منو
 صفحه های تصادفی
رودخانه های ایران
تماس با ما
گواتر
غیبت از دیدگاه قرآن
صفحات جدید ادبیات
مثلث در عکاسی
انتشار دانه‌ها
مردم مدینه و خبر شهادت
خونخواهی از قاتلان امام حسین علیه السلام
آندرادیت
 کاربر Online
1104 کاربر online

انواع خطاهای مودم

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > علو م رایانه > ترفند های کامپیوتر
(cached)
‏اینترنت و انواع خطاهای مودم

600-620

img/daneshnameh_up/1/1e/ComError010.jpg

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می ‏شود . ‏
‏601 . راه انداز ‏Port‏ بی اعتبار می باشد . ‏
‏602 . ‏Port‏ هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود. ‏
‏603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است . ‏
‏604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است . ‏
‏605 . نمی تواند اطلاعات ‏Port‏ را تعیین کند . ‏
‏606 . ‏Port‏ شناسایی نمی شود . ‏
‏607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد . ‏
‏608 . راه انداز مودم نصب نشده است . ‏
‏609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . ‏
‏610 . بافر ندارد . ‏
‏611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد . ‏
‏612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید . ‏
‏613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . ‏
‏614 . سرریزی بافر . ‏
‏615 . ‏Port‏ پیدا نشده است . ‏
‏616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . ‏
‏617 . ‏Port‏ یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد . ‏
‏618 . ‏Port‏ باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند ). ‏
‏619 . ‏Port‏ قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از ‏Port‏ استفاده کند). ‏
‏620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . ‏621-640

img/daneshnameh_up/0/0f/ComError001.jpg

‏621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید . ‏
‏622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید . ‏
‏623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد . ‏
‏624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت . ‏
‏625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود . ‏
‏626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند . ‏
‏627 . کلید را نمی تواند بیابد . ‏
‏628 . ‏Port‏ قطع شد . ‏
‏629 . ‏Port‏ بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ‏ارتباطی). ‏
‏630 . ‏Port‏ به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود . ‏
‏631 . ‏Port‏ توسط کاربر قطع شد . ‏
‏632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . ‏
‏633 . ‏Port‏ هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای ‏Remote Access Dial-up‏ پیکر بندی نشده ‏است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .‏
‏634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . ‏
‏635 . خطا مشخص نشده است . ‏
‏636 . دستگاه اشتباهی به ‏Port‏ بسته شده است . ‏
‏637 . رشته ( ‏string‏ ) نمی تواند تغییر یابد . ‏
‏638 . زمان درخواست به پایان رسیده است . ‏
‏639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . ‏
‏640 . خطای ‏NetBIOS‏ رخ داده است . ‏

641-660

img/daneshnameh_up/0/0a/ComError002.jpg

‏641 . سرور نمی تواند منابع ‏NetBIOS‏ مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد . ‏
‏642 . یکی از اسامی ‏NetBIOS‏ شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر ‏می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . ‏
‏643 .‏Dial-up adaptor‏ در قسمت ‏network‏ ویندوز وجود ندارد . ‏
‏644 . شما ‏popus‏ پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد . ‏
‏645 . ‏Authentication‏ داخلی اشکال پیدا کرده است. ‏
‏646 . حساب در این موقع روز امکان ‏log on‏ وجود ندارد . ‏
‏647 . حساب قطع می باشد . ‏
‏648 . اعتبار ‏password‏ تمام شده است . ‏
‏649 . حساب اجازه ‏Remote Access‏ را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور ‏اجازه ‏dial-up‏ داده نشده است ) . ‏
‏650 . سرور ‏Remote Access‏ ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . ‏
‏651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از ‏طرف مودم بوده است ) . ‏
‏652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . ‏
‏653 . ‏Macro‏ (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .‏INF‏ ‏موجود نمی باشد . ‏
‏654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .‏INF‏ دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . ‏
‏655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .‏INF‏ دستگاه مشاهده نمی شود . ‏
‏656 . دستورالعمل (ماکرو) (‏default off‏) در فایل .‏INF‏ دستگاه شامل یک دستور العمل ‏نامشخص می باشد . ‏
‏657 . فایل .‏INF‏ دستگاه نمی تواند باز شود . ‏
‏658 . اسم دستگاه در فایل .‏INF‏ دستگاه یا در فایل .‏INI‏ رسانه بیش از حد طولانی می باشد . ‏
‏659 . فایل .‏INI‏ رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏
‏660 . فایل .‏INI‏ رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .661-680‏

img/daneshnameh_up/1/1c/ComError003.gif

‏661 . فایل .‏INF‏ دستگاه فرمان را از دست داده است . ‏
‏662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .‏INF‏ صورت نگرفته است. ‏
‏663 . فایل .‏INI‏ رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . ‏
‏664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . ‏
‏665 . ‏Port‏ برای ‏Remote Access‏ (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. ‏
‏666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . ‏
‏667 . فایل .‏INI‏ رسانه را نمی تواند بخواند . ‏
‏668 . اتصال از بین رفته است . ‏
‏669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .‏INI‏ رسانه بی اعتبار می باشد . ‏
‏670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال ‏BPS‏ را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏675 . نمی تواند بیشترین حد ‏BPS‏ حامل را از روی فایل .‏INI‏ رسانه بخواند . ‏
‏676 . خط اشغال می باشد . ‏
‏677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد . ‏
‏678 . پاسخی وجود ندارد . ‏
‏679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید . ‏
‏680 . خط تلفن وصل نیست . ‏

681-700

img/daneshnameh_up/6/61/ComError004.gif

‏681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . ‏
‏682 . ‏Writing section name‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏683 . ‏Writing device type‏ با مشکل روبرو شده است . ‏
‏684‏ . writing device nameبا مشکل روبرو می باشد . ‏
‏685 . ‏Writing maxconnectbps‏ مشکل دارد . ‏
‏686 . ‏Writing maxcarrierBPS‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏687 . ‏Writing usage‏ با مشکل مواجه است . ‏
‏688 . ‏Writing default off‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏689 . ‏Reading default off‏ با مشکل مواجه است . ‏
‏690 . فایل ‏INI‏ خالی ست . ‏
‏691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد ‏
‏692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . ‏
‏693 . ‏Binary macro‏ با مشکل مواجه می باشد . ‏
‏694 . خطای ‏DCB‏ یافت نشد . ‏
‏695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند . ‏
‏696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد . ‏
‏697 . ‏Partial response looping‏ با مشکل روبرو می باشد . ‏
‏698 . پاسخ نام کلیدی در فایل ‏INF‏ . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . ‏
‏699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . ‏
‏700 . فرمان متصل به فایل ‏INF‏ . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .701-720

img/daneshnameh_up/b/b5/ComError005.gif

‏701 . دستگاه به یک میزان ‏BPS‏ پشتیبانی نشده توسط گرداننده ‏com‏ تغییر می یابد . ‏
‏702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . ‏
‏703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . ‏
‏704 . شماره اشتباه ‏callback‏ . ‏
‏705 . مشکل ‏invalid auth state‏ . ‏
‏706 . ‏Invalid auth state‏ دچار مشکل می باشد . ‏
‏707 . علامت خطایاب . ‏x. 25‎‏ ‏
‏708 . اعتبار حساب تمام شده است . ‏
‏709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . ‏
‏710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. ‏
‏711 . ‏Rasman initialization‏ صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید ‏
‏712 . درگاه ‏Biplex‏ در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . ‏
‏713 . مسیرهای ‏ISDN‏ فعال در خط اصلی قطع می باشد . ‏
‏714 . کانال های ‏ISDN‏ کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . ‏
‏715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . ‏
‏716 . پیکر بندی ‏remote access IP‏ غیر قابل استفاده می باشد . ‏
717 . آدرسهای ‏IP‏ در ‏static pool remote access IP‏ وجود ندارد . ‏
‏718 . مهلت بر قراری تماس ‏PPP‏ پایان پذیرفته است . ‏
‏719 . ‏PPP‏ توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . ‏
‏720 . پروتکل های کنترلppp‏ پیکر بندی نشده اند . ‏

721-740

img/daneshnameh_up/d/d1/ComError006.gif

‏721 . همتای ‏PPP‏ پاسخ نمی دهد . ‏
‏722 . بسته ‏PPPبی اعتبار می باشد . ‏
‏723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد . ‏
‏724 . پروتکل ‏IPXنمی تواند بر روی درگاه ‏dial –out‏ نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان ‏IPX‏ ‏می باشد . ‏
‏725 . ‏IPX‏ نمی تواند روی ‏port‏ (درگاه) ‏dial – in‎‏ شود زیرا مسیر گردان ‏IPX‏ نصب نشده است ‏‏.
726 . پروتکل ‏IPX‏ نمی تواند برای ‏dial – out‎‏ ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده ‏شود . ‏
‏727 . نمی توان به فایل ‏TCPCFG . DLL‏ دست یافت . ‏
‏728 . نمی تواند آداپتور ‏IP‏ متصل به ‏remote access‏ را پیدا کند . ‏
‏729 . ‏SLIP‏ استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل ‏IP‏ نصب شود . ‏
‏730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد . ‏
‏731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود . ‏
‏732 . توافق بین ‏PPP‏ صورت نگرفته است . ‏
‏733 . پروتکل کنترل ‏PPP‏ برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد . ‏
‏734 . پروتکل کنترل لینک ‏PPP‏ خاتمه یافته است . ‏
‏735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود . ‏
‏736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید . ‏
‏737 . نقطه برگشت ( ‏LOOPBACK DETECTED‏ ) شناسایی شد . ‏
‏738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند . ‏
‏739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ‏ENCRYPTED‏ ویندوز ‏NT‏ استفاده نماید. ‏
‏740 . دستگاه های ‏TAPI‏ که برای ‏remote access‏ پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و ‏آماده نشده اند . ‏741-760

img/daneshnameh_up/4/44/ComError007.gif

‏741 . کامپیوتر محلی از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏
‏742 . سرور راه دور از ‏encryption‏ پشتیبانی نمی نماید . ‏
‏743 . سرور راه دور به ‏encryption‏ نیاز دارد . ‏
‏744 . نمی تواند شماره شبکه ‏IPX‏ را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده ‏است گزارش وقایع را باز بینی نمایید ‏
‏745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . ‏Dial – up networking‎‏ را مجددا نصب نمایید‏
‏751 . شماره ‏callback‏ شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته ‏می شوند : ‏Space, T, P, W, (,), - , @. 0‎تا9 . ‏
‏752 . در زمان پر دازش ‏script‏ یک خطای نحوی صورت می گیرد . ‏
‏753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است . ‏
‏754 . سیستم قادر به یافتن ‏bundle‏ چند انصالی نمی باشد . ‏
‏755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی ‏را دارد . ‏
‏756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد . ‏
‏757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در ‏اختیار شما قرار می گیرد . ‏
‏758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد . ‏
‏760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد . ‏

761-780

img/daneshnameh_up/f/f1/ComError008.gif

‏761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد. ‏
‏763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال ‏LAN‏ و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با ‏این ‏LANها مشترک شده است وجود دارد . ‏
‏764 . دستگاه کارت خوان ‏smartcard‏ نصب نیست . ‏
‏765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ با آدرس ‏IP‏ در حال حاضر پیکر ‏بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک ‏IP‏ مورد نیاز می باشد . ‏
‏766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد ‏
‏767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال ‏LAN‏ بر روی شبکه شخصی انتخاب می ‏گردد که بیش از یک آدرس ‏IP‏ را پیکر بندی کرده است . اتصال ‏LANرا با یک آدرسIP‏ مجزا ، ‏مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد . ‏
‏768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد ‏
‏769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد . ‏
‏770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد . ‏
‏771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد . ‏
‏772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد . ‏
‏773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است . ‏
‏774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد . ‏
‏775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد . ‏
‏776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید . ‏
‏777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور ‏دچار مشکل می باشند . ‏
‏778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد . ‏
‏779 . برای بر قراری ‏dial – out‎‏ این اتصال باید از ‏smartcard‏ استفاده نمایید . ‏
‏780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد . ‏781-800

img/daneshnameh_up/7/77/ComError009.gif

‏781 . تلاش برای رمز گذاری (‏encryption‏) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی ‏گردد . ‏
‏782 . ترجمه آدرس شبکه (‏NAT‏) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد ‏و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود . ‏
‏783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال ‏LAN‏ که به عنوان شبکه شخصی انتخاب ‏می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال ‏اینترنت از اتصال آداپتور ‏LAN‏ مطمئن شوید . ‏
‏784 . در حالی که این اتصال را در زمان ‏log on‏ استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید ‏زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی ‏smartcard‏ می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ استفاده نمایید باید برای استفاده از ‏‏(‏username‏) روی کارت ‏smart‏ آنرا پیکربندی کنید . ‏
‏785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان ‏log on‏ شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا ‏برای استفاده از یک ‏smartcard‏ پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان ‏log on‏ به ‏کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که ‏smartcard‏ استفاده نماید . ‏
‏786 . مبادرت به اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ‏‏(‏authentication‏) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد . ‏
‏787 . اتصال ‏L2TP‏ غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را ‏authentication‏ نماید . ‏
‏788 . تلاش برای ایجاد اتصال ‏L2TP‏ بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای ‏سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید . ‏
‏789 . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول ‏سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است . ‏
‏790 . تلاش برای اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور ‏میسر نمی باشد . ‏
‏791 . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (‏security policy‏) برای اتصال یافت ‏نمی شود . ‏
‏792 . اتصال ‏L2TP‏ صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است . ‏
‏793 . اتصال ‏L2TP‏ میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به ‏توافق می رسند . ‏
‏794 . ویژگی ‏RADIUS‏ ا ین کاربر ‏PPP‏ نمی باشد . ‏
‏795 . ویژگی ‏RADIUS‏ نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد . ‏
‏796 . ویژگی ‏RADIUS‏ نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه ‏callback‏ قالب ‏بندی می شود . ‏
‏797 . مودم پیدا نشد . ‏
‏798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود . ‏
‏799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو ‏IP‏ شبیه به هم در شبکه وجود دارد . ‏IC‏ ها ‏به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن ‏شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است . ‏
‏800 . قادر به ایجاد اتصال ‏VPN‏ نمی باشد . سرویس دهنده ‏VPN‏ در دسترس نمی باشد و یا ممکن ‏است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند . ‏


همچنین ببینید


پیوندهای خارجیتعداد بازدید ها: 34743


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..