منو
 صفحه های تصادفی
امام باقر علیه السلام و تواضع در برابر خدا
اکتنیدها
incontinence functional
قرارداد 1907 میلادی پیرامون ایران
آداب معاشرت و روابط اجتماعی
طراح درجه 1 قالب
درس استاتیک و دینامیک مقدماتی
عصر طلایی هلند
آثار عفو
دولتمردی آگوستسوس
 کاربر Online
1128 کاربر online

کتابهای زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > زمین شناسی ساختمانی
(cached)

تصویرنام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
تصویر کتاب
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکتالیف حسن مدنیکتاب فوق درسی و هفت فصل تنظیم شده است. در فصل 1: به کلیات و مسائل کلی در فصل 2 و 3: به مباحثی چون لایه‌بندی و تصاویر استریوگرافیک در فصل 4 و 5 و 6: به مشخصات تکتونیکی لایه مثل امتداد و... و چگونگی اندازه‌گیری آنها در فصول 7 و 8: به ساخت سنگها در فصول 9 تا 14 به عوامل ایجاد فرمهای ساختمانی ثانویه مثل کنش و... در فصول 15 تا 28 به بررسی فرمهای ساختمانی ثانویه مثل چین‌ها ، درزه‌ها وگسلها و... در فصل 29 تا 31 به ساختمانهای غیر تکتونیکی اشاره می‌شود و از فصول 32 تا 37 به عوامل تکتونیکی ایجاد ساختمانهای مختلف می‌پردازد. در کل کتاب حاضر منبع بسیار مناسب برای فراگیری زمین شناسی ساختمانی میباشدسال نشر: جهاد دانشگاهی- سال 83تصویر
روشهای اساسی زمین شناسی ساختمانیترجمه دکتر محسن پورکرمانی- مهندس حسین معتمدیکتاب حاضرشامل 16 فصل به شرح زیر است.در فصول اول تا هشتم به مباحث مقدماتی مثل تعیین موقعیت‌ها و تهیه و تفسیر نقشه‌ها و... در فصول نهم تا دهم به مباحث ویژه‌ای مثل تفسیر نقشه‌های زمین شناسی در فصول بعدی به تحلیل آزمایشهای واکنشی سنگ،چینها،گسل و...می‌پردازد.دانشگاه شهید بهشتی- سال 81تصویر
تحلیل و سنتز ساختاریترجمنه نوذر سامانی ، کورس یزد جردیکتاب فوق درباره مباحث عملی زمین شناسی ساختمانی بحث می‌کند و در 17 فصل تنظیم شده است در فصل 1 و 2 و 3 به مباحثی مثل مختصات فضایی و رخنمونها و تفسیر نقشه‌های زمین شناسی در فصلهای 4 و 5 به مقاطع ساختاری و تصاویر استریوگرافیک در فصلهای 6 و 7 و 8 و 9 به مباحثی مثل چینها و تحلیل استریوگرافیک چینها و گسلها وتصاویر استریوگرافیک آنها در فصلهای 11 و 12 و 13 به مباحثی مثل سنتز ساختاری- مدلهای رئولوژیک و گسیختگی می‌پردازد و در غصلهای 14 به بحث کرنشها و در فصلهای 15 به تهیه مقاطع عرضی متوازن و در فصلهای 16 به سازوکار دگر شکلی و در فصل 17 به بحث زمین ساخت صفحه‌ای می‌پردازد.مرکز نشر دانشگاهی- چاپ اول 79تصویر
زمین ساخت جهانی ترجمه دکتر جمشید حسن زاده و سروش مدبریمتشکل از 12 فصل می‌باشد: فصل اول به مباحث مقدماتی و فصل 2 به مباحثی مثل پوسته زمین و تغییرات آن در فصل 3 درباره اشتقاق و جابجایی قاره‌ها صحبت می‌شود و فصل 4 و 5 و 6 به مباحث بنیادین زمین ساخت مثل پشته‌های میان اقیانوسی و... در فصل 7 و 8 و 9 به پیامدهای ناشی از حرکات پوسیته مثل گسلها و زونهای فرورانی و رشته کوهها می‌پردازد و در فصل 10 و 11 به سازوکار زمین ساخت و در فصل 12 به بررسی زمین ساخت در طول تاریخ زمین می‌پردازد.دانشگاه تهران- چاپ اول 84تصویر
تعداد بازدید ها: 41290


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..