منو
 کاربر Online
1519 کاربر online

نوآوری

تازه کردن چاپ
فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > کلیات > شخصیت ها
(cached)

البته نوآوری همیشه موفق نیست معمولاً یکی ازسه ایده جدید به موفقیت می رسد اماکارائی مدیریت رامیتوان دررابطه با راهبردهای تجارت آن درنظر گرفت .

آیا آنچه راهبرد انتظارداشت عملی شد؟

آیا اهداف منظورشده درتجارت وبازار اهداف صحیحی بودند ؟آیامدیریت به آنهارسیده است ؟

برای قضاوت راهبردها درمقابل کارائی باید انتظار تعریف و نهادینه شوند وتعریفهای منظم ازاتفافات داده شوند. مدیریتهای موفق چه کارائی راخوب انجام می دهد ودرکجا ودرچه زمینه هائی باید رشد کنند :
دردوران آشفته هیچ چیز مهم تر از تغییری که درجمعیت دنیا اتفاق می افتد نیست اما کم هستند تجارتهائی که طبیعت این تغییرات رادرنظربگیرند . برای مثال مهمترین تغییر انفجارجمعیت درکشورهای درحال پیشرفت نیست اگرچه سرعت دررشد جمعیت خیلی زیاد است بلکه مهمترین تغییردراندازه ، ساختارسنی ساختمان آموزشی ، تحصیلات وترکیب نیروی کارآن است .
نگاه کردن به این تغییرات حیاتی است زیراآنهاموقعیتهای جدید برای بازارخلق می کنند .
دادوستدکالاهای کامل شده ممکن است جای خودرابه شبکه های تولید بدهند امکان دارد ماببینیم سازمان چند ملیتی به نوعی کنفدراسیون چند ملیتی تبدیل میشوند کمبود یاازدیاید نیروی کارگرهمزمان وجود خواهند داشت واین راه تجارت مارا دچارمشگل خواهد کرد .
ما براین باوریم که واگذارکردن مراحل دشوار ازنظر نیروی کارگر درکشورهای درحال پیشرفت همچنین باعث وابستگی ما به آنها می شود وابستگی به یک دیگر یک خیابان دوطرفه است .شرکت چند ملیتی فردا همچنین یک شرکت مدیریتی خواهند بود که با فن آوری وطراحی.کنترل مدیریتی خواهند داشت . این شرکت خیلی احتمال دارد که یک شرکت متوسط یاخیلی کوچک باشد ونه یک شرکت بزرگ درگذشته مدیریت ارشد حتی درمعتبرترین شرکتها ی بین المللی فقط درکشوراصلی خود کارمی کردند وحداکثرگاهگاهی به اتفاقات خارج توجه می کردند وهنوز هم داریم که شرکت دائم تمام وقت وشرکت بین المللی نیمه وقت رامدیریت می کنند . این شرکتها از منفعت بسط اقتصاد دنیابرخوردارنمی شوند . جنرال موتورمثال خوبی بود . درسالهای 1970GM درمورد بازارهای مدیریتی تاازآن لبه به پایین افتاد چون مدیریت در دیترویت خودرافقط مدیرGM درآمریکا دید هیچکس در دیترویت علاقه به بازار اتومبیل دنیا نداشت . مدیران قابل GM ازگرفتن هرکارخارجی امتناع می کردند چون موفقیت درخارج نتیجه زیادی درخانه برنمی گرداند از طرف دیگر فورد درسال 1970 از GMجلو افتاد چون برای بازار بین المللی برنامه ریزی کرده بود قسمت آمریکای شمالی فقط یکی از بخشهایش دردنیا بود وهرکدام ازآنهامدیریت مستقل خود راداشتند .


تعداد بازدید ها: 12920


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..