتریهای فتوسنتزی امکان‌پذیر می‌سازد.
Bacteriochlorophl
باکتری‌کش ترکیبی که که اثرات کشنده بر روی باکتریها دارد.
Bacteriocidal
باکتری شناختی مربوط به میکروب شناسی وابسته به باکتری شناسی
Bacteriologic
باکتری شناسی بخش از زیست شناسی موجودات ریز ، که باکتریها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
Bacteriology
باکتری کافنده پادتن اختصاصی که پس از بهبودی از یک بیماری میکروبی در خون حیوانات بوجود می‌آید و باعث از بین رفتن همان میکروبها می‌شود.
Bacteriolysin
انهدام باکتری انهدام سلولهای باکتری توسط باکتریولیزین
Bacteriolysis
باکتریها موجودات تک سلولی ذره بینی که جزء پروکاریوتها محسوب می‌شوند.
Bacteriophyta
باکتری‌زدگی حد بیماری باکتریایی گیاهان
Bacteriosis
img/daneshnameh_up/1/1e/bacteriumcoil.JPG باکتری کولی هر یک از باکتریهای میله شکل ، گرم منفی ، متحرک یا غیرمتحرک که تولید هاگ می‌کند.
Bacterium coli
باکتریوتروپین موادی در سرم خون که به باکتریها صدمه می‌زنند.
Bacterriotropin


تعداد بازدید ها: 43681


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..