منو
 صفحه های تصادفی
ویژگی های خوارج
روشن کردن شمع با آب
ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص
پاسخگویی امام صادق علیه السلام به سئوالات جنیان
تنش های اصلی و مشخصات آنها
نحوه نگهداری مواد شیمیایی
اختلالات روانی
تقارن محوری
دریبل «فوتبال»
کنیه و القاب امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
203 کاربر online

رشته دانشگاهی ریاضی

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی
(cached)img/daneshnameh_up/7/7d/mriaziio.jpg

مقدمه

img/daneshnameh_up/4/41/riyazioik.gif


ریاضیات یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم است هدف از ایجاد این رشته که منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است:

1) افرادی که می خواهند در آینده ریاضیدان بشوند.
2) افرادی که قرار است به عنوان دانش آموخته ریاضی، نیاز صنایع و موسسات گوناگون به ریاضیات کاربردی را رفع کنند.
3) افرادی که قرار است تعلیمات عمومی در ریاضیات ببینند و به خدمت فرهنگی و تدریس در مدارس اشتغال ورزند. ریاضیات در چند قرن اخیر پیشرفت بسیار زیادی کرده است و هر روز شاخه های جدیدی بدان اضافه می شود که آن را گسترده تر می کند بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر کافی در دروس ریاضیات دبیرستان کسب کنند و در محدوده آن دروس مسائل زیادی حل کرده باشند.سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- استهبان *
2 آزاد- بناب *
3 آزاد- بیرجند *
4 آزاد- تبریز *
5 آزاد- تهران *
6 آزاد- رشت *
7 آزاد- سراب *
8 آزاد- شبستر *
9 آزاد- گرگان *
10 آزاد- لاهیجان *
11 آزاد- مبارکه *
12 آزاد- مسجد سلیمان *
13 آزاد- نور *
14 آزاد- نوشهر و چالوس *
15 آزاد- ورامین پیشوا *
16 آزاد- کرج *
17 آزاد- کرمان *
18 آزاد-خوراسگان *
19 آزاد-زاهدان *
20 آزاد-همدان *
21 اراک *
22 ارومیه *
23 الزهرا تهران *
24 امام حسین تهران *
25 امام خمینی قزوین *
26 بابلسر *
27 بندرعباس *
28 بیرحند *
29 تبریز *
30 تربیت معلم سبزوار *
31 تهران *
32 خوارزمی *
33 زابل *
34 زاهدان *
35 زنجان *
36 سنندج *
37 شاهد تهران *
38 شهیدچمران اهواز *
39 صنعتی اصفهان *
40 صنعتی امیرکبیر *
41 صنعتی خواجه نصیر *
42 صنعتی شاهرود *
43 صنعتی شریف *
44 علوم پایه دامغان *
45 قم *
46 محقق اردبیلی اردبیل *
47 ولیعصر رفسنجان *
48 کاشان *
49 یاسوج *
50 یزد *
درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 آزمایشگاه فیزیک پایه 2
3 آمار ریاضی 1 4 آمار ریاضی 2
5 آمار و احتمال 6 آمار و احتمال 1
7 آمار و احتمال 2 8 آموزش ریاضی
9 آنالیز حقیقی 1 10 آنالیز حقیقی 2
11 آنالیز روی نیم گروهها 12 آنالیز ریاضی 1
13 آنالیز ریاضی 2 14 آنالیز ریاضی 3
15 آنالیز عددی 1 16 آنالیز عددی 1 (کامپیوتر)
17 آنالیز عددی 2 18 اجزا مدارهای الکتریکی 1
19 احتمال و کاربرد آن 20 اصول ترکیبات
21 اصول حسابداری 22 اصول سیستمهای عامل
23 اصول سیستمهای کامپیوتری 24 اصول مدیریت
25 اصول کامپیوتر 1 26 اصول کامپیوتر 2
27 الگوریتمهای موازی 28 انقلاب اسلامی و ریشههای آن
29 برنامهریزی حمل و نقل 30 برنامهریزی خطی عددی
31 برنامهسازی پیشرفته 32 بهینه سازی مدلهای غیر خطی
33 پایاننامه 34 پروژه
35 تاریخ علم ریاضیات 36 تحقیق در عملیات 1
37 تحقیق در عملیات 2 38 تحقیق در عملیات پیشرفته 1
39 تحقیق در عملیات پیشرفته 2 40 توابع مختلط 1
41 توپولوژی 42 توپولوژی جبری 1
43 توپولوژی جبری 2 44 توپولوژی جبری مقدماتی
45 جبر 1 46 جبر 2
47 جبر 3 48 جبر پیشرفته
49 جبر جابجایی 50 جبر جابهجایی مقدماتی
51 جبر خطی 1 52 جبر خطی 2
53 جبر خطی آمار 54 جبر خطی عددی پیشرفته
55 جبر همولوژیک 56 جبر همولوژیک 2
57 جبر یک ساختمانهای جبری 58 جبرجابه جایی 1
59 دستگاههای دینامیکی 1 60 ذخیره و بازیابی اطلاعات
61 رساله دکتری 62 رگرسیون
63 رمزنگاری 64 روشهای آماری
65 روشهای پیشرفته آمار 66 روشهای چند متغیره پیوسته
67 روشهای چند متغیره گسسته 68 روشهای عددی در جبر خطی
69 روشهای ناپارامتری 70 روشهای نمونهگیری
71 روشهای نمونهگیری 2 72 ریاضی آماری
73 ریاضیات جبر 74 ریاضیات چهار برای کشاورزی
75 ریاضیات عمومی 1 76 ریاضیات عمومی 2
77 ریاضیات عمومی 3 78 ریاضیات گسسته
79 زبان تخصصی 80 زبان خارجه
81 زبانهای برنامه سازی 82 ساختمان دادهها
83 سریهای زمانی 84 سمینار
85 سیستمهای شئی گرا 86 سیستمهای بی درنگ مقدماتی
87 سیستمهای دینامیکی مقدماتی 88 شبیهسازی کامپیوتری
89 شبکههای جریان پیشرفته 90 شبکههای کامپیوتری
91 طراحی الگوریتمها 92 طراحی نرم افزار
93 طرح و آزمایشها 1 94 طرح و تجزیه آزمایشهای 2
95 طرحهای ترکیباتی 1 96 عناصر متناهی مقدماتی
97 فارسی 98 فرآیندهای تصادفی
99 فرآیندهای تصادفی کاربردی 100 فیزیک 1
101 فیزیک 2 102 فیزیک پایه 1
103 فیزیک پایه 2 104 گرافیک کامپیوتری
105 گروههای خطی 106 گروههای نامتناطی
107 مباحثی در ترکیبات 108 مبانی پایگاه دادهها و ساختار فایل
109 مبانی جمعیتشناسی 110 مبانی ریاضیات
111 مبانی کامپیوتر 112 مبانی کامپیوتر و برنامهسازی
113 متون اسلامی 114 محاسبات آماری با کامپیوتر
115 محاسبات عددی 116 مدارهای منطقی
117 معادلات با مشتقات جزیی 1 118 معادلات دیفرانسیل
119 معادلات دیفرانسیل با مشتقات 120 معارف اسلامی 2
121 معماری کامپیوتر 122 منطق جبر خطی عددی
123 مهندسی اینترنت 124 نجوم
125 نرم افزارهای ریاضی 126 نرم افزارهای ریاضی پیشرفته
127 نرمافزارهای عددی پیشرفته128 نظریه اتومات
129 نظریه اطلاعات 130 نظریه اعداد
131 نظریه الگوریتمها 132 نظریه سرشت گروههای متناهی 1
133 نظریه گراف پیشرفته 134 نظریه گراف و کاربردهای آن
135 نظریه محاسبات 136 نظریه معادلات دیفرانسیل عاد
137 نظریه مقدماتی گرهها 138 نظریه نمایش گروهها
139 نظریه کدگذاری 140 نظریه کدگذاری مقدماتی
141 هندسه جبری 1 142 هندسه جبری 2
143 هندسه جبری مقدماتی 144 هندسه دیفرانسیل موضعی
145 هندسیه مانیفلد 1 146 هوش مصنوعی
147 کارگاه کامپیوتر 148 کامپایلر
149 کنترل پروژه 150 کنترل کیفیت آماری
151 کوهومولوژی در هندسه جبری
صنعت و بازار کار

img/daneshnameh_up/d/d6/riyadokh.jpgعمده کسانی که در رشته ریاضی به تحصیل دانشگاهی ادامه می دهند استادان و پژوهشگران ریاضی آینده کشور خواهند بود این دسته از افراد همان هایی هستند که در کنار دیگر مجموعه های علمی کشور برای سرافرازی ملت ایران تلاش می کنند از دیگر کارهای این رشته برطرف ساختن نیازهای مؤسساتی است که به ریاضیات کاربردی احتیاج دارند مانند موسسات فنی، کشاورزی، برنامه ریزی و مالی.

تعداد بازدید ها: 20600


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..