منو
 کاربر Online
839 کاربر online

الکترونخواهی

تازه کردن چاپ
(cached)


تغییر آنتالپی هنگام افزودن یک الکترون به لایه والانس اتم گاری شکل الکترونخواهی EA نامیده می شود.
A(g)+e------>A-(g(
گر الکترونخواهی اتم A یشتر از الکترونخواهی اتم B باشد،آنتالپی به دست آوردن الکترون برای A گرمازاتر است تاB. الکترونخواهی یک عنصر توسط انرژی پایین ترین اوربیتال اشغال نشده(یا نیمه پر)قابل ارزیابی است.
در واقع الکترونخواهی عنصر بزرگتر خواهد بوداگر الکترون اضافه شده وارد قشری شود که بتواند بار هسته ای موثر بیشتری را احساس کند.بنابراین برای عناصر سمت راست بالایی جدول ،الکترونخواهی بیشترین مقدار را دارد یعنی عناصر نزدیک به فلوئور (به ویژه اکسیژن ،نیتروژن و کلر).دومین آنتالپی الکترونخواهی به علت دافعه میان الکترون وارد شده و آنیون مثبت خواهد بود.

تعداد بازدید ها: 9777


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..