منو
 کاربر Online
1099 کاربر online

تیره روناس

چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی

شرح تیره روناس
Rubiaceae


تیره روناس دارای گیاهانی با ظاهر متفاوت از یکدیگر می باشد بطوریکه در بین آنها انواع علفی با ساقه چهار گوش مانند Galium ها و Rubia ها و نمونه های درختچه مانند نظیر Coffea ها و یا انواعی به صورت درخت مانند Cinchona ها وجود دارد. بعضی از آنها مانند Galium ها دارای زوائد قلاب مانند در زوایای ساقه خود می باشند، که باعث می گردد گیاه به سهولت بتواند با تکیه گاه ارتباط حاصل کند و از آن بالا رود. تیره
روناس دارای حدود 500 جنس و 6000 نوع گیاه است.
از مشخصات گیاهان این تیره آن است که برگهائی متقابل ، ساده ، کامل و نوک تیز دارند. زائده های زیر برگ آنها (استیپولها) ، دارای اختصاصاتی است که آنها را از گیاهان دیگر متمایز می سازد زیرا غالباً بر اثر نمو خارج از حد ظاهری شبیه برگهای معمولی را پیدا می کنند بطوریکه در گیاه به جای 2 برگ متقابل 4 یا 6 برگ به وضع فراهم دیده می شود که مازاد آن استیپولهای برگ مانند است. بعضی از این گیاهان مانند Coffea ها و Cinchona ها نیز استپیول نازک و غشائی دارند، گلهای آنها منظم ، نر - ماده یا بر دو نوع نر و ماده ، یک پایه یا دو پایه مرکب از قطعات 4 یا 5 تایی و مجتمع به اشکال مختلف خوشه یا گرزنهایی به اشکال متفاوت و یا با ظاهر کاپیتول مانند است. عموماً پرچم هائی به تعداد تقسیمات جام گل ، معمولاً پیوسته به لوله و در گونه های مختلف به دو صورت کوتاهتر یا بلندتر از طول جام گل دارند. مادگی آنها غالباً مرکب از 2 برچه است که مجموعاً تخمدانی 2 خانه (یا بیشتر) و محتوی یک تخمک (یا بیشتر) در هر خانه به وجود می آورند.
میوه آنها در انواعی که تخمدان 2 خانه و محتوی یک تخمک در هر خانه دارند به صورت 2 فندقه ای است ولی در مواردی که تخمدان محتوی تخمک های فراوان است از نمو آن میوه ای به صورت پوشینه نتیجه می شود.
بعضی از این گیاهان نیز میوه هایی به صورت سته (Rubia) یا شفت و محتوی 2 دانه (مانند Coffea ها) دارند.
گیاهان تیره روناس از نظر تشریحی هیچ گونه اختصاصات معین ندارند ساقه بعضی از آنها دارای دسته های فیبر در ناحیه آبکش است. در عده ای از آنها نیز بلورهای ستونی شکل رافید و یا ذرات ماسه ای شکل و عاری از تزئینات دیده می شود. عموماً فاقد بافت ترشحی می باشند به تفاوت در بعضی از آنها آوندهای ناقص شبیه بازدانکان مشاهده می گردد.
در تیره روناس گیاهان متنوعی از نظر شکل ظاهر و تعداد نوع جای دارند که بطور متفرق در نواحی مختلف کره زمین پراکنده اند و چون حداکثر انتشار آنها در مناطق گرم کره زمین می باشد از این جهت باید آنها را گیاهان مخصوص این نواحی به حساب آورد.
جنس های مهم تیره روناس عبارتند از :
Oldenlandia (دارای 300 گونه)
Cinchona ( گونه40)
Gardenia ( گونه100)
Cfooea ( گونه60)
Ixora ( گونه400)
Psychotria ( گونه700)
Asperula ( گونه100)
Galium ( گونه400)
تعداد بازدید ها: 14642


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..