منو
 کاربر Online
1258 کاربر online

قرضه

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد > اقتصاد خرد
(cached)
شرکت ممکن است برای توسعه امور تجاری به دو طریق استقراض نماید: یکی به نحو عادی ، مثلاً از اشخاص یا بانک ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است از اموال خود را وثیقه هم بگذارد.

همچنان که شرکت می تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکت ها و کلیه اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تأدیه ، طلبکار می تواند به محاکم یا مراجع دیگر رجوع نموده ، طلب خود را مطالبه نماید و اجرائیه صادر کند. البته وصول آن فقط از طریق توقیف اموال و وجوه شرکت به عمل خواهد آمد. زیرا معلوم است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نمی توان آن را زندانی و به این طریق اجبار به تأدیه بدهی خود نمود.

دیگر این که این شرکت ها می توانند به انتشار اوراق و سهام قرضه مبادرت نمایند .

اوراق قرضه


مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق قرضه را فقط برای شرکت های سهامی عام تجویز نموده و در ماده 51 مقرر داشته شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در قانون ، اوراق قرضه منتشر کند.

در قانون مزبور اوراق قرضه به این طریق تعریف شده است ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد . برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود .

اجازه انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد و الا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد .

تمام شرایط قراردادهای مربوط به اوراق قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای بازپرداخت اوراق قرضه تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد.

اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال متجاوز نخواهد بود.

در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه ( در صورت تجزیه ) باید متساوی باشد.

اوراق قرضه دو قسم است:

 1. اوراق قرضه عادی
 2. اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

اوراق قرضه عادی


اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و متساوی و مدت آن هم معلوم و بهره متعلقه هم تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در وقع معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می دارند. ممکن است بهره آن مثلاً هر شش ماه یک بار به موجب کوپن وصل به اوراق قرضه قابل پرداخت باشد.

ممکن است برای اوراق قرضه تضمیناتی هم تعیین گردد . مانند این که بانک و یا شرکت دیگری ضمانت پرداخت آن را بنماید، یا کارخانه در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار گیرد . ولی در هر حال رعایت دو امر لازم است:

 1. دارندگان اوراق قرضه در امور شرکت هیچ گونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند
 2. پذیره نویسی در خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی باشد.

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم


اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم اوراقی است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سهم می باشد. به این طریق که دارندگان اوراق قرضه میتوانند به شرکت مراجعه نموده و سهام با نام دریافت نمایند.

در چنین موردی باید همزمان با انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق قرضه ، شرکت سرمایه خود را افزایش دهد که دارندگان اوراق قرضه بتوانند سهم خریداری نمایند . پس از فروش سهم در ظرف یک ماه هیئت مدیره باید افزایش سرمایه را که به این طریق به دست می آید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید.

طریقه انتشار اوراق قرضه


انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد:

 1. کلیه قیمت سهام پرداخت شده باشد.
 2. دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
 3. دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

تصمیم انتشار اوراق قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهمه شرکت که برای خریداران اوراق قرضه اطلاع آن لازم است ، قید می شود. مانند نام ، سرمایه ، میزان سود آن ، تصمیماتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده ، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره .

این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار درج می شود.

اوراق قرضه نیز باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد:

 1. نام شرکت
 2. شماره و تاریخ ثبت
 3. مرکز اصلی شرکت
 4. مبلغ سرمایه پرداخت شده
 5. مدت شرکت
 6. مبلغ اسمی و شماره ترتیب
 7. تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و شرایط بازخرید آن
 8. تضمینی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده
 9. در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام ، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود.

شورای پول و اعتبار ، شرایط بانک ها و مؤسست مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

هرگاه شرکت ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم منتشر کند ، تا رسیدن موعدی که برای تبدیل در نظر گرفته شده شرکت حق ندارد سرمایه خود را مستهلک کند ، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند ، یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد ، یا هر نوع وجهی تحت عنوان پاداش به صاحبان سهام بدهد. خلاصه هر اقدامی که موجب زیان احتمالی دارندگان اوراق قرضه شود ، بنماید، مگر این که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام تعویض می کنند حفظ شود.


تعداد بازدید ها: 53666


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..