منو
 کاربر Online
887 کاربر online

کتابهای روانشناسی اجتماعی

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی
جامعه و علوم اجتماعی > روان شناسی > روان شناسی اجتماعی
(cached)نام کتاب
نویسنده
مترجم
چکیده کتاب
ناشر
روانشناسی اجتماعیتالیف: دکتر سید علی محدث اردبیلیپس از آنکه جامعه شناسی و روانشناسی توانستند صورت علمی به خود بگیرند با مسائل مشترکی مواجه شدند که حل آنها از عهده هر یک به تنهایی خارج بود و به خاطر حل همین مسائل بود که روانشناسی اجتماعی بوجود آمد. این کتاب در 20 فصل تنظیم شده است که شامل سرفصلهای زیر است: موضوع و تعریف روانشناسی اجتماعی ، تصادم و برخورد فرهنگها ، شخصیت و فرهنگ ، نظریه عدم تطابق فرهنگی ، نقش فرهنگ در جامعه ، بحث درباره روانشناسی جمعی و رهبران سیاسی ، دینامیک گروهها ، تفاهم و تعامل فرد و گروه ، روانشناسی و روابط بین‌المللی ، رابطه روانکاوی و روانشناسی اجتماعی ، عوامل روانی و اجتماعی رفتار جنایتکارانه ، انگیزه‌های فرهنگی و محیطی در بروز رفتار غیر عادی ، تفاوتهای روانی بین گروههای نژادی و زبان و روانشناسی اجتماعی.ناشر: کتابفروشی مرتضوی
سال نشر: 1360
روانشناسی اجتماعی (نظریه ها ، مفاهیم و کاربردها)تالیف: دکتر یوسف کریمیاگر بپذیریم که روانشناسی علمی جوان است، طبعا باید بپذیریم که روانشناسی اجتماعی از آن هم جوان‌تر است اما علی‌رغم جوانی ، روانشناسی اجتماعی طی چند دهه گذشته از رشد چشمگیر برخوردار بوده است. این کتاب در 14 فصل تنظیم شده است که سرفصلهای آن به صورت زیر است: تعریف و تاریخچه و روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی ، نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی ، رفتار در گروهها ، نفوذ اجتماعی و کنترل ، رهبری و مدیریت ، اطاعت و فرمانبرداری ، رفتار ناظران در موقعیتهای اضطراری ، اخلاق و ارزشهای اخلاقی ، پرخاشگری ، نگرشها و چگونگی تکوین آنها و کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعهناشر: ارسباران
سال نشر: 1375
روانشناسی تعامل اجتماعی (رفتار میان فردی)تالیف: جوزف.پی.فرگاس
ترجمه: خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت
قابلیت شرکت موثر در تعامل با دیگران ، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی حرفه‌ای ما از اهمیت حیاتی برخوردار است. این کتاب درباره روانشناسی اجتماعی مهارتهای لازم در تعاملات میان فردی روزمره است. اگرچه اغلب فرایندهای روانشناختی درگیر می‌توانند از پیچیدگیهای فوق‌العاده‌ای برخوردار باشند. عناوین مورد نظر در این کتاب عبارتند از نحوه درک و تفسیر ما از رفتار مردم ، چگونگی شکل‌گیری برداشتهای ما از طرفهای خود ، استفاده از مهارتهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی و استراتژیهای کنترل برداشت ، رشد و کنترل روابط پاداش دهنده شخصی و فرایندهای نفوذ اجتماعی و نحوه رفتار ما در گروهها.ناشر: ابجد
سال نشر: 1379
روانشناسی اجتماعیتالیف: هدایت‌الله ستودهروانشناسی اجتماعی علمی است در جستجوی شناخت و ماهیت رفتارهای فردی در وضعیتهای اجتماعی و می‌توان آن را پیوند دهنده روانشناسی و جامعه شناسی دانست. کتاب حاضر که به گونه‌ای ساده و روان مهمترین اصول و مبانی روانشناسی اجتماعی را شرح می‌دهد بر اساس سرفصلهای وزارت علوم و آموزش عالی نوشته شده است و می‌تواند برای کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم تربیتی ، مشاوره و ... به عنوان یک کتاب درسی قابل استفاده باشد. طرح کتاب ساده و منسجم و شامل 15 فصل در دو بخش تنظیم شده است که پیوندی ارگانیک میان فصلهای آن برقرار است. بخش نخست به شناخت و تبین رفتارهای اجتماعی ، نظریه‌ها و روشهای پژوهش در روانشناسی اجتماعی می‌پردازد و بخش دوم به مطالعه و بررسی پدیده‌های جمعی مانند تبلیغات ، پیشداوری ، افکار عمومی ، پرخاشگری و ... اختصاص دارد.ناشر: آوای نو
سال نشر: 1378
روانشناسی اجتماعیتالیف: الیوت ارونسون
ترجمه: دکتر حسین شکرکن
در تمام طول تاریخ آدمی اشتیاق وافر به فهم و شناخت رفتار اجتماعی خویش داشته است. با این وجود کمتر از یک قرن است ک روشهای علمی و تجربی در تجزیه و تحلیل مناسبات بین افراد و نظامهای اجتماعی معمول و متداول شده است. بدین‌سان روانشناسی اجتماعی از جهت محتوا بسیار کهن و سالمند و از لحاظ روش نسبتا نوپا و جوان است. کتاب حاضر در میان کتابهای موجود روانشناسی اجتماعی از ویژگیهای خاصی برخوردار است. این کتاب در 9 فصل تنظیم شده است که سرفصلهای آن به صورت زیر است: روانشناسی اجتماعی چیست؟ ، همرنگی با جماعت ، ارتباط جمعی ، تبلیغات و متقاعد سازی ، توجیه خود ، پرخاشگری انسان ، پیشداوری ، چرا مردم همدیگر را دوست دارند؟ ، ارتباط در گروههای آموزش حساسیت ، روانشناسی اجتماعی به عنوان یک علمناشر: انتشارات رشد
سال نشر: 1381
روانشناسی تعامل اجتماعی تالیف : جوزف . پی . فرگاس.
ترجمه : خشایار بیگی ، مهرداد فیروز بخث
این کتاب در چندین مورد نظرگاه تازه‌ای ارائه می‌دهد که در برگیرنده مطالعات کلاسیک و نیز بسیاری از جدیدترین پژوهش‌ها از جمله پاره‌ای از تحقیقات خود مولف است. موضوعات این کتاب به گونه‌ای است که شروع خوبی در روانشناسی اجتماعی خواهد بود. از جمله موضوعات مهم این کتاب ، کاربرد تعلیم مهارت‌های اجتماعی برای کمک به مردم، به منظور رفع کاستی‌ها میان فردی می‌باشد. انتشارات ابجد 1379
روانشناسی اجتماعیتالیف: جمعی از روانشناسان اجتماعی
مترجم: پرویز سرندی
کتاب حاضر از تنوع و غنای کاملی در روانشناسی اجتماعی معاصر برخوردار است. این کتاب جنبه بین المللی دارد که توسط یک آمریکایی و یک فرانسوی که هردو از استادان دانشگاه سوربون می‌باشد، تائید شده. کتاب حاضر به موضوعاتی از قبیل : فرایند اجتماعی شدن ، ادراک اجتماعی ، فرایند ارتبلاط و تاثیر آن ، انگیزش و... اشاره دارد. این کتاب در آغاز هر فصل ، مقدمه مختصری از متن آن فصل را در یک مجموعه وسیع‌تر تحقیقات معرفی می‌کند و هر یک از این تحقیقاتت با یاداشتی درباره فهرست منابع تکمیل شده است. انتشارات دانشگاه تبریز 1377
روانشناسی اجتماعی معاصرتالیف: محمد صادق رحمتی نشانه‌های افزایش شتاب آلوئد یافته‌های رفتاری جدیدی ، گاهی پیش از و بیش از هر جای دیگر خود را در روانشناسی اجتماعی می‌نمایاند. بنابراین تلاش نگارنده در این کتاب بر این است که ،در وهله نخست خواننده را با این رشته و قلمرو آن آشنا کند و تصویری روشن از مفاهیم کلی روانشناسی اجتماعی معاصر به دست دهد و در وهله دوم چشم‌اندازهایی فرا روی خواننده قرار دهد، تا از این راه به دریافت بهتر و ژرفت‌تری از محیط اجتماعی خود و پیوند این محیط با او و رفتارش برسد. در این کتاب کوشش شده تا با ذکر مثال‌هایی عملی ، فضای کلی و مطلق موضوع مورد بحث از روانشناسی اجتماعی تعدیل گردد. انتشارات سینا 1371
روانشناسی اجتماعی کاربردیتالیف: منصور بیرامی ، تورج هاشمی نصرة آباد ، مجید محمود علیلودر این کتاب ، نگاه تدوین‌گران عرصه روانشناسی اجتماعی ، معطوف بر سازش‌مندیهای هر چه بیشتر عصر کنونی با پیچیدگی‌های زندگی مدرن می‌باشد. در این کتاب ، روانشناسی اجتماعی کاربردی مورد بررسی قرار گرفته ، همچنین از موضوعات این کتاب ، سنگ بنای واکنش‌های انسان با محرک‌های پیرامونی او می‌باشد. کوشش نگارندگان در این کتاب بیشتر معطوف به رفتارهایی بوده است که امروزه در عرصه جامعه‌مان تظاهر بیشتری دارند، لذا با نگاهی کاربردی ، موضوعات متنوعی از جمله رفتار امدادی همکاری ، قضاوت ، رقابت ، ستیزه جویی و گروه درمانی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.نشر هادی 1377
روانشناسی اجتماعیتالیف: الیور رونسون
مترجم: حسین شکر کن
کتاب حاضر در میان کتاب‌های موجود روانشناسی اجتماعی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است اولا کلیه مباحثی که در آن مورد بررسی قرار گرفته واحد پشتوانه محکم تجربی هستند و دوم تاکید آن فراگیر است. این کتاب با استشهاد به یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که این نظریه شناختی بهتر از دیگر نظریه‌ها ، پاره‌ای رفتارهای پیچیده اجتماعی را تبیین می‌کند. در این کتاب موضوعاتی از قبیل رواشناسی اجتماعی ، همرنگی اجتماعی ، ارتباطات جمعی ، توجیه خود ، پرخاشگری ، پیشداوری ، رقابت اجتماعی و اقتصادی و ارتباط در گروه‌های آموزش حساسیت و... بررسی شده است. انتشارات رشد 1366


تعداد بازدید ها: 98295


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..