منو
 صفحه های تصادفی
برداشت
فرهنگسرای بهمن
واکسن آنفلوانزا و سرماخوردگی
اوفیولیت های ایران
چشمک زن
میمون بن احمد هاشم
خداوند علی را امیرالمؤمنین نامیده است
حیة الماء «صورت فلکی»
علی علیه السلام برتر از همه امامان
میکروسکوپ نوری
 کاربر Online
1002 کاربر online

سیستم اداری و حکومتی در عهد فتحعلیشاه

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > تاریخ > تاریخ ایران
(cached)1- جامعه ایران در دوره قاجار یک جامعه تقریبا قرون وسطایی بود .
2- تعصبات ملی ومذهبی شدید بر روح و فکر افراد جامعه حکمفرما بود .
3- افراد این جامعه سخت پایبند آداب و رسوم سنتی و ملی بودند .
4- اما ارتباط ایران با اروپا و تبادلات مختلف اجتماعی – فرهنگی سبب تحول جدید در زدگی مردم شد .
5- از دوره فتحعلیشاه نظامات اداری – فرهنگی ، اجتماعی – سیاسی با تبادل ارتباط با غرب شروع به تحول و تغییر کرد ( این گونه تحولات از دوره فتحعلیشاه آغاز شد و در دوره ناصرالدین شاه به اوج رسید.)
6- در این دوره دو طبقه دولت و روحانیون عمده ترین طبقه جامعه بودند.
7- شاهان قاجار اساسا به مذهب نیروهای مذهبی اهمیت می دادند .
8- توده مردم که شغلشان کشاورزی و زراعت بود جایگاهی در جامعه نداشتند و فقط مامور پرداخت مالیات و تامین مهم و قابل توجه بودند.
9- به دلیل جنگهای طولانی ایران با دول خارجی پرداختن به امور نظامی و سپاهیگری از نکات مهم و قابل توجه بود .
10- در این دوره عباس میرزا با کمک دولتهای اروپائی تحولی د رامور نظامی ایجاد کرد این تحول در عهد امیر کبیر شکل نهایی به خود گرفت .

ساختار حکومت قاجاریه در دوره فتحعلیشاه
1- رژیم حکومت قاجاریه دنباله سلطنت استبدادی دوهزار و پانصد ساله ایران بود .
2- شاه یگانه مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه مسائل و امور کشوری و لشکری بود .
3- همه افراد مات ملزم به اطاعت امراء و سلطنت او بودند و کلیه افراد مردم حتی صدراعظم و وزیران و ماموران عالیمرتبه دولت نوکران شاه محسوب می شدند.
4- اما در رژیم سلطنت مطلقه قاجار دوران استبداد کوتاه بود واین نیز به دلیل وجود افراد لایق کاروان د رامور دولتی و اصلاحات و تحولاتی که آنان د رامر حکومت به وجود آوردند گر چه این تحولات در عهد ناصرالدین شاه آغاز شد اما زمینه های آن از دوره فتحعلیشاه شکل گرفته بود.
5- پادشاهان قاجار برای خود دربار داشتند و درباریان از صدراعظم گرفته تا آبدارباشی ملزم به اطاعت ا زشاه بودند .منبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
تشکیلات دولتی درعهد فتحعلیشاه
1- د ر زمان سلطنت فتحعلیشاه به سال (1239 ه.ق ) ابتدا وزارت دول خارجه تاسیس گردید
2- پس از چندی وزارتخانه داخله مالیه و فواید عامه به وجود آمد البته این سه وزارتخانه درعهد ناصرالدین شاه شکل واقعی به خود گرفت.
3- اولین هیات دولت با چهار وزیر و یک صدراعظم در دوره قاجاریه در عهد فتحعلیشاه شکل گرفت.
4- نخستین وزیر خارجه ایران میرزا عبد الوهاب نشاط معتمد الدوله اصفهانی بود پس ا ز وی فتحعلیشاه میرزا ابوالحسن خان شیرازی اولین سفیر ایران در اروپا را به امور خارجه منصوب کرد .
5- وظیفه وزارت مالیات تنظیم دخل و خرج کشور و جمع آوری مالیات بود چون ایران زمان فتحعلیشاه همیشه سرگرم جنگ و نبرد بود صول مالیات ا ز ایالات ها جمع پرداخت هزینه سپاه از مهمترین موارد بود
6- وزارت داخله همان وزیر بزرگ یا صدر اعظم شاه بود .
7- غیر از حاج ابراهیم کلانتر اعتماد الدوله که به دستور شاه کشته شد در دوره سلطنت فتحعلیشاه چهار وزیر دیگر وجود داشت و آنان میرزا شفیع مازندارانی ، حاج محمد حسین خان اصفهانی و عبدالله خان امین الدوله و الهیار خان آصف الدوره .
8- در دوره قاجار شاهزادگان حکومت ایالات و ولایات را عهده دار میشوند نفوذ و قدرت آنان تابع نفوذ و قدرت شاه بود و طبعا در راه تحکیم اساس سلطنت می کوشیدند.
9- هر یک از شاهزادگان حاکم ایالات به تفاوت مقام و درجه دستگاهی مرکب از وزیر مستوفیان و نوکران در خدمت داشتند چنانچه در دستگاه عباس میرزا ، محمد خان زنگنه امیر نظام و میرزا تقی خان فراهانی منشی نظام را بر عهده داشتند.
10- پادشاهان قاجار همانند ایلخانان ، صفویان , ... رسم تیول بخشی را پیش گرفتند و برابر تامین خرج شاهزادگان به آنها املاک و مزارع خاصه دولتی می بخشیدند.


o حاجی ابراهیم کلانتر ( اعتماد الدوله ) را بشناسیم :
? ابتدا کلانتر شیراز بود ( در عهد لطفعلی خان زند)
? سپس بر اثر خیانتی که به خان زند کرد و
? پس از مرگ وی از اردوی خان قاجار بسرعت خارج شد و خود را به طهران رساند
? تلاش و کفایت زیادی در به تخت رساندن فتحعلیشاه کرد .
? فتحعلیشاه نیز وی را به منصب صدارت گماشت .
? سرانجام بر اثر بدگمانی فتحعلیشاه نسبت به وی او را به قتل رسانید .

o دلایل قتل حاج ابراهیم خان کلانتر( اعتماد الدوله) توسط فتحعلیشاه :
? فتحعلیشاه که به قدرت 18 ساله اعتماد الدوله د ر دستگاههای لطفعلی خان _ آقا محمد خان و فتحعلی شاه آگاه بود چون اعتمادالدوله د راین مدت تمام برادران و بستگان متعدد خود را د ر حکومت و ولایت امور گماشته بود فتحعلیشاه نسبت به اقدامات او بدگمان شده
? با تحریک جمعی از نزدیکان شاه که وی را از نفوذ اعتمادالدوله ترساندند اقدام به کشتن وی کرد .


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 16294


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..