منو
 کاربر Online
1212 کاربر online

واژگان پوست و مو

تازه کردن چاپ
(cached)

معادل فارسیتعریفواژه لاتین
آلوپسیریزش موها در منطقه‌ای از بدن که بطور طبیعی دارای مو باشد.
Alopecia
آفتزخمی کوچک بر روی مخاط
Aphta
سلولیتالتهاب بافت سلولی پوست ، خصوصا التهاب و عفونت لایه‌های عمقی درم و بافت زیر جلدی
Cellulitis
کومدونهاوجود توده کراتین و سبوم در منفذ غده پیلوسباسه که گشادتر از معمول شده است.
Comedones
دلمه یا کراست
(Crust (scrab
اکیموزمنطقه‌ای با قطر بیش از 2cm که در اثر خونریزی زیر جلدی تغییر رنگ داده باشد.
اریتم یا قرمزی پوستقرمزی پوست که ناشی از احتقان عروقی بوده و با افزایش پرفیوژن (خونرسانی) در آن قسمت می‌باشد.
Erythema
ساییدگی یا خراشیدگی (ناشی از دستکاری)زخمهای ناشی از خاراندن پوست را گویند.
Excoriation
شقاقهرگونه ترک خطی در سطح پوست و یا پارگی آن
Fissure
فیستولایجاد مجرای غیر طبیعی از یک ساختمان عمقی نظیر احشاء شکمی به سطح پوست و یا بین دو ساختمان مختلف
Fistula
گانگرنمرگ بافتها به سبب از بین رفتن منبع خونرسانی
gangrene
هماتومتجمع تومور مانند خون موضعی که به صورت تورم می‌باشد و معمولا در اثر ضربه یا جراحی رخ می‌دهد.
Hematoma
ماکولتغییر موضعی رنگ و ساختار پوست
Macula
پاپولبرجستگی قابل لمس محدودی با قطر کمتر از 5/0 سانتیمتر می‌باشد.
Papule
میلیومکیست سفید کوچکی است که محتوی کراتین می‌باشد.
Milium
پتشیمنطقه خونریزی زیر جلدی که قطری در حدود 2-1 میلیمتر دارد.
Petechia
پلاکعبارتست از یک منطقه برجسته پوستی با قطر 2 سانتیمتر یا بیشتر
Plaque
ندولتوده‌ای توپر که در پوست ایجاد برجستگی نموده و به راحتی قابل لمس می‌باشد.
Nodule
پوسچولتجمع قابل مشاهده چرک آزاد
Pustule
اسکار یا جوشگاهجایگزینی بافت فیبروزه به جای بافت اولیه که در اثر بیماری یا صدمات و ضربه و زخم و ... ایجاد می‌گردد و در واقع جای زخم و اثر زخم و یا ضایعه دیگر بعد از بهبودی می‌باشد.
Scar
وزیکول و تاول تجمع مایع آزاد در داخل یا زیر اپیدرم است. ضایعات با قطر کمتر از 5/0 سانتیمتر، وزیکول و ضایعات بزرگتر از آن تاول نامیده می‌شود.
Vesicle , Bulla
کهیرناحیه موقتی ادم و تورم پوست به رنگ سفید تا قرمز ، خارش‌دار و با حدود مشخص که با فشار دادن محو می‌شود.
Urticaria
لیکنیفیکاسیونضخامت لایه (اپیدرم و تا حدودی درم) پوست در اثر تحریکات مداوم مانند مالش طولانی مدت
Lichenification
مینوکسیدیلمحلول موضعی که برای درمان ریزش مو بکار می‌رود و اثر اتساع عروق دارد.
Minoxidil
اگزماواکنش التهابی پوستی که به صورت خارش ، قرمزی ، پوسته‌ریزی و ضایعات جلدی می‌باشد.
eczema
درماتیتانواع مختلف التهاب پوستی را گویند. و معمولا اگزما و درماتیت معادل هم می‌باشند و یا اگزما نوعی از درماتیت است. و با خارش ، پوسته‌ریزی قرمزی و یا ضایعات جلدی به صورت پاپول یا وزیکول همراه است.
dermatitis
درماتیت آتوپیکیک بیماری با زمینه ارثی است و می‌تواند با آسم یا تب یونجه همراه باشد. و اغلب با خارش ، پوست خشک و لیکنیفیکاسیون بروز می‌کند.
Atopic.d
درماتیت سبوروئیکدرماتیت مزمن است که در مناطق غنی از غدد سباسه ، یعنی پوست سر ، صورت و قسمت بالای تنه و گاهی نواحی چین‌ها شایع است. و معمولا به صورت پوسته‌ریزی چرب، شوره و خارش مشخص می‌شود.
Seborrehic.D
درماتیت تماسیکه شامل درماتیت تماس تحریکی و تماس آلرژیک می‌باشد. و در اثر تماس با ماده خاصی بوجود می‌آید.
Cotact.D
آنژیوادمکهیرها و تور‌م‌های عمقی‌تر پوست و بافت زیر جلدی که به رنگ پوست می‌باشد و حدود آن نامشخص است و معمولا خارش ندارند.
Angioedema
آکنه ولگاریس یا جوش جوانی (آکنه معمولی)شایعترین بیماری پیلوسباسه است، که اغلب در صورت و بعضی اوقات در تنه دیده می‌شود.
Acne-Vulgaris
میلیامیلیاها کیستهای ریز و سفیدی هستند که به صورت برجسته معمولا بر روی صورت خصوصا گونه و اطراف چشمها دیده می‌شود.
milia
آکنهشایعترین بیماری پوستی است که به صورت کومدون ، پوسچول و جوشگاه (اسکار) مشخص می‌شود.
Acne
پسوریازیسبیماری مزمن عود کننده است که با ضایعات خشک به صورت پاپول و پلاکهای قرمز رنگ همراه با پوسته‌های چسبنده و نقره‌ای رنگ مشخص می‌شوند.
psoriasis
ویتیلیگو یا برص
Vitiligo
ملاسما (کلوآسما)نوعی اختلال پیگمانتاسیون پوست است که به صورت لکه‌های هیپرپیگمانته (پررنگتر از پوست طبیعی) در زنان و بدنبال حاملگی ایجاد می‌شود.
(melasma (chloasma
کک و مک صورتعبارتست از لکه‌های قهوه‌ای رنگ (دانه دانه) که در صورت و اغلب روی گونه و بینی افراد بور می‌باشد و ارثی است.
freckle
لیکن‌پلانیکی از بیماریهای التهابی جلدی- مخاطی است که می‌تواند ، مخاط ، ناخن و موها را درگیر نمای د. و به صورت پاپولهای بنفش ، براق و خارش‌دار که خطوط پوستی سفید رنگی بر روی آنها دیده می‌شود، بروز می‌کند.
Lichen planus
زرد زخمنوعی بیماری شایع و مسری است که به صورت عفونت سطحی پوست و بصورت تاولی و غیر تاولی ایجاد می‌شود.
Impetigo
باد سرخباد سرخ ، عفونت باکتریایی درم و لایه فوقانی نسج زیر جلدی می‌باشد.
erysipelas
کورک و کفگیرکدر مواردی که استافیلوکوک (باکتری) ، فولیکول مو را در سطح عمقی‌تری دچار عفونت کند، باعث ایجاد کورک می‌کند که اگر این ضایعات متعدد باشد کفگیرک گفته می‌شود.
Furuncle و Carbuncle
سیفیلیسنوعی بیماری عفونی حاد و مزمن است که توسط اسپیروکت ترپونما پالیدوم ایجاد می‌گردد. این بیماری معمولا از طریق تماس جنسی (مقاربت) انتقال می‌یابد. زخم اولیه سیفیلیس شانکر نام دارد.
Syphilis
جذامجذام یا بیماری هانسن ، بیماری گرانولوماتوز مزمنی است که توسط میکروب مایکوباکتریوم لپرا بوجود آمده و اعصاب محیطی و پوست را گرفتار می‌کند.
Lepromato
زگیلزگیل در اثر ویروس پاپیلوما ایجاد می‌شود و اغلب به صورت ضایعات توپر و به رنگ پوست یا خاکستری – قهوه‌ای با سطح خشن می‌باشد.
Wart
تبخال یا هرپس سیمپلکساین بیماری توسط هرپس ویروس انسانی (HSV) ایجاد می‌شود و به صورت ضایعات وزیکولی (آبدار) در اطراف دهان و ناحیه تناسلی و ... بروز می‌کند.
Cold sore یا Herpes simplex
زونا (زوستر)بیماری زونا (به معنی کمربند و به دلیل نحوه گرفتاری بیماری) یک بیماری ویروسی و موضعی جلدی است که با درد شدید همراه با بثورات وزیکولی محدود به مسیر عصب تظاهر می‌نماید.
(Zoster (shingles
کچلی یا تینه‌آعفونت قارچی است که با لکه‌هایی از ریزش مو و پوسته‌ریزی مشخص می‌شود. بعضا می‌تواند ناخن را هم گرفتار کند.
Tinea
گال (جرب)گال بیماری انگلی است که عامل آن نوعی مایت انسانی می‌باشد و با خارش بدن و گاهی ضایعات پوستی به صورت پاپولها و وزیکولها که به شکل کانال می‌باشند مشخص می‌شود.
Scabies
شپش یا پدیکولوزیسشپش حشره خونخواری است که روی بدن و بیشتر موها زندگی می‌کند و تخم آن به موها می‌چسبد.
Pediculosis
سالک یا لیشمانیا این بیماری توسط انگل تک یاخته‌ای به نام لیشمانیا ایجاد می‌شود که به وسیله گزش پشه خاکی آلوده منتقل می‌شود و به سه شکل پوستی ، پوستی- مخاطی و احشایی می‌باشد. شکل جلدی آن را سالک می‌گویند.
Leishmaniasis
پمفیگوسپمفیگوس به معنی تاول و به عنوان گروهی از بیماریهای تاولی خودایمنی مزمن تعریف می‌شود.
pemphigus
لوپوس اریتماتوزلوپوس نوعی بیماری خودایمنی با علت ناشناخته است که طیفی وسیع از نوعی بیماری خفیف پوستی تا بیماری شدید و مهلک را تشکیل می‌دهد.
Lupus erythematosus
اسکلرودرمیاسکلرودرمی به مفهوم پوست سخت است و حاصل رسوب بیش از حد کلاژن در لایه‌های پوست می‌باشد و کشیده شدن پوست از علامت آن است البته می‌تواند احشاء را هم مبتلا کند.
Scleroderma
پدیده رینودپدیده رینود بیانگر انقباض حمله‌ای عروقی در سرخرگهای کوچک دست است که به دنبال سرما و یا استرس ایجاد می‌گردد و به صورت تغییر رنگ و کرختی و گزگز تعریف می‌شود و در بعضی بیماریهای پوستی دیده می‌شود.
Raynaud's phenomen
خالتومورهای خوش‌خیم ملانوسیتی ، خال نامیده می‌شود.
Nevus
ملانومملانوم تومور بدخیم پوستی است که از ملانوسیتها منشا می‌گیرد و معمولا بدون علامت ناراحت کننده می‌باشد.
Melanoma
سرطان سلول پوستS.C.C و B.C.C نوعی تومور بدخیم پوستی هستند که تابش اشعه ماورای بنفش خورشیدی مهمترین عامل مستعد کننده هستند البته مواد تماسی و عوامل دیگر نیز دخیل می‌باشند. S.C.C=Squamous cell carcinoma و B.C.C=Basal cell carcinoma
Carinoma of derm (S.C.C , B.C.C)
چماقی شدن ناخنچماقی شدن ناخن با افزایش تحدب (برجستگی) ناخن و افزایش بافت نرم نوک انگشت مشخص می‌شود و در بیماریهای داخلی که با کمبود اکسیژن خون همراهند، دیده می‌شود.
Clubbing of nail
ناخن قاشقیناخن مقعر را می‌گویند و در کم خونی و بعضی بیماریهای دیگر دیده می‌شود.
Koilonychia
پارونیشیابه عفونت چینهای اطراف ناخن اطلاق می‌شود.
Paranychia


تعداد بازدید ها: 49128


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..