منو
 کاربر Online
635 کاربر online

جور شدن مستقل

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)


این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


جور شدن مستقل


از جمله مطالبی که مندل در آزمایشهای خود بررسی کرد، بررسی وراثت همزمان 2 صفت مختلف بود. مثلاً او گیاهانی را پیدا کرد که در رنگ و شکل دانه با یکدیگر تفاوت داشتند. وی سویه های خالصی از این گیاهان را آمیزش داد؛ گیاهانی که دانه های زرد و صاف داشتند و گیاهانی که دانه های سبز و چروکیده داشتند. نتایج کار او در شکل نشان داده شده اند .
img/daneshnameh_up/f/f4/bioM0026.jpg
گیاهان F1، همگی دانه های صاف و زرد دارند که نشان می دهد دانه صاف بر چروکیده غالب است و دانه زرد بر دانه سبز. هنگامی که زاده های F1 خود لقاحی داده شدند، نسل F2حاصل، هر 4 نوع زاده ممکن را داشت. صاف و زرد، صاف و سبز، چروکیده و زرد، چروکیده و سبز. اعدادی که مندل برای فراوانی این 4 دسته ذکر کرد عبارتند از 315، 108،101 و 32 . تقسیم کردن این اعداد به 32، نسبت 16:1/3: 3:38: 84/9 را می دهد که به نسبت 9:3:3:1 نزدیک است و این نسبت، نسبتی است که در صورت وراثت مستقل از هم این دو ژن، انتظار داریم.
در شکل، الل Rمعرف الل بارز، صاف و r معرف الل مغلوب، چروکیده، است. همچنین، حروفy,Y، معرف الل های زرد و سبز هستند. در شکل زیر،
img/daneshnameh_up/c/cf/bioM0027.jpg
آمیزش شکل قبلی را مجدداً ترسیم نموده ایم. گیاهاندر این شکل فقط 1 نوع گامت تولید می کنند؛ RYیا ry. F1 حاصل از این والدین، هتروزیگوت هستند و از آنجاییکه برای هر دو صفت هتروزیگوت اند، دی هیبرید نام دارند. خود لقاحی دی هیبرید ها، F2را به وجود می آورد.
در ترسیم مربع پانت برای تشکیل F2، فرض مهمی صورت گرفته است، 4 نوع گامت حاصل از هر والد، با فراوانی یکسان تولید می شوند. در نتیجه، فراوانی هر مربع، در زاده هایF2، یکسان و با بقیه برابر است. در نتیجه، به علت اینکه 16 مربع وجود دارد، نسبت زاده های F2، به صورت کسری از 16 خواهد بود. با کنار هم گذاشتن مربع های یکسان خواهیم دید که 9 مربع با فنوتیپ غالب برای هر دو صفت، R_Y_ 3 مربع با فنوتیپ غالب برای رنگ و مغلوب برای شکل دانه، rrY_، 3 مربع با فنوتیپ R_yy، و 1 مربع با فنوتیپ مغلوب کامل، rryyوجود دارد که نسبت 9:3:3:1 در F2را به دست می دهد.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0020.pdf
تعداد بازدید ها: 17433


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..