منو
 کاربر Online
1379 کاربر online

اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


بررسی توالیRNAهای ریبوزومی نشان می دهد که اشکال سنجاق سری در طول تکامل حفظ شده‌اند


علیرغم اینکه هنوز در مورد ساختمان بلوری ریبوزوم مطالعات دقیقی انجام نشده است، چگونگی تاخوردگی RNAهای ریبوزومی نشان داده شده است. (ر.ک. به شکلهایa,b 1 ). این مسئله با روشن شدن توالی کامل RNAهای ریبوزومی جانداران مختلفی که بعضی قرابت زیاد و بعضی قرابت کمی با کلی باسیل داشتند، نشان داده شد. با وجودیکه طول زنجیره دو RNA ریبوزومی بزرگ در جانداران مختلف بطور قابل توجهی متفاوت است ولی ساختمان آنها بسیار به RNA های ریبوزومی S 16 و S 23 کلی باسیل شبیه بود.
در سال 1978 که برای اولین بار توالی 1542 نوکلئوتید RNA ریبوزومیS 16 کلی باسیل تعیین شد و طرح الگوی تاشدگی براساس توالیهای مکمل و نیز حساسیت قطعات معینی از توالی RNA به ریبونوکلئازها و معرفهای شیمیایی مشخص شد ( قطعات تک رشته ای زنجیره نسبت به نواحی که مکمل یکدیگر هستند و محکم بهم جفت شده اند در مقابل ریبونوکلئازها و معرفهای شیمیایی حساس تر هستند ). با مطالعه توالی RNA های ریبوزومی سایر گونه های باکتریها مشخص شد که اکثر نواحی مارپیچ ( در کلی باسیل ) حتی اگر توالی دقیق نوکلئوتیدی آنها مشابه نباشد، نیز حفظ شده اند، بعبارت دیگر چنانچه ردیف نوکلئوتیدهای قستی از یک ساقه با آنچه در کلی باسیل است متفاوت شده باشد، در این صورت در قسمت مقابل آن تغییری صورت گرفته است تا مکمل بودن دو رشته مقابل حفظ شود. امروزه مشخص شده است که RNA ریبوزومی شبه S 16 زیر واحد کوچک ریبوزومی تمام جانداران دارای شکل فضایی است که از چهار منطقه تشکیل شده است ( شکل 1 ).
(a)ساختمان RNA ریبوزومیS 16 کلی باسیل .
img/daneshnameh_up/6/6b/mbio0151a.JPG
(b)ساختمان RNA ریبوزومیS 12 میتو کندری گاو
img/daneshnameh_up/b/b8/mbio0151b.JPG
شکل 1 : مقایسه ساختمان RNA ریبوزومی زیر واحد کوچک کلی باسیل(a) که S 16 و میتوکندری گاو (b) که S 12 می باشد. کلیه ساقه های فوق با مقایسه گونه های مختلف رسم شده اند. جفت شدن بازها که سبب ایجاد چهار منطقه (IV,III,II,I) اصلی این RNA ها می شود نشان داده است. توجه شود که علیرغم اختلاف زیادی که در طول RNA های مختلف وجود دارد ( 1542 نوکلئوتید در S 16 و 954 نوکلئوتید در S 12 ) معهذا ساختمان چهار منطقه فوق در دو جاندار بطور مشابه وجود دارد.
این مناطق که هر یک حاوی چندین ساقه و حلقه هستند در اثر جفت شدن بازهای با فواصل دور بوجود آمده اند. حتی در مواردی که طول RNA جانداری تا حد دو برابر با RNA کلی باسیل تفاوت داشته باشد افزایش یا کاهش فوق با بزرگ ای کوچک شدن اندازه حلقه های مختلف تعدیل می شود (ر.ک. به شکل(1
طرحهای تاشدگی مشابه نیز در مورد RNA های ریبوزومی شبهS 23 وS 5 موجود در زیر واحد بزرگتر ریبوزومی نیز وجود دارند که در شکل 2 نشان داده شده اند. حفظ دقیق چنین طرحهای تاخوردگی سه نوع RNA ریبوزومی می تواند بیانگر آن باشد که اساساً تمامی ریبوزومها علیرغم اختلاف زیاد در اندازه و ترکیب پروتئینی ساختار مشابهی دارند.

شکل 2
img/daneshnameh_up/5/52/mbio0151c.JPG

شکل 2 : طرحهای اصلی سه نوع RNA ریبوزومی که در طول تکامل حفظ شده اند. توالیهای مربوط به هر دو قلمرو باکتریها یعنی ارکئوباکتریها و باکتریهای حقیقی و نیز توالیهای مربوط به سلولهای عالیتر و اندامکهای آنها نیز در بدست آمدن این طرحها مورد استفاده قرار گرفته اند. فواصل نشان داده شده مربوط به نواحی است که توالیها طول متفاوت داشته اند و در جانداران مختلف متفاوت می باشند. بطور معمول بیش از 20 نوع ریبوزومی شبهS16 و 15 نوع RNA ریبوزومی شبهS 23 و دهها نوع RNA ریبوزومی شبهS 5 تا کنون شناخته شده اند.

عمل اکثر RNA های ریبوزومی هنوز شناخته نشده است


تا همین اواخر هیچ فرضیه قابل قبولی در مورد اینکه چرا بخش بزرگی از ساختمان ریبوزوم را RNA ریبوزومی تشکیل می دهد و نه پروتئین مطرح نشده بود ولی امروزه معتقدیم که بسیاری از بازهای جفت نشده موجود در ساختمان RNA ریبوزومی در اتصال سایر RNA ها به ریبوزوم نقش دارند. همانگونه که خواهیم دید، چند باز نزدیک به انتهای ریبوزومی 16 با جایگاه شروع پروتئین سازی ( جایگاه اتصال به ریبوزوم ) موجود در mRNA بطور گذرا با یکدیگر جفت می شوند. همچنین توالیهای ثابت tRNA در هنگام سنتز پروتئین ممکن است با قسمتی از توالیهای RNAریبوزومی جفت شوند. گفته می شود که ممکن است کنار هم قرار گرفتن دو زیر واحد ریبوزومی در هنگام سنتز پروتئین نیز بنحوی در ارتباط با جفت شدنRNAهای ریبوزومی موجود در آنها باشد. نواحی دیگر RNAریبوزومی ممکن است با کمپلکس های کوچک RNA- پروتئین ( که خود در ارتباط با هدایت پروتئین هایی که تازه سنتز شده اند بخارج از غشاء سلولی می باشند ) جفت شوند.
علیرغم کلیه واکنشهای متقابلRNA-RNA که در مورد آنها بحث شد هنوز هم اطلاعات ما در مورد عمل صدها نوکلئوتید جفت نشده موجود درRNAهای ریبوزومی بسیار اندک است.
حتی بنظر می رسد که پروتئین های ریبوزومی که سبب می شوند RNA ریبوزومی شکل سه بعدی کاملاً شناخته شده ای را بخود گیرد به نوکلئوتیدهای جفت شده موجود در ساقه های حفظ شده متصل می‌شوند. ثبات طرحهای تاخوردگیRNAهای ریبوزومی با وجود عدم شناخت نقش مهم RNAهای ریبوزومی می تواند نقش مهم آنها را در عمل ریبوزومها نشان دهد.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0181.pdf
تعداد بازدید ها: 11198


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..