منو
 کاربر Online
1287 کاربر online

فتوپریودیسم

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی
(cached)

واکنش گیاه نسبت به مدت زمان تابش متوالی نور را فتوپریودیسم گویند. اصولاً گیاهان مختلف برای گلدهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند، و از این جنبه به سه گروه زیر تقسیم شده اند.
الف : گیاهان روز کوتاه :(Short day plants -SDP) گیاهان روز کوتاه برای گلدهی به روز کوتاه، و در واقع به شب بلند نیاز دارند. بنابراین می توان آنها را شب بلند نامید. چنین گیاهانی اگر طول شب از حد معینی کوتاه تر باشد گل نخواهند داد (مانند داودی). طول مدت تاریکی ممکن است بر حسب انواع مختلف از 13 تا 16 ساعت متغیر باشد.
ب : گیاهان روز بلند : (Long day plants-LDP) گیاهان روز بلند برای گلدهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج دارند. بنابراین آنها را می توان شب کوتاه نامید. طول شب برای آنها نباید از حد معینی بلند تر باشد (مانند کاهو و سیب زمینی).
پ : گیاهان بی تفاوت : (Day neutral plants-DNP)اینگونه گیاهان به طول روز یا شب حساس نبوده و در هر طول روزی قرار گیرند گل می دهند (مثل گوجه فرنگی).
غیر از این سه گروه که شامل تعداد بسیار زیادی از گیاهان روی زمین است گروه های کوچک تری نیز وجود دارد که برای گلدهی به شرایط نوری خاص احتیاج دارند، به شرح زیر :
ت : گیاهان روز بلند غیر الزامی : (Non-obligat-LDP)اینگونه گیاهان نیز در هر شرایط نوری گل می دهند ولی در صورتی که در شرایط روز بلند قرار گیرند بهتر گل می دهند ( مانند اطلسی).
ث : گیاهان روز کوتاه غیر الزامی : (Non-obligat-SDP)اینگونه گیاهان در هر شرایط نوری گل می دهند ولی وقتی طول روز کوتاه باشد بهتر و بیشتر گل می دهند (مثل بعضی از انواع داودی).
غیر از اینها دو دسته دیگر نیز وجود دارند که یکی را گیاهان روز کوتاه – روز بلند و دسته دیگر را گیاهان روز بلند – روز کوتاه می نامند. دسته اول برای گلدهی ابتدا به چند چرخه شبانه روزی نیاز دارند که در آن طول روز کوتاه باشد سپس به چند چرخه روز بلند نیازمندند(Scabiosa مثل گیاه گوشتی اسکابیوزا). دسته دوم، بر عکس ، ابتدا به چند چرخه روز بلند و پس از آن به چند مرتبه روز کوتاه احتیاج دارند تا به گل بنشینند ( Bryophllum مثل گیاه گوشتی برگیا). وقتی طول شب و روز برای گلدهی مناسب باشد چنین دوره ای را چرخه گل انگیز(Inductive cycle) می نامند و بر عکس اگر طول شب و روز برای گل دادن مناسب نباشد چنین دوره ای را چرخه ناگل انگیز(Non- Inductive cycle) نامند.


تعداد بازدید ها: 60339


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..