منو
 کاربر Online
1598 کاربر online

الکترومغناطیس

چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > الکتریسیته و مغناطیس > الکترومغناطیسالکترومغناطیس (Electromagnetism)

فهرست مقالات الکترومغناطیس

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
القای الکترومغناطیسی موجبر
امواج الکترومغناطیسی مشدد الکترومغناطیسی
طیف الکترومغناطیسی آشکارساز الکترومغناطیسی
سرعت انتشار امواج آنتن
چشمه امواج الکترومغناطیسی آزمایش هرتز روی امواج
مشخصه امواج الکترومغناطیس آزمایش لبدف روی امواج
تداخل امواج تابش ستاره دنباله‌دار
موج رادیویی توان تابشی
امواج مادون قرمز مقاومت تابشی
امواج فرابنفش شرط گسیل امواج
تابش الکترومغناطیسی انعکاس موج رادیویی از یونسفر
تابش فشار تابشی
تابش دوقطبی الکتریکی اختراع رادیو
تابش دو قطبی مغناطیسی مخابرات رادیویی
شار الکترومغناطیسی کابردهای رادیو
تابش آنتن نیم موج فرستنده فتوتلگراف
تابش آنتن تمام موج فیزیک رادیو
بردار پوئنتینگ اشعه ایکس
چگالی انرژی الکترومغناطیسی اثرات اشعه ایکس
انرژی الکترومغناطیسی لامپ اشعه ایکس
معادلات میدان الکترومغناطیس اختراع آنتن
معادلات ماکسول بمب الکترومغناطیسی
جریان جابجایی نوسانگر الکتریکی
مبنای تجربی معادلات ماکسول نوسانگر مغناطیسی
معادله موج نوسانات RLC
انتشار امواج امواج رادار
امواج تک رنگ مخابرات نوری
قطبش الکترومغناطیس در پزشکی
قطبش خطی الکترومغناطیس در صنعت
قطبش دایروی الکترومغناطیس در صنایع نظامی
قطبش بیضوی زلزله مصنوعی
پاشندگی امواج امواج ماکروویو
بازتاب امواج الکترومغناطیسی پرواز مغناطیسی
ضرایب فرنل تلسکوپ رادیویی
امواج در لایه نازک عکسبرداری مغناطیسی
شار مغناطیسی ترانسفورماتور افزاینده
قانون القای فاراده ترانسفورماتور کاهنده
ترانسفورماتور صنعتی نحوه القای نیروی محرکه
خودالقایی ترانسفورماتور ایده‌آل
القای متقابل قوس الکتریکی
القاگر کوره القایی
انرژی ذخیره شده در القاگر ناهنجاری مغناطیسی
جریان الکتریکی متناوب سنجش مقاومت ترانسفورماتور
جریان الکتریکی القایی بررسی قانون القای فاراده
نیروی محرکه الکتریکی القایی بررسی قانون لنز
قانون لنز جریان القایی و قانون لنز
میدان مغناطیسی وابسته به زمان بررسی جریان گردابی فوکو
القاییدگی مدار اتلاف هیسترزیس
سیم پیچ سنجش نیروی الکترومغناطیسی
مدار RL اجاق های میکرو ویو
نیروی لورنتس
فرمول نویمن
انرژی مغناطیسی
چگالی انرژی مغناطیسی
اتلاف پسماند مغناطیسی
تبدیلات پیمانه‌ای
ممان مغناطیسی الکترون
ممان مغناطیسی هسته
میدان مغناطیسی مواد مغناطیده
پتانسیل تأخیری
اتلاف در هسته آهن
جریان فوکو
شار پراکندگی
اتلاف هیسترزیس
ضریب تبدیل ترانسفورماتور
اصول فیزیکی ترانسفورماتور
تداخل امواج در لایه نازک
تابش بار متحرک
معادلات میدان در منطقه تابشی
میرایی تابش
تابش و سطح مقطع تامسون
نوسانگر هماهنگ درود - لورنتس
جذب تشدیدی توسط بار مقید
نظریه الکترون آزاد درود
پاشندگی نوری مواد
واهلش الکتریکی
رسانش الکترولیتی
معادلات کرامرز - کرونیک
عمق پوسته
ثابتهای اپتیکی و الکتریکی
هم وردایی قوانین الکترومغناطیس
تانسور الکترومغناطیسی
پتانسیل جهار بعدی
ماده و امواج الکترومغناطیسی
کدری
نظریه الکترومغناطیسی نور
انتشار امواج رادیویی
خواص فیزیکی امواج
ناگفته‌های میدان مغناطیسی

تاریخچه پیدایش الکترومغناطیس

مبدا علم الکتریسیته به مشاهده معروف تالس ملطی (Thales of Miletus) در 600 سال قبل از میلاد بر می‌گردد. در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده‌های کاغذ را می‌رباید. از طرف دیگر مبدأ علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت برمی‌گردد که بعضی از سنگها (یعنی سنگهای ماگنتیت) بطور طبیعی آهن را جذب می‌کند. این دو علم تا سال 1199 - 1820 به موازات هم تکامل می‌یافتند.

در سال 1199-1820 هانس کریستان اورستد (1777 - 1851) مشاهده کرد که جریان الکتریکی در یک سیستم می‌تواند عقربه قطب نمای مغناطیسی را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهشگران که مهمترین آنان مایکل فاراده بود تکامل بیشتری یافت.

جیمز کلرک ماکسول قوانین الکترومغناطیس را به شکلی که امروزه می‌شناسیم ، در آورد. این قوانین که معادلات ماکسول نامیده می‌شوند، همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که قوانین حرکت و گرانش در مکانیک دارا هستند.

پیشگامان علم الکترومغناطیس

اگر چه تنفیق الکتریسیته و مغناطیس توسط ماکسول بیشتر مبتنی بر کار پیشینیانش بود. اما خود او نیز سهم عمده ای در آن داشت. ماکسول نتیجه گرفت که ماهیت نور ، الکترومغناطیسی است و سرعت آن را میتوان با اندازه گیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیس تایین کرد. از اینرو اپتیک و الکترومغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کردند. تکامل الکترومغناطیس کلاسیک به ماکسول ختم نشد.

فیزیکدان انگلیسی الیور هوی ساید (Oliver Heaviside) و بویژه فیزیکدان هلندی اچ . آ . لورنتس (H.A.Lorentz) در پالایش نظریه ماکسول مشارکت اساسی داشتند. هاینریش هرتز (Heinrich Hertz) بیست سال و اندی پس از آنکه ماکسول نظریه خود را مطرح کرد، گام موثری به جلو برداشت. وی امواج ماکسولی الکترومغناطیسی را ، از نوعی که اکنون امواج کوتاه رادیویی می‌نامیم، در آزمایشگاه تولید کرد. مارکونی و دیگران کاربرد عملی امواج الکترومغناطیسی ماکسول و هرتز را مورد استفاده قرار دادند.

تقسیم بندی کلی الکترومغناطیس

الکترومغناطیس امروزی

امروزه الکترومغناطیس از دو جهت مورد توجه است. یکی در سطح کاربردهای مهندسی ، که در آن معادلات ماکسول عموما در حل تعداد زیادی از مسایل علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دیگری در سطح مبانی نظری. در این سطح چندان تلاش مداومی برای گسترش دامنه آن وجود دارد که الکترومغناطیس حالت ویژه‌ای از یک نظریه عمومی‌تر جلوه می‌کند.

این نظریه عمومی‌تری از نظریه‌های ، مثلا گرانش و مکانیک کوانتومی را نیز در بر می‌گیرد. پرداختن به این نظریه کلی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. یکی دیگر از کاربردهای الکترومغناطیس که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، الکترومغناطیس و ساخت جنگ افزارهای الکترومغناطیسی مانند بمب الکترومغناطیسی است.

گستره الکترومغناطیس

از آنجا که الکترومغناطیس یک علم بسیار وسیع و دامنه‌دار است و نیز با علوم دیگر مانند اپتیک ، کوانتوم و ... ارتباط بسیار نزدیک دارد. لذا تعیین مرز و محدوده برای الکترومغناطیس کار دشواری است. اما می‌توان گفت که بشر امروزی زندگی خود را مدیون الکترومغناطیس است. بعنوان یک مورد می‌توان به کارآفرینی الکترومغناطیس اشاره کرد.

به عبارت دیگر صنعتی شدن و استفاده از الکتریسیته ، شغلهایی برای مردمی که از آموزش و پرورش کمتری برخوردارند، ایجاد کرده است. ارتباطات الکتریکی ، حمل و نقل سریع با استفاده از قطارهای مغناطیسی ، انواع وسایل خانگی مانند تلویزیون ، رادیو و ... ، تأمین روشنایی با استفاده از جریان الکتریکی و صدها مورد دیگر را می‌توان به عنوان گستره علم الکترومغناطیس در زندگی بشر عنوان کرد.

img/daneshnameh_up/0/07/emschart.gif


تعداد بازدید ها: 298159


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..