منو
 صفحه های تصادفی
ستاره دریایی
نقطه کور خود را بیابید
رشته عملیات پتروشیمی
دندان درد
چرا برای ذوب یخ نمک می ریزند؟
اصل موضوع اجتماع
مقیاس زمانی زمین شناسی
آل کرت
شاه بلوط
مسعود بن حجاج و شهادت در کربلا
 کاربر Online
1154 کاربر online

واژگان اختر فیزیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک > اختر فیزیک
(cached)

تصویر

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
آنگسترومواحد طول برابر 8-10 سانتیمتر
(angstrom (A
ابر غولستاره‌ای بسیار بزرگ که اندازه آن را می‌توان با منظومه شمسی مورد مقایسه قرار داد. ابرغولها حدود 100 تا 1000 بار درخشانتر از خورشید بوده و بسیار سریع تکامل یافته‌اند.
super giant
تصویرابر نواخترستاره‌ای پر جرم که ناگهان منفجر می‌شود و نورانیت آن تا میلیونها بار افزایش می‌یابد.
super nove
اختلاف منظرتغییر ظاهری مکان اجرام دور دست که ناشی ازحرکت زمین در مدار خود است. طی یک سال به نظر می‌رسد که اجرام آسمانی دور دست ، جلو و عقب می‌روند.
parallax
ارگواحد انرژی در دستگاه cgs ، معادل کار انجام گرفته در بالا بردن جرمی معادل 1000/1 گرم تا ارتفاع یک سانتیمتر.
erg
انتقال به سرخجابجایی خطوط طیفی به طرف قرمز به ویژه در طیف کهکشانهای دور دست.
redshift
انجمنانبوهی از ستارگان همسن و غالبا جوان که برخلاف خوشه‌های ستاره‌ای پیوند گرانشی سبب گردهمایی آنها نشده است.
association
img/daneshnameh_up/e/e4/bigbang1.gifانفجار بزرگbig bangآغاز انبساط جهان که به صورت انفجاری مهیب در تمام ماده کیهانی فرض می‌شود.
برون مرکزینسبت قطر کوچک به قطر بزرگ در یک بیضی.
eccentricity
پارسکفاصله‌ای که اختلاف منظر جسم آسمانی مانند ستاره ، برابر یک ثانیه قوسی دیده شود. یک پارسک 3.26 سال نوری است.
parsec
پرتوهای ایکستابش الکترومغناطیسی با طول موجهای کوتاهتر از نور مرئی و فرابنفش و بلندتر از پرتوهای گاما.
X - rays
پرتوهای کیهانیذرات پر انرژی که منشأ آنها خورشید ، یا اجرام دیگر در کهکشان هستند. بیشتر این ذرات ، پروتونهایی هستند که سرعت بسیار زیاد دارند.
cosmic rays
img/daneshnameh_up/d/dc/pulsar1.gifپالسار (تپ اختر)ستاره نوترونی که پالسهای نوری و رادیویی پی در پی گسیل می‌کنند.
pulsar
تابش الکترومغناطیسیتابش انرژی در طول موجهایی از پرتوهای گاما تا امواج رادیویی.
electromagnetic radiattion
ثابت هابلثابتی که فاصله کهکشان را به سرعت گریز آن مربوط می‌کند. معادل است با 55 کیلومتر در ثانیه در مگا پارسک.
Hubble constant
جابجایی دوپلریتغییر در طول موج یا بسامد منبعی که نسبت به ناظر حرکت می‌کند.
Doppler shift
جمعیتهای 1 و 2دو بخش ستاره‌ای در کهکشان ، جمعیت 1 از ستارگان ، گاز و غبار تشکیل یافته و در صفحه کهکشانهای مارپیچی یافت می‌شوند و ستارگان آن غالبا جوانند. جمعیت 2 از ستارگاتن پیر و مقادیری گاز و غبار تشکیل یافته و در نواحی مرکزی و هاله کهکشانهای مارپیچی و نیز کهکشانهای بیضوی دیده می‌شود.
Population I & II
خط نشریخط روشن در طول موج مشخصی از طیف ناشی از تابش الکترومغناطیسی اتمها ، یونها و مولکولها طی تغییر از حالت تحریک به حالت انرژی پایین است.
rmission Line
خوشهگروهی از ستارگان یا کهکشانها که در نتیجه نیروی گرانش به صورت انبوهه‌ای در کنار جمع شده‌اند.
cluster
خوشه بازخوشه ستاره‌ای کم عضو که در صفحه کهکشان ما و یا دیگر کهشکانها یافت می‌شود. تعداد ستاره‌های این خوشه‌ها بین 100 تا 1000 است.
open cluster
خوشه کرویانبوهه‌ای بزرگ و فشرده از ستارگان که حدود یک میلیون ستاره را در برمی‌گیرد. این ستارگان غالبا پیرند.
globular cluster
درخشندگی مطلقاندازه روشنایی حقیقی جسم آسمانی ؛ مقدار انرژیی که در واحد زمان از جسم آسمانی مانند ستاره ، کهکشان و ... گسیل می‌شود.
absolute luminosity
رابطه درخشندگی - دوره تناوبرابطه بین دوره تغییرات نور و درخشندگی مطلق یک ستاره متغیر.
period - luminosity relation
راه شیرینوار نورانی از ستارگان صفحه کهکشان ما که در آسمان شب دیده می‌شود. غالبا به خود کهکشان ما نیز گفته می‌شود.Milky Way
رده درخشندگیرده ‌بندی نورانیت واقعی بر مبنای طیف آن.
luminosity class
سال نوریفاصله‌ای که نور در یک سال می‌پیماید و حدود 1013 کیلومتر است.
light year
ستاره غولستارگانی با اندازه بزرگ و درخشندگی زیاد که بیشتر هیدروژن هسته مرکزی آن سوخته است.
giant star
ستاره نوترونیستاره نوترونی فرو ریخته که چگالی بسیار زیاد دارد و ماده آن عمدتا از نوترون تشکیل یافته است.
neutron star
سحابیابرهای بین ستاره‌ای متشکل از گاز و غبار.
nebula
سحابی تاریکابر غباری بین ستارگانی که نور ستارگان ورای خود را جذب می‌کند.
dark nebula
سحابی سیاره‌ایسحابی دایروی یا بیضی شکل از حلقه‌های گازی هم مرکز. در مرکز این گازهای در حال انبساط ستاره‌ای داغ وجود دارد.
Planetary nebula
سحابی گستردهابری از گاز یا غبار که در اثر نور ستارگان نزدیک به آن می‌درخشد.
diffuse nebula
سحابی نشریابرهای گازی بزرگی که در طیف آنها خطوط نشری دیده می‌شود. این خطوط ناشی از جذب نور ستارگان نزدیک به توسط ابر و بازتابش آن است.
emission nebula
سرعت خاصسرعت یک ستاره نسبت به سرعت ستاره متوسط اجسام مجاور آن.
peculiar velocity
سرعت شعاعیمولفه‌ای از سرعت که در راستای یک جسم در راستای دید ناظر قرار دارد.
radial velocity
سیاهچالهجسم فرو ریخته که چگالی بسیار زیاد دارد. بطوری که هیچ نوع تابش نمی‌تواند از آن بگریزد.
‌black hole
شاخص رنگقدر یک جسم آسمانی که به صورت اختلاف بین قدرهای اندازه ‌گیری شده در طول موجهای مختلف تعریف می‌شود.
color index
شرارهپدیده انفجاری کم عمر در سطح خورشید.
flare
صورت فلکیآرایشی از ستارگان که نام اشیاء ، حیوانات و یا شخصیتهای اساطیری دارند.
costellation
ضد مادهماده‌ای که ذرات سازنده آن خواص متضادی با ذرات ماده معمولی دارد، یعنی از ضد پروتون ، ضد نوترون و پوزیترون تشکیل یافته است.
antimatter
طیف پیوستهطیف شامل طول موجهای گسیل شده از یک جسم ، طیف پیوسته فاقد خطوط تاریک است.
continuous spectrum
طیف جذبیطیف یک جسم درخشان هنگامی که در مقابل آن گازی سرد می‌باشد و سبب تولید خطوط تاریک در طیف پیوسته جسم شود.
absorption spectrum
غول سرخستاره‌ای بزرگ با دمای پایین و درخشندگی زیاد ، به رنگ قرمز یا نارنجی.
red giant
فهرست عمومی جدیدفهرستی از 7000 خوشه ستاره‌ای ، سحابی و کهکشان.
(New General Catalog (NGC
img/daneshnameh_up/3/3c/catalogo_messier_peq.jpgفهرست مسیهفهرستی از 109 سحابی و خوشه ستاره‌ای که در قرن هجدهم توسط شارل مسیه اختر شناس فرانسوی ارائه شد.
Messier catalog
قانون هابلقانونی است که تناسب بین فاصله کهکشانها و سرعت گریز آنها را بین می‌کند.
Hubble law
قدراندازه نورانیت جسم آسمانی که بر حسب یک مقیاس لگاریتمی سنجیده می‌شود. ستاره‌ای با قدر ظاهری یک ، 2.5 بار نورانیتر از ستاره قدر 2 است.
magnitude
قدر تابش سنجیقدر جسم آسمانی هنگامی که روشنایی آن در تمام طوال موجها در نظر گرفته شود.
bolometric magnitude
قدر ظاهریروشنایی ستاره یا جرم آسمانی دیگر از زمین رؤیت می‌شود.
apparent magnitude
قدر مطلقروشنایی واقعی ستاره ، قدر ظاهری ستاره هنگامی که ستاره در فاصله 10 پارسک (22.6 سال نوری) باشد.
abbsolute magnitude
تصویرقوانین کپلرسه قانون در مورد حرکت سیارات که توسط کپلر کشف شد. این سه عبارتند از:

#مدار سیارات به شکل بیضی است و خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد.
#با گردش سیاره ، خطی که آن را به خورشید وصل می‌کند مساحتهای مساوی را در مدت زمانهای مساوی جاروب می‌کند.
#ربع زمان گردش سیارات متناسب با مکعب فاصله متوسط آنها از خورشید است.
Kepler΄s laws
کوازاراز اجرام بی‌اندازه درخشان برون کهکشانی که تابشهای قدرتمندی در طول موجهای رادیویی و نور مرئی گسیل می‌کنند و انتقال به طرف قرمز بیشتری دارند.
quasar
کوتوله سفیدستاره‌ای که سوخت هسته‌ای خود را به پایان رسانده و بسیار منقبض شده است. چگالی کوتوله‌های سفید بسیار زیاد است.
white dwarf
img/daneshnameh_up/9/9e/hubble-sobbrer.jpgکهکشانانبوه بسیار بزرگی از ستارگان ، که در اثر گرانش متقابل گرد هم آمده و مجموعه واحدی تشکیل داده‌اند.
galaxy
کهکشان بیضویگونه‌ای از کهکشانها که نمای خارجی آنها به شکل بیضی است. تعداد آنها نسبت به دیگر کهکشانها بیشتر است.
elliptical galaxy
کهکشان ماکهکشانهای که در آن زندگی می‌کنیم، راه شیری.
Galaxy
کهکشان مارپیچی میله‌ایکهکشانی که ساختار هسته آن به شکل میله‌ است و بازوها از آن سر بر آورده‌اند.
barred spiral galaxy
کیلو پارسکواحد فاصله برابر 1000 پارسک ، علامت اختصاری آن kpc است.
kilo parsec
کیهانزاییعلم مطالعه منشأ منظومه شمسی و جهان.
cosmogony
گرانشنیرویی که سبب کشش متقابل اجرام می‌شود.
gravitation
گروه محلیخانواده‌ای از حدود بیست و پنج کهکشان نزدیک که راه شیری نیز جزو آنهاست.
local group
متغیر دراز دورهستارگان غول سرخ که تغییرات نورانیت آنها در دوره‌ای طولانی (بیش از 75 روز) رخ می‌دهد.
long period variable
متغیر RR شلیاقیستاره تپنده با تناوب کوتاه (کمتر از یک روز) از جمعیت 2.
RR Lyrae variable
متغیر قیفاووسیستاره تپنده‌ای که دوره تناوب تغییرات نورانیت آن بین 1 تا 100 روز است.
Cephied variable
محور بزرگقطری از بیضی که بیشترین طول را دارد.
major axis
محور کوچکقطری از بیضی که کوچکترین طول را دارد.
minor axis
محیط بین ستاره‌ایگاز و غبار بین ستاره‌ای
interstellar medium
مگا پارسکواحد فاصله برابر یک میلیون پارسک ، علامت اختصاری آن Mpc است.
megaparsec
منحنی نورنموداری که تغییر نورانیت ستاره یا جسم آسمانی دیگر را در طول زمان نشان می‌دهد.
light curve
نظریه موج چگالینظریه‌ای است در تبیین منشأ بازوهای مارپیچی در کهکشانها.
density wave theory
نواحی HI و HIIابرهای بین ستاره‌ای متشکل از گاز ئیدروژن خنثی را نواحی HI و ابرهای متشکل از گاز ئیدروژن یونیده را نواحی HII می‌نامند.
img/daneshnameh_up/8/82/NOVAE.jpgنواخترستاره‌ای که ناگهان چندین قدر نورانی می‌شود و سپس به آرامی نخست بر می‌گردد.
nova
واحد نجومیفاصله میانگین زمین و خورشید که به عنوان واحدی در منظومه شمسی بکار می‌رود و معادل 1.495.985 × 108 کیلومتر است.
astronomical
هالهدر کهکشان ما یا کهکشانهای دیگر به مؤلفه کروی بیرونی‌تر که عمدتا از ستارگان پیر تشکیل یافته است، گفته می‌شود.
haloتعداد بازدید ها: 18495


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..