منو
 صفحه های تصادفی
عدم قطعیت شرودینگر
وقار امام چهارم
کلورآرژیریت
خوردن انگور بهشتی در دنیا
گیاهان روز خنثی یا بی تفاوت
تجارت ابریشم در زمان شاه عباس
عبدالله افطح و فرقه فطحیه
چرخه اکسیژن
دادائیسم
شفای بیمار با دعای امام سجاد علیه السلام
 کاربر Online
1349 کاربر online

دلالت

چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > فلسفه > منطق

برای روشن شدن مفهوم دلالت، مثالی می زنیم:

فرض می کنیم که در خانه ایم و ناگهان صدای زنگ را می شنویم. بی تردید می فهمیم که کسی زنگ در را به صدا در آورده است.
این انتقال ذهنی یعنی این که از شنیدن صدای زنگ، پی می بریم به این که کسی زنگ را به صدا درآورده است، بخاطر این است که اساسا صدای زنگ، بیانگر وجود کسی است که آن را به صدا درآورده است.
به عبارت دیگر، صدای زنگ بر وجود آن شخص دلالت دارد.

بنابراین، صدای زنگ را، دال(راهنمایی کننده) و وجود آن شخص، مدلول(راهنمایی شده به آن)و این فرایند انتقال ذهنی را دلالت می نامیم.

و یا مثلا فرض می کنیم که دودی را می بینیم. طبیعتا از دیدن دود به وجود آتش پی می بریم.
یعنی از علم به دود، علم به چیز دیگر حاصل می کنیم.
بنابراین، در حقیقت، وجود دود، ذهن ما را به وجود آتش رهنمون می شود یا به عبارت دیگر، به وجود آتش دلالت و راهنمایی می کند.

پس دلالت عبارت است از:
بودن شیئ به نحوی که از علم به آن، علم به چیز دیگر حاصل شود.
مانند دلالت (راهنمایی) دود بر آتش، دلالت جای پا بر رونده و دلالت چراغ قرمز در سر چهارراه بر منع حرکت خودروها.

چیزی که علم به آن، موجب علم به چیز دیگر شود، دال(راهنایی کننده ) یا علامت؛ و آن چیزی که به واسطه دال، علم به آن حاصل می شود ، مداول (راهنمایی شده ) نام دارد.

جای پا (دال) ------ رونده(مدلول)

زنگ در (دال) ------ کسی پشت در است (مدلول)

در ادامه نگاه کنید به:

منابع


  • منطق مظفر، جلد 1، صفحه 59
  • کلیات منطق صوری، صفحه 72


تعداد بازدید ها: 19565


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..