منو
 صفحه های تصادفی
آثار و تالیفات ابن سینا
خط مایل در عکاسی
داعی کبیر چگونه آدمی بود ؟
دیوان خاصه
جنگ شاه طهماسب با عثمانی
جایگاه اسرای کربلا در شام
روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه
انواع محیط های رسوبی حدواسط
گ.صحنه های دیگر دوران امامت
امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن
 کاربر Online
267 کاربر online

اختر فیزیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک > اختر فیزیک
(cached)

تصویر

تصویر

اختر فیزیک (Astro Phydics)


فهرست مقالات اختر فیزیک

مباحث علمی مباحث کاربردی و تجربی
اختر فیزیک نظری روشنایی ستارگان
ساختار و تحول ستارگان دمای سطحی ستارگان
ستاره دنباله دار چگالی ستارگان
فیزیک ستارگان اندازه گیری روشنایی
جو ستارگان سرعت ستارگان
شاخص ستارگان جرم ستارگان
روشنایی ستارگان اندازه گیری جرم خورشید
غول ستاره‌ای جرم ستارگان دو تایی
ابرغول ستاره‌ای پلاسمای ستاره‌ای
ستاره نوترونی باد ستاره‌ای
تحولات ستاره رمبش ستاره
ستارگان دوتایی پخیدگی ستاره
ستارگان دوتایی دیدگانی انرژی پتانسیل گرانشی ستاره
ستارگان دوتایی طبیعی اندازه گیری فاصله ستارگان
دوتایی کسوفی یا خسوفی معادلات ساختار ستاره‌ای
مراحل تحول ستارگان اندازه گیری نور ستارگان
مرگ ستارگان واکنش هسته‌ای در ستارگان
ستاره تپنده شعاع شوارتز شیلد ستارگان
سیاره حد روچ در گرانش
ستاره فشار مرکزی ستارگان
ستاره دنباله دار حداقل دمای متوسط شاره
مشخصات فیزیکی ستارگان تخمین فاصله ستارگان
کوتوله سفید رصد ستاره‌ای قیقاوسی
انفجار ستاره‌ای اندازه گیری دمای ستارگان
قدر ستارگان فشار گاز ستارگان
ستاره نوترونی فراوانی عناصر در ستارگان
اولین ستاره سرعت دورانی ستارگان
زندگی ستاره سرعت شعاعی ستارگان
احیا خورشید در حال مرگ آشکارسازی نوترینو
باد خورشیدی پلاریزاسیون ستاره
لک خورشیدی مشاهدات روشنایی سیارات
فشار تابشی مدل خورشیدی
فشار تبهگنی معادله زمان
قضییه ویریال تابش خورشیدی
نوترینوی خورشیدی شار پخشی
مرگ خورشید فاصله سیارات از زمین
ستارگان رادیویی اندازه گیری جرم سیارات
اختر شیمی تعیین چگالی سیارات
زبانه خورشیدی گرانش سطحی سیارات
خوشه ستاره‌ای اندازه گیری سرعت فرار سیارات
پلاسمای بین ستاره‌ای طیف خورشید
مولکولهای روی ذرات غبار انرژی خورشید
مولکولهای روی سیارات و ماه مشاهدات روشنایی سیارات
مولکولها در شهاب سنگها طیف سیارات
مولکولها در ستارگان خواص پخش سیارات
مولکلولهای بین ستاره‌ای خواص فیزیکی سیارات
ذرات ریز بین ستاره‌ای تعادل در سیارات
ساختمان ستارگان دنباله دار ساختار درونی سیارات
ساختمان ستارگان روش تعین جرم زمین
ساختمان خورشید روش تعین جرم خورشید
کوتوله سفید چگالی متوسط خورشید
ستاره نوترونی جرم کهکشان راه شیری
حفره سیاه فوصل کهکشان راه شیری
سیستم ستاره‌ای انرژی گرمایی ستارگان
کهکشان انرژی هسته‌ای ستارگان
جمعیتهای ستارگان هیدروژن سوزی ستارگان
ستارگان انفجاری علم ستاره شناسی
اختروشها ابر نواختر خرچنگ
ساختار خورشید رژه ستارگان
انفجار ابر نواختران دنیای سیاهچاله‌ها
مولکولها در ستارگان دنباله‌دار واکنش گرما هسته‌ای
ماهواره‌های نامرئی انفجارات فضایی
ماه و ذرات بنیادی
حفره‌های سطح ماه
آتشفشان در منظومه شمسی
تحولات بارز اختر فیزیک

نگاه اجمالی

  • آیا تا کنون در یک شب پر ستاره به آسمان نگاه کرده‌اید؟
  • فکر می‌کنید ستارگان چگونه در آسمان قرار گرفته‌اند؟
  • آیا می‌دانید ستارگان و سیارات چه تفاوتی باهم دارند؟
  • آیا تا بحال واژه اختر فیزیک به گوش شما خورده است؟

اطلاعات اولیه

علم ستاره شناسی در عین جذابیت ، علمی روشنگر است، و با اینکه از نخستین علومی است که در آغاز تمدن بشر پدیدار شده، هنوز هم پیشتازی خود را در میان مطالعات طبیعی حفظ کرده است. امروزه این علم با سرعت حیرت آوری در حال گسترش است. امکانات جدید پژوهشی از قبیل دوربینهای نجومی رادیویی و وسایل مختلف اکتشافات فضا انبوهی اطلاعات را فراهم آورده که منجر به کشفیات بسیاری در جهان شده است. ستاره شناسی به دیدگاه تازه‌ای از جهان شکل می‌دهد و به گونه‌های شگفت‌ آور پیشروی از دانش نسبی به دانش مطلق ، استدلال ما را درباره محیط طبیعی مشخص می نماید.

سیر تحولی و رشد

انقلاب بزرگی که در آغاز قرن بیستم در علوم طبیعی بوجود آمد و تهیه نظریه‌های فیزیک نوین مانند نظریه نسبیت و نظریه مکانیک کوانتومی در دیدگاه علمی جهان گسترش عظیمی پدید آورد، و روش تفکر علمی و راه مطالعه پدیده‌های طبیعی را دستخوش تغییر نمود. کشفیات غیر مترقبه بسیاری که بویژه در فیزیک و اخترشناسی صورت گرفته‌اند، بسیاری از عقاید پذیرفته شده را دگرگون نموده، از دیدگاه تازه‌ای به معرفی پدیده‌ها پرداخته‌اند، و ادراک ما را درباره جهان و قوانین حاکم بر آن بهبود بخشیده‌اند.

البته این مسئله بدان معنی نیست که علم در آینده کاملا اطلاعات فیزیکی جدید ما رد می‌شود. این تصور نامعقول است. علوم طبیعی از نظر اعتبارشان بزرگترین موفقیت را کسب نموده‌اند. بسیاری از قوانین اساسی ایجاد شده بوسیله آنها ، دارای کاربرد وسیعی می‌باشد. چنین توفیقی سرمایه طلایی علوم طبیعی است که هدف و مفهوم خود را در مواجهه با هر تحول علمی حفظ می‌کند.

علم در حالی که هیچگاه از پیشرفت باز نمی‌ماند، به نحو ثابتی خود را بر مجموعه دانش متکی می‌کند. هر چند تحولاتی که در علم پدید می‌آید سبب ظهور مفاهیم و عقاید جدیدی می‌شوند، ولی اطلاعات اساسی و بنیادی گذشته در مفاهیم جدید ادغام می‌شوند و مفهوم خود را در مورد پدیده‌ها و شرایط مشخص حفظ می‌نمایند.

روشهای مختلف بررسی ستارگان

  • یک روش این است که به عنوان قدیمی‌ترین دانش مشاهده‌ای که درباره آسمان پر ستاره بحث می‌کند، مورد مطالعه قرار گیرد.

  • روش دیگر این است که به عنوان جوانترین علم ، هنگامی که با اختر فیزیک نظری ترکیب می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد. ستاره شناسی و اختر فیزیک پهنه کیهان ، از سیارات نزدیک تا اختروشهای دور قابل دسترس ، را تحت پوشش قرار می‌دهد.

ستاره چیست؟

ستارگان اجرامی آسمانی هستند که دارای منبع انرژی بوده و این انرژی را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطیسی خرج می‌کند. اکثر ستارگان انرژی خود را در ناحیه مرئی گسیل می‌دارند.

تحول ستارگان

هر ستاره‌ای در آسمان شب با درخشندگی خاصی مشاهده می‌شود، نمی‌تواند بطور دائم وجود داشته باشد. زیرا در نهایت ذخیره انرژی آن به پایان خواهد رسید و ستاره خاموش خواهد شد. از طرف دیگر درخشنده‌ترین ستارگانی که در آسمان می‌بینیم فقط می‌توانند برای چندین میلیون سال با درخشندگی فعلی بر فضای خارج انرژی گسیل دارند. پس اگر این ستارگان همزمان با خورشید بوجود آمده بودند، باید خیلی وقت پیش ذخیره انرژی آنها به پایان رسیده و خاموش شده بودند. امروزه وقتی که چنین ستارگانی را در آسمان مشاهده می کنیم، می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که این ستارگان (در سالهای اخیر) متولد شده باشند و دلیلی وجود ندارد که امروزه نیز شاهد متولد شدن ستارگان نباشیم. ستارگان در مناطقی که در آنجا

ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..