منو
 صفحه های تصادفی
روابط ایران و انگلستان در عهد فتحعلیشاه
حدیثی جالب از پرسشگری آن حضرت
اخلاص امام صادق علیه السلام در انفاق
آغاز به کار مجلس دوم
رشته فقه و حقوق اسلامی
سرنوشت فدک در طول تاریخ خلفا
فرو رفتن سپاه سفیانی در زمین بیدا
یورش سه ساله تیمور به ایران
اعتقاد به یک حقیقت قدسی و معنوی در ادیان
عبداللطیف بن محمد بن ثابت
 کاربر Online
841 کاربر online

کتابهای فیزیک نوین

چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک نوین

img/daneshnameh_up/8/88/alphaparticle.JPGimg/daneshnameh_up/d/dd/proton-spin.JPGimg/daneshnameh_up/f/f6/mhd.jpgimg/daneshnameh_up/f/f3/C3_atomPic_03.JPG

نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
فیزیک نویننویسنده: هانس سی. اهانیان
ترجمه: دکتر جلال الدین پاشایی راد ، بهرام معلمی
در این کتاب با فیزیک نوین ، یعنی فیزیک قرن بیستم آشنا می‌شوید. این کتاب برای آن دسته از خوانندگانی در نظر گرفته شده که با مکانیک کلاسیک و الکترومغناطیس آشنا شده‌اند، اما هنوز فیزیک کوانتومی یا نسبیت را نیاموخته‌اند. کتاب با مروری بر خواص ذرات و امواج در فیزیک کلاسیک آغاز می‌شود و آنگاه به نظریه نسبیت خاص ، کشف کوانتوم انرژی ، نظریه کوانتوم قدیمی بور ، مکانیک موجی ، تکانه زاویه ای اسپین ، اتم ، مولکول ، لیزر ، فیزیک حالت جامد (مشتمل بر ابر رسانایی) ، فیزیک هسته‌ای (از جمله شکافت و همجوشی هسته‌ای) و ذرات بنیادی می‌پردازد. نظم مباحث کم و بیش به ترتیب زمانی است، اما بخاطر حفظ پیوستگی فیزیک کوانتومی ، نسبیت را پیش از کشف کوانتوم آورده است.
در تمام بخشهای این کتاب کاربردهای عملی بیشتر تأکید شده ، مانند: طیف نمایی تشدید – یونش ، طیف نمایی بدون اثر دوپلر ، پتانسیومتر اثر جوزفسون ، عکسبرداری NMR ، کاربردهای سنجه شناختی گوناگون که به آخرین اقدامهای تعیین بسیار دقیقی ثابتهای بنیادی انجامیده‌اند. فصل مربوط به نسبیت خاص حاوی بخشی در خصوص جدیدترین آزمونهای تجربه اثر اتساع زمان و فصل مربوط به ذرات ، بحث نظریه الکتروضعیف ، شکست تقارن و بحث کشف بوزونهای واسط را در بر دارد. در پایان هر فصل فرمولهای مهم کتاب بطور خلاصه آورده شده تا ارجاع به آنها برای خواننده آسان باشد. مسائل انتهای هر فصل هم گستره‌ای را از تمرینهای ساده تا استنتاج نسبتا پیچیده نتایج تکمیلی در بر می‌گیرد. دستگاههای یکاهایی که بکار برده شده SI می‌باشد.
ناشر: نشر مرکز ( کتاب ماد) ، چاپ اول: 1372
نور و فیزیک نویننویسنده: فرانسیس سرز - مارک زیمانسکی – هیویانگ
ترجمه: فصل الله فروتن
فصل 36 به ماهیت نور و انتشار آن: نور ، سرعت انتشار نور ، بازتاب و شکسیت ، بازتاب کلی ، پراش ، قطبش ، پراکندگی نور ، اصل هویگنس اختصاص دارد. فصل 37 شامل تصویر در سطوح منفرد ، تصویر در سطح تخت و کروی ، کانون ، روشهای ترسیمی و شکست روی سطوح منفرد است. فصل 38 به بررسی عدسیها و اسبابهای نوری ؛ عدسیهای نازک ، عدسیهای واگرا ، ابیراهی در عدسی ، چشم ، ذره بین ، دوربین عکاسی ، پروژکتور ، میکروسکوپ مرکب و دوربینها پرداخته است.
فصل 39 تداخل و پراش ؛ تداخل چشمه‌های همدوس ، تداخل دو چشمه‌ای ، تداخل در لایه‌های نازک ، تداخل سنج مایکلسون ، پراش فرنل ، توری پراش ، اشعه ایکس و تمام نگاری را شامل می‌شود. فصل 40: مکانیک نسبیتی ، ناوردایی قوانینی فیزیک ، اصل دوگانگی نوار ، نسبیت زمان ، نسبیت طول ، تبدیل اورنسن ، اثر دوپلر ، نسبیت و مکانیک نیوتنی را در بر دارد. فصل 41 به بررسی فوتونها – الکترونها و اتمها: گسیل و جذب نور ، اثر فوتوالکتریک ، طیف خطی اتم ، ترازهای انرژی – لیزر و تولید و پراکندگی اشعه ایکس می‌پردازد.
فصل 42 مکانیک کوانتومی ؛ اتم بوهر ، ماهیت موجی ذرات ، میکروسکوپ الکترونی ، احتمال و اصل عدم قطعیت ، تابع موج ، انژیهای واپسین الکترون را شامل هست. فصل 43 به اتمها - مولکولها و جامدات ؛ ساختار اتمی - مولکولهای دو اتمی - طیفهای مولکولی ، ساختار جامدات خواص جامدات ، خواص نوری جامدات ، نیم رساناها ، اسبابهای نیم رسانا و ابر رسانایی اختصاص دارد. فصل 44 فیزیک هسته‌ای و فیزیک انرژیهای بالا ؛ خواص هسته ، پایداری هسته ، تبدیلهای رادیواکتیو ، واکنشهای هسته‌ای شکافت هسته‌ای ، گداخت هسته‌ای ، شتاب دهنده‌های ذرات ، ذرات بنیادی و فیزیک انرژی بالا را شامل می‌شود. چکیده فصول این کتاب در پایان هر فصل ، خلاصه‌ای از هر فصل ، پرسشها - تمرینها و مسائلی را مطرح کرده و همچنین مسائلی را هم برای مسابقه ارائه نموده است.
طرح فیزیک هارواردنویسنده: هولتون - رادرفورد - واستون
مترجمان : احمد خواجه نصیر طوسی - هوشنگ شریف زاده
ویراستار: پرویز تاریخی
در فصلهای مختلف کتاب مدلهای اتم مورد مطالعه واقع شده است. فصل 17 مبنای شیمیایی تئوری اتمی ؛ تئوری اتمی دالتون ، جرمهای اتمی عناصر ، قانونهای ترکیب ، خواص عناصر ، جدول تناوبی مندلیف ، جدول تناوبی جدیدی و بررسیهای کمی و کیفی الکتریسیته و ماده پرداخته است. فصل 18 به بررسی الکترونها و کوانتومها ؛ ساختمان اتم ، پرتوهای کاتودی ، آزمایش میلیکان ، اثر فوتوالکتریکی ، اشعه ایکس ، الکترونها و کوانتومها و اتم اختصاص یافته است. فصل 19 مدل اتم بوهر - رادرفورد ؛ طیف گازها - طیف هیدروژن ، مدل هسته‌ای اتم رادرفورد - بار و اندازه هسته ، اصل موضوع بوهر ، پیامدهای مدل بوهر ، حالتهای مانای اتم (آزمایش فرانک - هرتز) و نارسایی تئوری بوهر را شامل می‌شود. فصل 20 جز تئوریهای فیزیک نوین ؛ نتایج تئوری نسبیت ، رفتار شبه دایره‌ای تابش ، رفتار شبه موجی ذرات ، اصل عدم قطعیت و تعابیر احتمالی در فیزیک را در بر دارد.ناشر: انتشارات فاطمی سال 1375
روشهای نوین فیزیک تجربینویسنده : آر. ای. دانلاپترجمه : هیئت مترجمان (دکتر علیرضا زمردیان، دکتر مهدی حسن کاظمینی، دکتر محمدهادی هادی‌زاده یزدی، دکتر محمدابراهیم ابوکاظمی، دکتر ناصر تجبر)این کتاب در 475 صفحه به چاپ رسیده است و نتیجه تدریس یک درس یک ساله، در سطح سال سوم دوره کارشناسی ، در زمینه فیزیک تجربی طی شش سال گذشته است. درس یاد شده شامل سه ساعت تدریس نظری در هفته و یک آزمایشگاه متمم است و بنابراین ، کتاب حاضر هم نقش کتاب درسی مطالب تدریس شده در کلاس را دارد و هم نقش کتاب مرجع برای آزمایشگاه را. ... در این کتاب به سه موضوع خاص در عرصه فیزیک جدید توجه بیشتری مبذول خواهد شد: فیزیک حالت جامد ، اپتیک و فیزیک هسته‌ای ، هر چند که ابزار و روشهای توصیف شده ، در سایر زمینه‌های فیزیک نیز کاربردهای زیادی دارند.»انتشارات: انجمن فیزیک ایرانتعداد بازدید ها: 24364


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..