منو
 صفحه های تصادفی
هیبریداسیون
کریل
نقش روی در بدن
سلیمان شاه بن محمد سلجوقی
تیره سینوموریاسه
حکم امام علی درباره ادای امانت
داده‌ها
ایمنی سطحی
کتابهای اختر فیزیک
انحراف چشم یا استرابیسم
 کاربر Online
418 کاربر online

مکانیک کوانتومی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک نوین > مکانیک کوانتومی
علوم طبیعت > شیمی > شیمی فیزیک > شیمی کوانتوم
(cached)مکانیک کوانتومی (Quantum mechanics)
فهرست مقالات کوانتوم مکانیک

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
مکانیک کوانتومی میکروسکوپ هایزنبرگ
تابش جسم سیاه کاواک جسم سیاه
پلانک میکروسکوپ الکترونی
اصول مکانیک کوانتومی فشار کوانتومی
پلانک و مکانیک کوانتومی خواص ذره‌های موج
کوانتوم انرژی نظریه پلانک
اصل همپاری انرژی تابش رونتگن
فیزیک نوین نظریه فرمی
مکانیک آماری جذب فوتون
معادله بولتزمن اشعه ایکس
فوتون خواص موجی ذره
تابش کیهانی زمینه نظریه دوبروی
انفجار بزرگ قانون براگ
انبساط جهان پراش اشعه ایکس
اثر فوتو الکتریک آزمایش داویسون-جرمر
اصل مکملی پراش دو شکاف نوترونی
اثر کامپتون ذره در جعبه یک بعدی
پراش الکترون آزمایش اشترن گرلاخ
تابع چگالی انرژی نتایج آزمایش اشترن گرلاخ
خواص موجی ذرات موج دوبروی
اصل فرما پراش دو شکاف الکترونی
پاشیدگی بسته موج پلانک
ثابت پلانک تداخل سنج کوانتومی
اسپین الکترون آشکارساز کوانتومی
احتمال وجود ذره آزمایش فرانک-هرتز
قانون بقای پاریته جریان فوتو الکتریک
اصل موضوع بور سلول فوتو الکتریک
تابع هرمیت پدیده تولید زوج
تابع کار پدیده نابودی زوج
عدم قطیت تکانه و مکان تفاوت موج نوری و ذره‌ای
تابع موج ذره عملگر
عدم قطیت انرژی و زمان عملگر هرمیتی
اصل همخوانی e در میدان الکترومغناطیسی
قیاس کوانتوم با کلاسیک عملگر خطی
تبدیلات گیج دلتای کرونیکر
بسته موج تونل زنی آلفا
انتشار بسته موج مزدوج هرمیتی
معادله شرودینگر شار شعاعی
شرودینگر آنالیز مواد
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ارتفاع سنج کوانتومی
تعبیر احتمالاتی کوانتوم ماتریسهای پاولی
چگالی احتمال کوانتومی ساختار فضایی مولکول
جریان احتمال کوانتومی تصویر برداری مغناطیسی
کمیات کوانتومی ویژه توابع اسپین
مقدار چشمداشتی طول موج اتم هیدروژن
تابع موج وابسته عمل پرده سازی
ویژه توابع و ویژه مقادیر خود یونیزاسیون
تبهگنی تولید میدان مغناطیسی
پاریته فاکتور g
چاه پتانسیل عکسبرداری M.R.I
پله پتانسیل تشدید مغناطیسی الکترون
سد پتانسیل ممان ذاتی الکترون
تقریب W.K.B ضریب ژیرومغناطیسی
پدیده تونل زنی کوانتومی اندازه گیری g
اصل طرد پاولی حالت پایه
تراز انرژی حالت تحریک
انرژی فرمی دستگاههای کوانتومی
اشکالات فیزیک کلاسیک تونل زنی در اتصال دو فلز
ویژه توابع و طیف ذره آزاد تونل زنی در ابرساناها
ذره در جعبه مکعبی تونل زنی در فیزیک هسته ای
جواب معادله شرودینگر مدل کرونیک و پنی
تصویر کوانتومی دیراک نوسانگر هماهنگ کوانتومی
دیراگ طیف انرژی نوسانگر
عملگر تحول زمانی اتم هیدروژن
مفاهیم بنیادی کوانتوم اثر بهنجار زیمن
دینامیک کوانتومی ترازهای لاندو
انتشارگر کوانتومی اثر اهارانوف -بوهم
تصویر کوانتومی فاینمن تشدیدپارامغناطیسی
انتگرال مسیر فاینمن پتانسیل یوکاوا
مدل نوسانگر شوینگر تقریب دو قطبی الکتریکی
همبستگی اسپین حرکت تقدیمی اسپین
نامساوی بل موج گوسی
قضییه ویگنر سیتم دو الکترونی
قضییه تصویر قضیه ارنفست
تقارن در مکانیک کوانتومی چاه دوگانه متقارن
قوانین پایستگی کوانتومی فرمول طلایی فرمی
تقارن گسسته اصل موضوع متقارنسازی
وارونی فضا اجرای کوانتومی
تقارن گسسته جابجایی کانونیک
تقارن برگشت زمان تداخل کوانتومی
تصویر برهمکنش تقارن و تبهگنی
تصویر شرودینگر چاه پتانسیل بینهایت
تصویر هایزنبرگ چاه پتانسیل مربعی
فضای هیلبرت

ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..